Sudski tumač za hrvatski jezik Savski venac

Registruj se
Prijavi se
Sudski tumač za hrvatski jezik Savski venac
language-shop-sudski-tumac-za-hrvatski-jezik

Language Shop

Beograd, Savski venac, Miloša Pocerca 11 011 3614312 |
011 4143223 |
cena: Cenovnik
Sudski tumač za hrvatski jezik.
Sudski prevodioci za hrvatski jezik.
Pisani prevodi dokumenata i tekstova sa hrvatskog jezika i na hrvatski jezik.
Prevodi sa overom ovlašćenog sudskog tumača za hrvatski jezik.
Sudski prevodioci za hrvatski jezik, sa višegodišnjim iskustvom, deo su našeg tima.
Poverite nam prevođenje Vaših dokumenata i svih vrsta tekstova i ukoliko Vam je potrebno prevod će imati pečat i potpis sudskog tumača za hrvatski jezik.
Usmeno prevođenje sudskog tumača za hrvatski jezik u svim situacijama kada je njegovo prisustvo neophodno.
Konsekutivno i simultano prevođenje.
Prevod sa ili bez pečata i potpisa sudskog tumača za hrvatski jezik biće urađen u najkraćem mogućem i unapred dogovorenom roku.
Okupićemo naš tim i uradićemo hitno prevod za Vas ukoliko imate takav zahtev.
Uz poštovanje rokova, dobićete zagarantovano kvalitetan prevod urađen od strane jezičkih stručnjaka sa iskustvom.
abc-prevodi-sudski-tumac-za-hrvatski-jezik

ABC Prevodi

Beograd, Savski venac, Admirala Geprata 2 011 6685537 |
011 6649028 |
cena: Cenovnik
SUDSKI TUMAČ ZA HRVATSKI JEZIK.
Hrvatski jezik je kao deo porodice slovenskih jezika nastao od staroslovenskog jezika.
Kao i svim drugim slovenskim jezicima, i hrvatski narod se u početku služio glagoljicom, da bi se kasnije preoblikovala prvo u jedan oblik ćirililnog, a zatim u latinično pismo koje je u Hrvatskoj uvedeno u XIV veku.
U svom timu imamo stalno zaposlene sudske tumače za hrvatski jezik, koji su u svakom momentu spremni da odgovore na vašu potrebu za prevodom i overom određenog dokumeta za koji je potreban pečat sudskog tumača za hrvatski jezik.
Sudski tumač ili sudski prevodilac je lice koje poseduje licencu izdatu od strane Ministarstva Pravde i svaki prevod koji je overen od strane sudskog tumača tj, sudskog prevodioca predstavlja zvaničan dokument.
Prevodi dokumenta koji zahtevaju overu sudskog tumača su najčešće: Ugovori, Sertifikati, Lična dokumenta, Svedočanstva, potvrde, diplome, Izvodi iz registra, Ovlašćenja i punomoćja, Policijski izveštaji, Lekarski nalazi.
vavilon-prevodi-sudski-tumac-za-hrvatski-jezik

Vavilon prevodi

Beograd, Savski venac, Balkanska 46 011 6649190 |
064 4030270 |
SUDSKI TUMAČ ZA HRVATSKI JEZIK: Hrvatski jezik je standardni južnoslovenski jezik.
Usluge naših sudskih tumača / prevodilaca za hrvatski jezik: Prevođenje opštestručne dokumentacije sa srpskog na hrvatski sa overom sudskog tumača za hrvatski jezik, Prevođenje opštestručne dokumentacije sa hrvatskog na srpski sa overom, Prevođenje opštestručne dokumentacije sa hrvatskog na drugi strani jezik sa overom, Prevođenje opštestručne dokumentacije sa drugog stranog jezika na hrvatski sa overom, Prevođenje uskostručnih oblasti sa srpskog na hrvatski sa overom, Prevođenje uskostručnih oblasti sa hrvatskog na srpski sa overom, Prevođenje uskostručnih oblasti sa hrvatskog na drugi strani jezik sa overom, Prevođenje uskostručnih oblasti sa drugog stranog jezika na hrvatski sa overom, Usmeno tumačenje.
Sudski tumač odnosno, sudski prevodilac je ovlašćena osoba od strane suda koja izdaje overeni prevod dokumenata i koja svojim potpisom i pečatom garantuje da je prevod veran originalu.
Njihova uloga je neophodna u javnim državnim ustanovama (sudovi, ministarstva, zdravstvene ustanove, fakulteti, MUP-ovi).
Hrvatski jezik je standardni južnoslovenski jezik kojim govori oko 5.5 miliona ljudi, uglavnom Hrvata, i neutvrđen broj hrvatskih iseljenika u obe Amerike, Australiji i Evropi. Sličan je standardnom srpskom jeziku (i srpski i hrvatski i bošnjački jezik, kao i crnogorski koji još nije doživeo punu lingvističku afirmaciju, standardizovani su na istom dijalektu - istočnohercegovačkom), a kao standardni jezik se 1991. izdvojio iz srpskohrvatskog jezičkog standarda. Hrvatska jezička norma (ali drugačijeg starijeg tipa) je postojala i pre stvaranja srpskohrvatskog standarda. Priključkom Hrvatske Evropskoj uniji 1. jula 2013. godine, hrvatski je postao 24. službeni jezik te zajednice. Na dijalekatskom nivou, hrvatski jezik obuhvata čakavsko narečje (12% Hrvata), kajkavsko narečje (31 % Hrvata) i štokavsko narečje (57 % Hrvata).
Back to Top