Sistematski pregledi Senjak

Registruj se
Prijavi se
Sistematski pregledi Senjak
bel-medic-opsta-bolnica-i-dom-zdravlja-1-sistematski-pregledi
SISTEMATSKI PREGLEDI BEOGRAD BEL MEDIC OPŠTA BOLNICA I DOM ZDRAVLJA Briga o zdravlju, koja uključuje i redovne sistematske preglede, dobra je navika kojom se, vremenom, za budućnost obezbeđuje veliki zdravstveni kapital. Sistematski pregled se savetuje pre svega radi prevencije bolesti, ali i blagovremenog otkrivanja zdravstvenih problema i rizika, i rane dijagnostike bolesti, čime se obezbeđuje pravovremeno i uspešno lečenje. Bel Medic Vam omogućava uvid u trenutno zdravstveno stanje u jednom danu. Najčešće je dovoljno obaviti jedan sistematski pregled godišnje, osim ako lekar ne savetuje drugačije. Program sistematskog pregleda može biti i širi, u zavisnosti od pola, zdravstvenog stanja, porodične zdravstvene istorije, vrste posla koji radite kao i od životnog stila i navika (pušenje, konzumiranje alkohola, nedovoljna fizička aktivnost). Sistematski pregledi za pojedince: Za žene, Za muškarce, Individualizovani pregledi, Menadžerski program. Sistematski pregledi za kompanije: Prethodni pregledi zaposlenih, Periodični pregledi zaposlenih.
Back to Top