Škole stranih jezika Senta

Registruj se
Prijavi se
Škole stranih jezika Senta
centar-za-obrazovanje-i-kulturu-bozidarac-skole-stranih-jezika
ŠKOLA STRANIH JEZIKA.
U Božidarcu možete naučiti engleski, nemački, norveški, ruski, španski, švedski, kineski i italijanski jezik.
ENGLESKI JEZIK BRZO, POVOLJNO I LAKO!
U Božidarcu, kurs engleskog jezika kreiran je da odgovori na potrebe svakog pojedinačnog kandidata.
Od engleskog za početnike do naprednog nivoa.
Kod nas možete organizovati časove engleskog u skladu sa Vašim potrebama i interesovanjima.
Predavači su iskusni profesori koji se stalno stručno usavršavaju, a sama institucija lider neformalnog obrazovanja punih 68 godina.
ŽELITE DA NAUČITE NEMAČKI JEZIK BRZO, POVOLJNO I LAKO-Kurs nemačkog jezika kreiran je da odgovori na potrebe svakog pojedinačnog kandidata.
Ako želiš da progovoriš nemački što pre ili da usavršiš svoje kompetencije, iskoristi promotivnu akciju i prijavi se na naše interaktivne i dinamične kurseve sa posebnim akcentom na usmenom izražavanju.
Na opštim kursevima nemačkog jezika radite na podizanju nivoa znanja, a na pripremnim kursevima za polaganje na Goethe i Austrijskom institutu, na razvoju tehnika i pristupa koji su vam neophodni za uspešno polaganje ispita i sticanje međunarodno priznatih diploma.
Kurs norveškog jezika kreiran je da odgovori na potrebe svakog pojedinačnog kandidata.
Ako želite da Vam norveški postane govorni jezik, a Norveška radna sredina, prihvatite izazov i otkrijte da norveški nije bauk.
Naučite da slobodno komunicirate u svakodnevnom okruženju i poboljšajte svoje kompetencije u poslovnom svetu.
Kod nas možete napraviti program u skladu sa svojim potrebama i interesovanjima.
HOĆETE DA NAUČITE RUSKI JEZIK BRZO, POVOLJNO I LAKO-Kurs ruskog jezika kreiran je da odgovori na potrebe svakog pojedinačnog kandidata.
Ako želite da Vam ruski postane govorni jezik, a Rusija radna sredina, prihvatite izazov i otkrijte da ruski nije bauk.
Naučite da slobodno komunicirate u svakodnevnom okruženju i poboljšajte svoje kompetencije u poslovnom svetu.
Kod nas možete napraviti program u skladu sa svojim potrebama i interesovanjima.
ŠPANSKI JEZIK spada u 5 velikih jezika sveta i ima preko 400 miliona aktivnih govornika na četiri kontinenta.
Izrazita popularnost i sveprisutnost samo je jedan od razloga za učenje ovog prelepog jezika.
Nastava se odvija u popodnevnim ili večernjim satima što zavisi od zajedničkog dogovora svih polaznika sa predavačem.
Kursevi koje vode naši stručni predavači, koncipirani su tako da unapređuju jezičke sposobnosti polaznika i podjednako su usmereni na sve četiri osnovne jezičke veštine: slušanje, čitanje, pisanje i konverzaciju.
Metodologija rada i udžbenici koje koristimo u skaldu su sa najnovijim jezičkim trendovima vodećih izdavačkih kuća.
Švedski jezik govori oko 8 miliona ljudi mahom u Švedskoj i Finskoj.
Gramatika i sintaksa su slični engleskom jeziku, pa će mnoge švedske reči biti lako prepoznatljive polaznicima koji govore engleski ili nemački.
Zašto učiti KINESKI JEZIK?
Poznavanje kineskog jezika daće Vam veliku komparativnu prednost u budućem poslovnom okruženju.
U ovom trenutku 20 miliona Amerikanaca uči kineski jezik.
Danas vas nepoznavanje kineskog jezika dovodi u nedopustivo podređen položaj u komunikaciji sa kineskim partnerima koji su sve prisutniji na našem tržištu.
Ovaj kurs kineskog jezika kreiran je u skladu sa HSK-om (Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì) jedinim standardizovanim testom kineskog jezika (poput engleskog TOEFL-a), namenjen je stranim studentima i odobren od strane kineskog Ministarstva za obrazovanje.
ITALIJANSKI JEZIK je romanski jezik, koji govori oko 62 miliona ljudi, od kojih većina živi u Italiji.
Uvek se smatrao jednim od najmelodičnijih jezika za učenje i predstavlja peti po redu jezik na svetu koji se uči u školama (posle engleskog, nemačkog, francuskog i španskog).
Na početku kursa organizujemo proveru znanja polaznika, na osnovu čega se vrši raspoređivanje u odgovarajuće grupe za učenje.
Po završetku kursa svi polaznici koji uspešno polože ispit, dobijaju diplomu o poznavanju stranog jezika na odgovarajućem nivou koja je usklađena sa međunarodnim jezičkim standardom.
zanatsko-obrazovni-centar-adzija-skole-stranih-jezika
ŠKOLA STRANIH JEZIKA ADŽIJA organizuje kuseve za sledeće jezike: engleski, nemački, italijanski, francuski, ruski, španski, arapski a koji su prilagođeni starosnoj dobi polaznika.
Nivoi: početni, srednji I, srednji II, konverzacijski.
Fond časova i trajanje obuke se može razlikovati kod pojedinih jezika.
Kurs stranih jezika traje 4 meseca sa 60 časova i dva puta nedeljno po dva časa stranog jezika.
U Centru ADŽIJA se organizuje i realizuje permanentno učenje stranih jezika po svim nivoima za decu i odrasle i srpskog jezika za strane državljane.
LOKACIJE
Škole stranih jezika u novije vreme značajno su proširile svoju ponudu. U školama stranih jezika danas možete pohađati kurseve mnogih svetskih jezika. Najtraženije su i dalje škole engleskog jezika i sve vrste kurseva engleskog jezika, što je i logično pošto je engleski jezik neophodan u mnogim poslovima i danas se podrazemeva da ga znate. Posle engleskog veoma su tražene i škole nemačkog jezika, škole francuskog jezika, škole ruskog jezika, škole španskog jezika i škole italijanskog jezika. Škole stranih jezika pored kurseva ovih jezika nude i kurseve drugih jezika. Kursevi ili tečajevi stranih jezika koji se sprovode u školama jezika mogu se podeliti prema intenzitetu, broju polaznika u grupi, nivou, uzrastu i prema nameni odnosno vrsti jezika. Kada govorimo o podeli kurseva stranog jezika prema intenzitetu, onda mislimo na ukupan nedeljni fond časova, odnosno koliko časova stranog jezika ima u jednoj sedmici po rasporedu. Ovde razlikujemo intenzivne, poluintenzivne i standardne kurseve jezika. Intenzivni kursevi engleskog ili bilo kog drugog stranog jezika podrazumevaju maksimalan broj časova nedeljno. Obično su časovi zakazani svakog radnog dana, a ponekad i vikendom. Cilj intenzivnih kurseva stranog jezika je da se strani jezik savlada u što kraćem vremenskom roku. Ove kurseve pohađaju svi oni kojima je potrebno da hitno savladaju osnove nekog stranog jezika ili da što brže poboljšaju znanje stranog jezika u cilju da bi mogli da polože ispit ili da idu na studije ili usavršavanje u inostranstvu ili ih možda čeka preseljenje i posao u inostranstvu. Bilo kako bilo svi koji žele da brzo nauče engleski ili neki drugi jezik, odlučuju se najčešće za intenzivne kurseve jezika. Poluintenzivni kursevi stranih jezika, kako im samo ime kaže, po frekventnosti održavanja časova su ispod intenzivnih kurseva i namenjeni su svima onima koji žele brzo da nauče strani jezik, ali ne vremenski da postignu pohađanje intenzivnog kursa jezika, ili im jedostavno tempo poluintenzivnog kursa jezika više odgovara. Standardni kursevi jezika su kursevi stranih jezika koji se održavaju jednom do dvaput nedeljno. Za ove kurseve se odlučuju svi oni koji nisu u žurbi i kojima ovaj tempo najviše odgovara kako bi mogli da učenje stranog jezika uklope sa drugim obavezama i kako bi stigli da ponove sve što su na času učili. Druga vrsta podele kurseva stranih jezika je podela prema broju polaznika na tečaju. Individualni kursevi jezika su ustvari potpuno isto što i privatni časovi engleskog ili bilo kog jezika i oni se mogu odvijati i u školama stranih jezika, odnosno škole stranih jezika nude i privatne časove, svima onima koji hoće da je profesor jezika isključivo samo njima posvećen tokom odvijanja kursa. Na ovaj način jedino ste vi u fokusu i tempo učenja je prilagođen Vama. U školama stranih jezika za individualne kurseve se odlučuju svi oni koji imaju potrebu da što brže savladaju engleski jezik ili drugi jezik. Škole stranih jezika nude i rad u malim grupama sa dva, tri polaznika i ovi kursevi se zovu poluintenzivni. Koliki je maksimalan broj polaznika na polunintenzivnom kursu jezika zavisi i od škole do škole, odnosno šta svaka škola stranih jezika podrazumeva pod pojmom poluindividualan tečaj. U svakom slučaju i kada kurs nije poluindividualan, škole stranih jezika se trude da organizuju tečajeve jezika u što manjim grupama kako bi svim polaznicima bila pružena adekvatna pažnja i kako bi svi mogli da postavljaju pitanja i aktivno da učestvuju u radu jer interakcija u učenju jezika je veoma bitna. Kada reklamiraju svoje tečajeve, škole stranih jezika vole da istaknu da je rad u malim grupama, jer to je velika prednost. Podela kurseva stranih jezika prema nivou odnosi se na nivo predznanja sa kojim polaznik dolazi u školu stranih jezika. U cilju utvrđivanja kojoj grupi polaznika budući učenik treba da pripada, pre početka kursa polaže se test kojim se polaznik svrstava u grupu. Podela po nivou obično ima više stepenova, najčešće pet ili šest. Ako uzmemo za primer engleski jezik onda bi ta podela bila: početni kurs engleskog jezika, srednji kurs engleskog jezika, napredni kurs engleskog jezika i konverzacijski kurs engleskog jezika i u ovu podelu može biti ubačeno još par međustepenova. Škole stranih jezika nastoje da diferencijacija bude što veća kako bi se svi koji pohađaju kurseve savršeno uklopili svojim nivoom znanja u grupu kojoj pripadaju. Podela kurseva stranog jezika prema uzrastu prisutna je u svim školama stranih jezika i na primeru engleskog jezika ta podela ide od kursa engleskog za decu (pa dodatna podela po uzrastu dece) preko kurseva za odrasle do kurseva engleskog za treće doba koji postoji u ponudi nekih škola stranih jezika. Ako govorimo o podeli prema nameni odnosno vrsti jezika to bi bili sledeći primeri: kurs poslovnog engleskog jezika, kurs nemačkog jezika za zdravstvene radnike, kurs italijanskog jezika za zdravstvane radnike itd. Škole stranih jezika osluškuju tržište i potražnju i prema tome organizuju kurseve raznih jezika za različite namene. Ukoliko želite da naučite neki strani jezik osim ovih najtraženijih jezika, svakako u školama stranih jezika možete naći u ponudi i jezike kao što su: norveški, švedski, finski, danski, holandski, grčki, turski, portugalski, češki, slovački, mađarski itd.
Back to Top