Škole stranih jezika Sombor

Registruj se
Prijavi se
Škole stranih jezika Sombor
akademija-oxford-skole-stranih-jezika
Učenje stranih jezika u Akademiji Oxford se bazira na različitim kreativnim i inovativnim metodama, a sve u skladu sa različitim jezicima, vrsti ili trajanju kursa.
Pored toga, metode nastave se neprekidno usavršavaju u skladu sa svetskim tendencijama u oblasti podučavanja stranih jezika.
Bez obzira na jezik, vrstu i trajanje kursa, na našim kursevima jezika velika pažnja se posvećuje motivisanju polaznika da razvijaju svoje sposobnosti učenja stranog jezika i na efikasan i jednostavan način prošire svoje znanje.
Naši stručni, dinamični i iskusni profesori su veoma posvećeni svom pozivu i uvek spremni da pruže vrhunsku i kvalitentu nastavu, ali i svaku neophodnu pomoć ili podršku prilikom učenja stranog jezika.
Preko 200 profesora je na raspolaganju u svim našim centrima!
Učionice u kojima se odvija nastava su prijatna, klimatizovana i moderno opremljena mesta, različite kvadrature u zavisnosti od namene- za pojedince, veće ili manje grupe, decu.
Sve učionice imaju računare i pratećuopremu, plazma televizore i ozvučenje i sve su povezane sa internetom.
Sve ovo ima za cilj da se polaznici osećaju što prijatnije jer se samim tim i nastava uspešnije obavlja.
Naše škole stranih jezika se u svim gradovima nalaze na atraktivnim i prometnim lokacijama kako bismo svima bili podjednako dostupni!
Škola stranih jezika Oxford posebnu pažnju posvećuje učenju engleskog jezika iz mnogo razloga: engleski jezik je dominantan u svetskoj književnosti i u filmskoj industriji, a koristi se u nauci, tehnologiji, diplomatiji, sportu, muzici, takmičenjima, itd.
Međunarodni biznis se odvija na ovom jeziku.
Oko 36% korisnika interneta komunicira na engleskom jeziku, a 85% elektronskih informacija u svetu je na engleskom jeziku.
Neophodan je za putovanja jer gde god da odete, a ne poznajete jezik te zemlje, engleski je od velike pomoći pri sporazumevanju.
Naša Škola stranih jezika organizuje kurseve nemačkog jezika prema pravilima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, odnosno CEFR - a (The Common European Framework of Reference for Languages).
Naš moto je GOVORITE TAKO DA VAS SVI RAZUMEJU i mi se toga zaista pridržavamo!
Bez obzira na jezik koji učite, popularnost, težinu, sigurni smo da ćete naći njegovu primenu u svakodnevnom životu, poslu, putovanjima, forumima.
Usavršavajte svoj jezik i ne dopustite da ono što ste na našim kursevima stranih jezika naučili zaboravite.
Dok se ne ukaže prilika koja će Vam omogućiti da jezik koristite, prijavite se na konverzacijski, specijalistički individualni ili neki drugi kurs i time osvežite i dopunite svoje znanje.
centar-za-edukaciju-ns-pro-group-1-skole-stranih-jezika
ŠKOLE STRANIH JEZIKA BEOGRAD CENTAR ZA EDUKACIJU NS PRO GROUP Centar za edukaciju NS PRO GROUP u svom fokusu ima teme kao što su: – Opšti kursevi stranih jezika za sve uzraste (opšti engleski i ostali jezici, engleski za decu itd), – engleski jezik online, poslovni engleski (engleski za preduzeća), učenje nemačkog jezika, nemački jezik online.
(Postoji mogućnost online učenja i nekih drugih stranih jezika). – CEF klasifikacija, LCCI i dr međunarodno priznati ispiti za jezike.
studio-stranih-jezika-ela-skole-stranih-jezika
Studio stranih jezika ELA (nekada English Language Academy) je prva škola za učenje stranih jezika u Somboru, otvorena 1993.
Školu English Language Academy osnovala je Jasna Stojkov sa iskrenom vizijom i ciljem da deci i omladini pruži drugačiji pristup u školovanju i kreiranju kvalitetnije budućnosti.
ELA je organizovala učenje engleskog u obdaništu gde su decu učili profesori čiji je je to maternji jezik.
Na somborskom radiju Spektru je godinu dana išla emisija na engleskom jeziku „Čaj u 5 sa Rouz i Nikolasom“.
ELA je uspostavila saradnju sa britanskim savezom British Council i omogućila da Somborci polažu ispit First Certificate kod „kuće“.
Škola danas nudi opšte i specijalizovane kurseve za učenje engleskog, nemačkog, francuskog, italijanskog, španskog, grčkog, mađarskog i srpskog sa strance.
Studio stranih jezika ELA sarađuje sa British Council-om u Beogradu, Goethe institutom u Beogradu, Francuskim kulturnim centrom u Novom Sadu, Italijanskim kulturnim centrom u Novom Sadu i Beogradu, španskim Cervantes institutom, AYUSA International, Egida, Entrepreneurship Development Institute in India i mnogim drugim centrima za obrazovanje.
Za 20 godina postojanja, kroz školu je prošlo preko 3.000 đaka različitog uzrasta.
Nastava se odvija po razlicitim savremenim i tradicionalnim metodama (task-based learning, communicative method, project method) i posebno se usmerava ka osposobljavanju učenika da ekeftivno komuniciraju na jeziku koji izučavaju.
Svi naši predavači su visoko kvalifikovani da predaju i rade sa različitim starosnim grupama.
Pored standardnih grupnih, postoji opcija individualnih časova.
Pored kurseva iz opšteg i poslovnog engleskog jezika, nudimo i specijalizovane kurseve iz poslovne komunikacije, finansijskog engleskog, engleskog za turizam i rad na brodu, organizujemo dopunsku nastavu za osnovce i srednjoškolce iz engleskog, nemačkog i francuskog, časove konverzacije i pripremu za prijemne ispite za upis na Filološki fakultet u Beogradu, Filozofski fakultet u Novom Sadu ili studiranje u inostranstvu, engleski za vojsku i avijaciju, kao i engleski za osobe sa oštećenjem vida.
LOKACIJE
Škole stranih jezika u novije vreme značajno su proširile svoju ponudu. U školama stranih jezika danas možete pohađati kurseve mnogih svetskih jezika. Najtraženije su i dalje škole engleskog jezika i sve vrste kurseva engleskog jezika, što je i logično pošto je engleski jezik neophodan u mnogim poslovima i danas se podrazemeva da ga znate. Posle engleskog veoma su tražene i škole nemačkog jezika, škole francuskog jezika, škole ruskog jezika, škole španskog jezika i škole italijanskog jezika. Škole stranih jezika pored kurseva ovih jezika nude i kurseve drugih jezika. Kursevi ili tečajevi stranih jezika koji se sprovode u školama jezika mogu se podeliti prema intenzitetu, broju polaznika u grupi, nivou, uzrastu i prema nameni odnosno vrsti jezika. Kada govorimo o podeli kurseva stranog jezika prema intenzitetu, onda mislimo na ukupan nedeljni fond časova, odnosno koliko časova stranog jezika ima u jednoj sedmici po rasporedu. Ovde razlikujemo intenzivne, poluintenzivne i standardne kurseve jezika. Intenzivni kursevi engleskog ili bilo kog drugog stranog jezika podrazumevaju maksimalan broj časova nedeljno. Obično su časovi zakazani svakog radnog dana, a ponekad i vikendom. Cilj intenzivnih kurseva stranog jezika je da se strani jezik savlada u što kraćem vremenskom roku. Ove kurseve pohađaju svi oni kojima je potrebno da hitno savladaju osnove nekog stranog jezika ili da što brže poboljšaju znanje stranog jezika u cilju da bi mogli da polože ispit ili da idu na studije ili usavršavanje u inostranstvu ili ih možda čeka preseljenje i posao u inostranstvu. Bilo kako bilo svi koji žele da brzo nauče engleski ili neki drugi jezik, odlučuju se najčešće za intenzivne kurseve jezika. Poluintenzivni kursevi stranih jezika, kako im samo ime kaže, po frekventnosti održavanja časova su ispod intenzivnih kurseva i namenjeni su svima onima koji žele brzo da nauče strani jezik, ali ne vremenski da postignu pohađanje intenzivnog kursa jezika, ili im jedostavno tempo poluintenzivnog kursa jezika više odgovara. Standardni kursevi jezika su kursevi stranih jezika koji se održavaju jednom do dvaput nedeljno. Za ove kurseve se odlučuju svi oni koji nisu u žurbi i kojima ovaj tempo najviše odgovara kako bi mogli da učenje stranog jezika uklope sa drugim obavezama i kako bi stigli da ponove sve što su na času učili. Druga vrsta podele kurseva stranih jezika je podela prema broju polaznika na tečaju. Individualni kursevi jezika su ustvari potpuno isto što i privatni časovi engleskog ili bilo kog jezika i oni se mogu odvijati i u školama stranih jezika, odnosno škole stranih jezika nude i privatne časove, svima onima koji hoće da je profesor jezika isključivo samo njima posvećen tokom odvijanja kursa. Na ovaj način jedino ste vi u fokusu i tempo učenja je prilagođen Vama. U školama stranih jezika za individualne kurseve se odlučuju svi oni koji imaju potrebu da što brže savladaju engleski jezik ili drugi jezik. Škole stranih jezika nude i rad u malim grupama sa dva, tri polaznika i ovi kursevi se zovu poluintenzivni. Koliki je maksimalan broj polaznika na polunintenzivnom kursu jezika zavisi i od škole do škole, odnosno šta svaka škola stranih jezika podrazumeva pod pojmom poluindividualan tečaj. U svakom slučaju i kada kurs nije poluindividualan, škole stranih jezika se trude da organizuju tečajeve jezika u što manjim grupama kako bi svim polaznicima bila pružena adekvatna pažnja i kako bi svi mogli da postavljaju pitanja i aktivno da učestvuju u radu jer interakcija u učenju jezika je veoma bitna. Kada reklamiraju svoje tečajeve, škole stranih jezika vole da istaknu da je rad u malim grupama, jer to je velika prednost. Podela kurseva stranih jezika prema nivou odnosi se na nivo predznanja sa kojim polaznik dolazi u školu stranih jezika. U cilju utvrđivanja kojoj grupi polaznika budući učenik treba da pripada, pre početka kursa polaže se test kojim se polaznik svrstava u grupu. Podela po nivou obično ima više stepenova, najčešće pet ili šest. Ako uzmemo za primer engleski jezik onda bi ta podela bila: početni kurs engleskog jezika, srednji kurs engleskog jezika, napredni kurs engleskog jezika i konverzacijski kurs engleskog jezika i u ovu podelu može biti ubačeno još par međustepenova. Škole stranih jezika nastoje da diferencijacija bude što veća kako bi se svi koji pohađaju kurseve savršeno uklopili svojim nivoom znanja u grupu kojoj pripadaju. Podela kurseva stranog jezika prema uzrastu prisutna je u svim školama stranih jezika i na primeru engleskog jezika ta podela ide od kursa engleskog za decu (pa dodatna podela po uzrastu dece) preko kurseva za odrasle do kurseva engleskog za treće doba koji postoji u ponudi nekih škola stranih jezika. Ako govorimo o podeli prema nameni odnosno vrsti jezika to bi bili sledeći primeri: kurs poslovnog engleskog jezika, kurs nemačkog jezika za zdravstvene radnike, kurs italijanskog jezika za zdravstvane radnike itd. Škole stranih jezika osluškuju tržište i potražnju i prema tome organizuju kurseve raznih jezika za različite namene. Ukoliko želite da naučite neki strani jezik osim ovih najtraženijih jezika, svakako u školama stranih jezika možete naći u ponudi i jezike kao što su: norveški, švedski, finski, danski, holandski, grčki, turski, portugalski, češki, slovački, mađarski itd.
Back to Top