Prevodilačka agencija Lexis

Registruj se
Prijavi se

Prevodilačka agencija Lexis

AGENCIJA ZA PREVODJENJE I PODUČAVANJE JEZIKA LEXIS

Agencija za prevođenje i podučavanje jezika Lexis je osnovana marta 2009. godine u Beogradu.

Agencija Lexis je nastala nakon dugogodišnjeg rada i iskustva u prevodilačkim poslovima i podučavanju jezika.

U želji da pomognemo Agencija Lexis profesionalno i kvalitetno pruža usluge. Putem dobro razvijene i organizovane
mreže prevodioca u stanju smo da u roku, uz vrhunski kvalitet, sigurnost i razumnu cenu odgovorimo na svaki vaš
zahtev.

Znanje jezika je postao skoro neophodan preduslov za dobijanje odgovarajućeg ili bolje plaćenog posla tako da je jedan
od prioriteta naše agencije organizovanje kurseva stranih jezika za decu i odrasle.

Email:
lexisdinalexis@gmail.com
Prevodilačka agencija Lexis - AGENCIJA ZA PREVODJENJE I  PODUČAVANJE JEZIKA LEXIS - 2
Prevodilačka agencija Lexis - AGENCIJA ZA PREVODJENJE I  PODUČAVANJE JEZIKA LEXIS - 3
Prevodilačka agencija Lexis - AGENCIJA ZA PREVODJENJE I  PODUČAVANJE JEZIKA LEXIS - 4

PREVODJENJE I OVERA SUDSKOG TUMAČA LEXIS

U okviru pismenog prevodjenja nudimo:
prevođenje opštih tekstova, brošura, magazina, knjiga, magistarskih i doktorskih radova, pravnih dokumenata, itd.

Prevodjenje stručnih i naučnih tekstova iz oblasti:
- Marketinga
- Menadžmenta
- Strategijskog planiranja
- Prava
- Bankarstva i finansija
- Medicine
- Farmacije
- Elektrotehnike
- Mašinstva
- Gradjevine
- Turizma
- Psihologije
- Sociologije, itd.

Prevodjenje pravnih dokumenata:
- Krštenica
- Umrlica
- Venčanih listova
- Lekarskih uverenja
- Ugovora
- Punomoćja
- Apostila
- Sporazuma
- Rešenja
- Izvoda
- Izveštaja
- Statuta
- Bilansa stanja
- Bilansa prihoda i rashoda

Sudski tumač overava sve vrste dokumenata.
Poverljivost zagarantovana.
Cena teksta se obračunava po broju karaktera nakon završenog prevoda.
Prevodilačka agencija Lexis - PREVODJENJE I OVERA SUDSKOG TUMAČA LEXIS - 2
Prevodilačka agencija Lexis - PREVODJENJE I OVERA SUDSKOG TUMAČA LEXIS - 3
Prevodilačka agencija Lexis - PREVODJENJE I OVERA SUDSKOG TUMAČA LEXIS - 4

KURS PISMENOG PREVODJENJA IZ OBLASTI MEDICINE LEXIS

Dugogodišnje iskustvo u prevođenju tekstova iz oblasti medicine su nas podstakli da organizujemo kurs za
profesionalne prevodioce koji žele da usavrše svoje znanje iz oblasti medicine. Neophodno je istaći da diplomirani
filolog nije u potpunosti kvalifikovan za prevođenje tekstova iz oblasti medicine, već je potrebno usavršavanje kako bi
rad bio na visokom, zadovoljavajućem nivou.

Časove vodi doktor medicine i ovlašćeni sudski tumač za engleski jezik sa preko 25 godina iskustva u
prevođenju i medicini.


Kurs se organizuje u jesenjem, prolećnom i letnjem semestru.

Časovi se održavaju dva puta nedeljno u trajanju od 90 minuta.

Program je koncipiran tako da se obrađuju najaktuelnije temeiz oblasti medicine (interna, hirurgija, anatomija i
fiziologija, farmacija).

Tekstovi medicinske terminologije su veoma plaćeni.

Ukoliko želite da usavršite svoje znanje, priključite nam se.

Na kraju kursa se polaže završni ispit i dodeljuje sertifikat o pohađanju kursa.

Dokumentacija koju je potrebno priložiti:
Fotokopija lične karte
Fotokopija diplome o završenom fakultetu
Ili potvrda o poznavanju jezika (za one koji nisu filolozi)
Za sve informacije pozovite nas na navedene telefone ili pošaljite e-mail.
Prevodilačka agencija Lexis - KURS PISMENOG PREVODJENJA IZ OBLASTI MEDICINE LEXIS - 2
Prevodilačka agencija Lexis - KURS PISMENOG PREVODJENJA IZ OBLASTI MEDICINE LEXIS - 3
Prevodilačka agencija Lexis - KURS PISMENOG PREVODJENJA IZ OBLASTI MEDICINE LEXIS - 4
Preševska 26 - Beograd - Zvezdara
064 2027444; 011 3421014;
Pitaj prevodilačku agenciju LEXIS
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
Prevodilačka agencija Lexis
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
    Beograd Zvezdara Preševska 26 +381 64 2027444 +381 11 3421014
Prevodilačka agencija Lexis - 2
Prevodilačka agencija Lexis - 3
Prevodilačka agencija Lexis - 4
Prevodilačka agencija Lexis - 5
Prevodilačka agencija Lexis - 6
Prevodilačka agencija Lexis - 7
Prevodilačka agencija Lexis - 8
Prevodilačka agencija Lexis - 9
Prevodilačka agencija Lexis - 10
Prevodilačka agencija Lexis - 11
Prevodilačka agencija Lexis - 12
Prevodilačka agencija Lexis - 13
Prevodilačka agencija Lexis - 14
Prevodilačka agencija Lexis - 15
Prevodilačka agencija Lexis - 16
Prevodilačka agencija Lexis - 17
Prevodilačka agencija Lexis - 18
Prevodilačka agencija Lexis - 19
Prevodilačka agencija Lexis - 20
Prevodilačka agencija Lexis - 21
Prevodilačka agencija Lexis - 22
Back to Top