CDEI Centar za dentalnu estetiku i implantologiju

Registruj se
Prijavi se

CDEI Centar za dentalnu estetiku i implantologiju

CDEI - CENTAR ZA DENTALNU ESTETIKU I IMPLANTOLOGIJU

Kategorija - Stomatološke ordinacije
Centar za Dentalnu Estetiku i Implantologiju nalazi se u srcu Beograda u Cvijićevoj ulici, od 2000. godine.

Tokom godina razvoja postao je mesto gde se rešavaju najsloženiji estetsko-funkcionalni problemi u stomatologiji.

U posebno dizajniranom prostoru specijalizovani tim Centra svoje pacijente provodi kroz visokostručan, etičan,
posvećen i individualizovan stomatološki tretman.
CDEI Centar za dentalnu estetiku i implantologiju - CDEI - CENTAR ZA DENTALNU ESTETIKU I IMPLANTOLOGIJU - 2
CDEI Centar za dentalnu estetiku i implantologiju - CDEI - CENTAR ZA DENTALNU ESTETIKU I IMPLANTOLOGIJU - 3
CDEI Centar za dentalnu estetiku i implantologiju - CDEI - CENTAR ZA DENTALNU ESTETIKU I IMPLANTOLOGIJU - 4
CDEI Centar za dentalnu estetiku i implantologiju - CDEI - CENTAR ZA DENTALNU ESTETIKU I IMPLANTOLOGIJU - 5
CDEI Centar za dentalnu estetiku i implantologiju - CDEI - CENTAR ZA DENTALNU ESTETIKU I IMPLANTOLOGIJU - 6
CDEI Centar za dentalnu estetiku i implantologiju - CDEI - CENTAR ZA DENTALNU ESTETIKU I IMPLANTOLOGIJU - 7

KO SMO MI - CDEI - CENTAR ZA DENTALNU ESTETIKU I IMPLANTOLOGIJU

Kategorija - Implantologija
Smatramo da smo uz dosadašnje iskustvo i stručan tim koji okupljamo spremni da uspostavimo i sledimo najviše
standarde stomatologije u regionu. Zato Vas pozivamo da nas posetite ako Vam je potrebna pomoć stomatologa.

Ponosni smo brojem komplikovanih slučajeva koje smo sa uspehom rešili, ali i pažnjom i vremenu koju poklanjamo
našim najmlađim pacijentima.
CDEI Centar za dentalnu estetiku i implantologiju - KO SMO MI - CDEI - CENTAR ZA DENTALNU ESTETIKU I IMPLANTOLOGIJU - 2
CDEI Centar za dentalnu estetiku i implantologiju - KO SMO MI - CDEI - CENTAR ZA DENTALNU ESTETIKU I IMPLANTOLOGIJU - 3
CDEI Centar za dentalnu estetiku i implantologiju - KO SMO MI - CDEI - CENTAR ZA DENTALNU ESTETIKU I IMPLANTOLOGIJU - 4

NAŠ TIM CDEI CENTAR ZA DENTALNU ESTETIKU I IMPLANTOLOGIJU

Kategorija - Stomatološke ordinacije
- dr Igor Ristić - Od diplomiranja 1996. godine preko završene specijalizacije iz stomatološke
protetike, dr Igor Ristić se konstantno usavršavao na nekoliko internacionalnih klinika i više kurseva u zemlji i
inostranstvu. Paralelno sa kliničkim radom od 2003. godine dr Igor Ristić aktivno učestvuje kao predavač po pozivu
na kongresima i simpozijumima na temu estetske stomatologije i implantologije na internacionalnom nivou.

- dr Vesna Mirić - Stomatološki fakultet i specijalisticke studije ortodoncije završila je na
Stomatološkom fakultetu u Beogradu. Član je European Orthodontic Society (EOS).

- dr Snežana Banković - Dimplomirala je na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu,
nakon čega pohađa dodatne kurseve iz oblasti protetike. Profesionalno se usavršava iz oblasti Dentalne fotografije.

- dr Jelena Vesnić - Završila je Stomatološki fakultet u Beogradu 2009. godine, nakon toga se
usavršavala u okviru Specijalističkih akademskih studija u oblasti stomatološke protetike. Redovan je posetilac IDS-a
(internacionalnog sajma stomatologije) u Kelnu, kao i brojnih internacionalnih i domaćih kongresa.

- dr Katarina Avramović - Diplomirala je na Stomatološkom fakultetu u Beogradu. Pohađala je letnju
praksu na klinici za oralnu hirurgiju. Želi da nastavi sa dodatnim obrazovanjem i usavršavanjem iz oblasti oralne
hirurgije. Prati i pohađa stručne kurseve i u toku je sa inovacijama u stomatologiji.

- dr Dušan Živanović - Specijalista oralne hirurgije. Načelnik stomatološke službe. Više godina bio
je mentor za specijalizaciju oralne hirurgije, kao i predsednik komisije za polaganje stručnog ispita pri Ministarstvu
zdravlja.

- dr Nikola Vasilić - Specijalista parodontologije i implantologije, po završetku Stomatološkog
Fakulteta u Beogradu, odlazi na praksu u Beč, kod Dr Wienlandera jednog od vodećih austrijskih implantologa.
Magisterijum i specijalizaciju završio je u Americi na UCLA i Univerzitetu Oklahoma. Od 2005. godine postaje mentor
za istočnu Evropu i Bliski istok, najvećeg svetskog proizvođača implantata Nobel Biocare. Od 2007. vodi predavanja
na specijalističkim studijama iz parodontologije na Univerzitetu u Beču. 2011. godine prelazi u Cirih gde dobija
zaposlenje u kompaniji Nobel Biocare kao globalni klinički konsultant.

- ss Jelena Ljumović
- ss Tamara Veličković
- ss Bojana Bartoli
- ss Danijela Stević

ESTETSKA STOMATOLOGIJA CDEI

Kategorija - Estetska stomatologija
Prirodan, lep osmeh je jedna od vizuelno najatraktivnijih obeležja koje neko može da poseduje. Nažalost mnogi ga
skrivaju ili ga se stide. Zapušten i estetski problematičan osmeh dokazano utiče na samopouzdanje i može da naruši
kvalitet života u socijalnom, emotivnivnom, pa i profesionalnom smislu.

Bilo kakvo da je stanje Vaših zuba, mi posedujemo znanje da Vam pružimo “osmeh iz snova”. Nove tehnike u
rekostruktivnoj i adhezivnoj stomatologiji, zubni implanti, novi keramički materijali, ortodontski tretmani, Digital Smile
Design, inovativni protokoli sanacije, mogu dati odlične rezultate i kod najzapuštenijeg i višestruko oštećenog zubnog
niza. Mi smo specijalizovani za saniranje najkompleksnijih slučajeva od kojih su mnogi od strane naših kolega
proglašeni kao beznadežni.

- KERAMIČKE FASETE: Keramičke fasete su minimalno invazivni oblik estetskog poboljšanja
izgleda zuba.

- BEZMETALNA KERAMIKA: Bezmetalna keramika danas je standard kao materijal u estetskim
rekonstrukcijama zuba i implantata. Od ovakve vrste materijala mogu se izraditi keramičke fasete, odnosno keramički
viniri, bezmetalne keramičke krunice, keramički mostovi, keramički inleji i onleji kao i krunice na implantima.

- IMPLANTATI U ESTETSKOJ ZONI: Nadoknada zuba u estetskoj zoni predstavlja veliku strepnju
za pacijenta u momentu kada se suoči sa činjenicom da će u toj zoni izgubiti zub. Najbolja zamena za izgubljeni zub
je implantat. Kako je rasla želja za perfektnim potpuno prirodno integrisanim krunama na zubima, rasla je i potreba za
isto takvim krunama na implantima. Za današnji kriterijum uspeha nije dovoljno samo da je implant čvrsto u kosti i da
služi ,,bez problema’’. Implant i krunica na njemu moraju i da izgledaju tako da okolina ne zna da je on tu!

- PRODUŽENJE KLINIČKIH KRUNA: Pravilne proporcije širine i dužine zuba za idealnu liniju
osmeha podjednako su važne kao i harmoničan odnos vidljive bele boje zubne supstance i ružičaste boje okolnog
mekog tkiva.

- KOMPOZITNI ISPUNI: Kompozitni materijali, ili kako to pacijenti najčešće kažu „bele plombe”, su
postali superiorni kada je reč o konzervativnom zbrinjavanju zuba koji su oštećeni karijesom. To je materijal koji je u
potpunosti prilagođen boji zuba. Izrađuje se u velikom broju nijansi tako da se za svakog pacijenta može naći
odgovarajuća boja koja će se potpuno uklopiti u postojeću prirodnu.

- BELJENJE ZUBA: Beljene zuba je danas u svetu najčešća stomatološka intervencija kod
odraslih. Sprovodi se kroz više različitih metoda koje se u osnovi dele na kliničko i kućno beljenje zuba. Veoma je
važno da bude sprovedena pod kontrolom stomatologa. Upoznavanjem sa prirodom Vaše prebojenosti i nijanse koja
sa želi postići odlučićemo koja je metoda za Vas najprimerenija. Pažljivo ćemo prodiskutovati svaki pojedinačni
slučaj i upoznati Vas sa prednostima odabrane metode
CDEI Centar za dentalnu estetiku i implantologiju - ESTETSKA STOMATOLOGIJA CDEI - 2
CDEI Centar za dentalnu estetiku i implantologiju - ESTETSKA STOMATOLOGIJA CDEI - 3
CDEI Centar za dentalnu estetiku i implantologiju - ESTETSKA STOMATOLOGIJA CDEI - 4
CDEI Centar za dentalnu estetiku i implantologiju - ESTETSKA STOMATOLOGIJA CDEI - 5
CDEI Centar za dentalnu estetiku i implantologiju - ESTETSKA STOMATOLOGIJA CDEI - 6
CDEI Centar za dentalnu estetiku i implantologiju - ESTETSKA STOMATOLOGIJA CDEI - 7

IMPLANTOLOGIJA CDEI

Kategorija - Implantologija
Najbolja zamena za nedostajući zub je implant. Najbolja zamena za sve nedostajuće zube je određeni broj implanata i
protetska nadokanda na njima. Bez obzira na prirodu gubitka zuba ni jedno od praktikovanih protetskih rešenja nije se
pokazalo efikasnijimi dugotrajnijim od zubnog implantata.

Jedan implantat može nadoknaditi jedan izgubljeni zub, sa par može se rekonstruisati čitav krezubi segment vilice,
dok sa 4 do 8 može se potpuno rekonstruisati bezuba vilica. Koliko implanata treba baš Vama i na koji način bi se
dizajnirao najoptimalniji terapijski postupak saznaćete posle kliničkog pregleda i analize pomoćnih dijagnostičkih
elemenata, rtg snimaka, CBCT 3D snimka i analize modela nedostajućih i preostalih zuba.

Prednosti implantne terapije su višestruke:
- Ugradnjom implanata na mestu nedostajućeg zuba nestaje potreba za ,,brušenjem” susednih zuba radi izrade
mosta.
- Ugradnja implanta usporava i smanjuje gubitak koštanog tkiva izazvanog ekstrakcijom zuba.
- Funkcionalna rehabilitacija.
- Osećaj isti kao kod prisustva sopstvenog zuba.
- Lišava potrebe za nošenjem proteza i neugodnostima koje one izazivaju.
- Estetski savršena nadoknada ukoliko se izvede prema najsavremenijm principima struke.
- Neograničena funkcija.
- Savršena dugotrajna stabilnost
CDEI Centar za dentalnu estetiku i implantologiju - IMPLANTOLOGIJA CDEI - 3
CDEI Centar za dentalnu estetiku i implantologiju - IMPLANTOLOGIJA CDEI - 4
CDEI Centar za dentalnu estetiku i implantologiju - IMPLANTOLOGIJA CDEI - 5

PROTETIKA CDEI

Kategorija - Zubna protetika
Savremeni materijali koji se koriste za izradu protetskih nadoknada, kao i kompjuterizovani sistemi u stomatologiji,
danas nam omogućavaju izradu visokopreciznih protetskih nadoknada vrhunske estetike.

- KERAMIČKE FASETE: Keramičke fasete su minimalno invazivni oblik estetskog poboljšanja
izgleda zuba.
Fasete su prvo sredstvo za trajnu promenu izgleda osmeha jer se postavljaju direktno na zub menjajući mu oblik i
boju. Keramičke fasete se mogu visoko precizno izraditi tako da nadoknade samo jedan deo zuba (npr. polomljen
ugao) ili da netipičnu formu nekog zuba vizuelno prevedu u tipičnu. Uvek izuzetno izgledaju!

- BEZMETALNE I METALOKERAMIČKE KRUNICE: Keramičke krunice ili u žargonu ”zubne
navlake”, kako ih veliki broj pacijenata često zove, postavljaju se na prethodno pripremljen zub i imaju za cilj da vrate
funkciju zubu, ojačaju ga i naravno, svojom bojom i oblikom savršeno se uklope u zubni niz.

- KOMPOZITNE FASETE: Kompozitne fasete predstavljaju jeftiniju opciju rešavanja estetskog
problema u frontalnom delu zubnog niza. Indikacije su istovetne keramičkim fasetama, a često nam i služe kao
dijagnostička metoda u fazi planiranja keramičkih faseta gde se nakon izrade kompozitnih faseta odgovarajućeg
oblika i veličine pristupa izradi keramičkih faseta kao trajnog rešenja.
CDEI Centar za dentalnu estetiku i implantologiju - PROTETIKA CDEI - 2
CDEI Centar za dentalnu estetiku i implantologiju - PROTETIKA CDEI - 3
CDEI Centar za dentalnu estetiku i implantologiju - PROTETIKA CDEI - 4
CDEI Centar za dentalnu estetiku i implantologiju - PROTETIKA CDEI - 5
CDEI Centar za dentalnu estetiku i implantologiju - PROTETIKA CDEI - 6
CDEI Centar za dentalnu estetiku i implantologiju - PROTETIKA CDEI - 7

PARODONTALNA I ORALNA HIRURGIJA CDEI

Kategorija - Oralna hirurgija
PARODONTOLOGIJA
- Parodontologija je nauka koja se bavi oboljenjima potpornog aparata zuba i mekih tkiva oko zuba. Imajući na umu da
je danas parodontopatija najčešći uzrok gubitka zuba, rano otkrivanje bolesti i pravovremena terapija od izuzetnog su
značaja za dobar i predvidiv terapijski ishod. Prvi simptomi koji se javljaju su krvarenje desni, izrazito crvene desni uz
prisustvo blagog otoka, povlačenje desni, neprijatan zadah, prisustvo mekih naslaga, često i zubnog kamenca.

KONZERVATIVNO I HIRURŠKO LEČENJE PARADONTOPATIJE I SANIRANJE KOŠTANIH
DŽEPOVA

- Nekada se dešava da se bolest dijagnostikuje u uznapredovaloj fazi sa prisutnom koštanim defektima ,,džepovima”,
uznapredovalim povlačenjem desni, propadanjem potpornog aparata zuba i rasklaćenjem zuba. Tada se mora
primeniti hirurška terapija. U tu svrhu, obavićemo prethodno sve potrebne konsultacije, preglede i rentgen analize i
ustanoviti koji zubi su najugroženiji i kakva je njihova dalja prognoza.

PRODUŽENJE KLINIČKIH KRUNICA ZUBA
- Mikrohirurška intervencija produženja kliničkih kruna izvodi se na više načina u zavisnosti od estetskih i funkionalnih
zahteva. Njen cilj je da oslobodi vidljivi beli deo zuba i da kroz dužinu i pravilnu proporciju zuba osmehu da
nepohodan i željen balans.

ORALNA HIRURGIJA
- Kada se iscrpe mogućnosti konzervativne terapije, Vašu hiruršku intervenciju uradiće efikasno i odgovorno naš
hirurški tim. Rešićemo Vaš problem sa otežanim nicanjem umnjaka, cistom ili gnojnim procesom na korenu zuba.
Nekada je hirurški zahvat indikovan kao preprotetska priprema za bolju stabilnost proteza ili skraćivanje pripoja
labijalnog i lingvalnog frenuluma. Danas su ove vrste intevencija potpuno bezbolne. Stručnost našeg tima učiniće sve
da intervencija prođe bez komplikacija i u što kraćem vremenskom roku.

HIRURŠKO VAĐENJE UMNJAKA
- Vađenje impaktiranog umnjaka je hirurška procedura i bitno se razlikuje od vađenja izniklih zuba. Neki od pacijenata
koji imaju loše opšte zdravstveno stanje, probleme sa zausavljanjem krvarenja, dijabetes i slične sistemske bolesti,
potrebno je obaveste stomatologa, zbog eventualne premedikacije ili isključivanja terapije od strane ordiniranog
lekara. Nakon intervencije dobićete detaljno uputstvo o postoperativnom toku.
CDEI Centar za dentalnu estetiku i implantologiju - PARODONTALNA I ORALNA HIRURGIJA CDEI - 2
CDEI Centar za dentalnu estetiku i implantologiju - PARODONTALNA I ORALNA HIRURGIJA CDEI - 3
CDEI Centar za dentalnu estetiku i implantologiju - PARODONTALNA I ORALNA HIRURGIJA CDEI - 4

DEČIJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA CDEI

Kategorija - Stomatološke ordinacije
Iako briga o zdravlju zuba Vaših mališana počinje još u trudnoći, trebalo bi da znate nekoliko važnih činjenica. Idealno
vreme za prvu posetu stomatologu je neposredno nakon nicanja prvog mlečnog zuba. Preporučujemo da dovedete dete
prvi put kod stomatologa kada nema nikakve simptome, kako bi se upoznalo sa lekarima i ambijentom stomatološke
ordinacije. Nakon nekoliko poseta, koje podrazumevaju privikavanje i druženje sa novom osobom u njihovom životu,
stomatologom, gradi se jača veza, prijateljski odnos i međusobno poverenje. Svaki sledeći dolazak ili intervencija proći
će spokojno i po dete i po roditelja. Primetićete potpuno odsustvo straha kod Vašeg mališana.

Za uspeh je takođe potrebna Vaša saradnja. Stomatolog će Vas uputiti i dati savete kako da dete pripremite, kako bi
svaki naredni dolazak za njega bio pravo uživanje.
CDEI Centar za dentalnu estetiku i implantologiju - DEČIJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA CDEI - 2
CDEI Centar za dentalnu estetiku i implantologiju - DEČIJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA CDEI - 3

ORTODONCIJA CDEI

Kategorija - Ortodoncija
Ortopedija vilica (ortodoncija) je stomatološka grana koja se bavi dijagnostikom i lečenjem nepravilnosti zuba, vilica i
lica kod dece i odraslih. Naš cilj je da tokom terapije postignemo dobru funkciju oralnog sistema i idealan osmeh koji
je usaglašen sa izgledom Vašeg lica!

Ortodontska terapija podrazumeva upotrebu različitih pokretnih i fiksnih aparata koji proizvodeći blagu silu postavljaju
zube i vilice u pravilan položaj. To je najbolji način da se poboljša zdravlje Vaših zuba i dobije lepši i skladniji osmeh.

OSNOVNE PREDNOSTI ORTODONTSKE TERAPIJE

- korekcija nepravilnosti zagrižaja i uspostavljanje pravilne funkcije gutanja, žvakanja, disanja i govora
prevencija povreda prominentnih (isturenih) zuba
- postizanje zdravog i lepog osmeha
- uspostavljanje optimalnih uslova za održavanje oralne higijene
- stvaranje prostora u zubnom nizu, kod pacijenata koji imaju urođeni nedostatak zuba, kao uvod u dalju protetsku
rehabilitaciju

Centar za Detalnu Estetiku i Implantologiju raspolaže najnovijim sistemima ortodontskih aparata koji omogućavaju
komfornu, bezbolnu i kraću terapiju. Potpuno transparentne bravice zadovoljavaju i pacijente sa veoma visokim
estetskim standardima.

- FIKSNI APARATI (FIKSNE PROTEZE)
- POKRETNI PLOČASTI APARATI
- FUNKCIONALNI APARATI
- TESKOBA: KAKO REŠITI NEDOSTATAK PROSTORA U ZUBNOM NIZU
- MEZIODENS
- PROGENIJA
- IMPAKTIRANI PREDNJI ZUBI
CDEI Centar za dentalnu estetiku i implantologiju - ORTODONCIJA CDEI - 2
CDEI Centar za dentalnu estetiku i implantologiju - ORTODONCIJA CDEI - 4

DIGITAL SMILE DESIGN CDEI

Kategorija - Stomatološke ordinacije
Digital Smile Design- napredni koncept u stomatologiji.

Svaki osmeh je jedinstven. Nama je stalo da njegov izgled upotpuni baš Vaš karakter i Vašem liku da specifičnu
unikatnu vrednost. Ova procedura omogućiće da u komunikaciji sa Vama dostignemo idealno rešenje.

Proći ćete kroz tačno određen, specifičnan foto i video protokol, koji se detaljno analizira kao i rentgen snimci i
studijski modeli. Zajedno prolazimo kroz sve Vaše želje i očekivanja koja treba ispuniti u estetskoj rekonstrukciji.
Prikupljeni materijal koristimo za dizajn osmeha koji će biti konstruisan samo za Vas. Bitno nam je da vidimo kako se
smejete, kako pričate, kakva je Vaša linija osmeha u odnosu na referentne linije lica i očiju, kao i koje strukture
tokom funkcija otkrivate a koje ne. Da utvrdimo postoje li određene asimetričnosti i kako i da li ih rešavati.

Kada napravimo kompjuterizovani projekat kako biste želeli da Vaš budući osmeh izgleda, prelazimo na sledeći korak
koji će omogućiti realnu previzuelizaciju Vašeg budućeg osmeha, pre bilo kakvog brušenja zuba, pre početka
tretmana. To je realna simulacija planiranog tretmana i prilika da procenite je li to ono što ste želeli ili bi neke
elemente trebalo promeniti. Uz pomoć voštanih modela budućih zuba i njihovog prenosa u usta, ponovićemo foto i
video protokol i utvrditi da li je se ta forma poklapa sa Vašim željama.

Tek po međusobnoj saglasnosti da smo postigli adekvatan dizajn upustićemo se u izradu trajnih, definitivnih
nadoknada.

Ključ uspeha je detaljno planiranje celokupnog terapijskog postupka i saglasnosti pacijenta da mu se ponuđeni
projekat dopada. Rezultat bi morao biti osmeh koji ćete rado "nositi”.

DSD može iskoristiti svako ko želi da vidi kako bi izgledao ispravljanjem određenog elementa osmeha koji mu se ne
dopada i ne uključuje obavezu da uđe u dalji protetski tretman.
CDEI Centar za dentalnu estetiku i implantologiju - DIGITAL SMILE DESIGN CDEI - 2
CDEI Centar za dentalnu estetiku i implantologiju - DIGITAL SMILE DESIGN CDEI - 3

NOBELPROCERA CDEI

Kategorija - Stomatološke ordinacije
NobelProcera je zaštićeno ime kompanije NobelBiocare, koje predstavlja sistem za CAD/CAM industrijsku izradu
najpreciznijih protetskih konstrukcija na implantima i zubima.
Optički skeneri za dizajn buduće nadoknade rasprostranjeni su u ordinacijama ui zubotehničkim laboratorijama širom
sveta. Virtuelno izrađen dizajn se putem interneta šalje u centralizovano industrijsko postrojenje na izradu. U tri centra
za izradu Stocholm (SE), Mahwah (US) i Chiba (JP) izrađuju se nadoknade koje su pokvalitetu i preciznosti još uvek
neuporedive sa malim ordinacijskim CAD-CAM sistemima.

Tridesetogodišnje iskustvo kompanije Nobel BIocare i preko 11 miliona proizvedenih protetskih jedinica najvišeg
kvaliteta i pouzdanosti i dalje NobelProcera sistem postavljaju na globalni vrh u kvalitetu CAD-CAM nadoknada.

ZAŠTO NOBELPROCERA?

U CDEI preporučujemo izradu ovakvih nadoknada kod pacijenata sa visokim estetskim zahtevima kod rekonstrukcija
na implantima u frontalnom segmentu, kao i pacijentima kod kojih će rehabilitacija cele vilice (ili njenog većeg dela)
biti obezbeđena povezivanjem nekoliko ili svih implanata. Time dobijamo mogućnost da se cela protetska
konstrukcija, uz vrhusku preciznost i pasivno naleganje, pričvrsti šrafljenjem, što je dokazano kao višestruko
pogodnije od cementiranja protetske nadoknade na implantima.
CDEI Centar za dentalnu estetiku i implantologiju - NOBELPROCERA CDEI - 2
CDEI Centar za dentalnu estetiku i implantologiju - NOBELPROCERA CDEI - 3

DENTALNI TURIZAM CDEI - CENTAR ZA DENTALNU ESTETIKU I IMPLANTOLOGIJU

Kategorija - Dentalni turizam
Želite li da svoj stomatološki problem rešite na najkompetentniji način po znatno povoljnijoj ceni nego u zemlji u kojoj
živite? Želite da sebi priuštite tretman kakav ne možete naći u sredini iz koje dolazite?

Dugogodišnju uspešnu saradnju sa pacijentima iz inostranstva ostvarujemo zahvaljujući sledećim
činjenicama


- Dr Ristić i njegov tim poseduju reputaciju na regionalnom nivou kao grupa stručnjaka koja može da ponudi
prvoklasan kompleksan stomatološki tretman na jednom mestu, kroz kompetentan, sveobuhvatan i etičan pristup.

- Etiku stavljamo ispred profita. Nećemo uraditi nešto što kod Vas neće trajati uprkos spremnosti da to platite.
Predložićemo Vam adekvatnije rešenje.

- Odlična organizovanost. Deo tima CDEI posvećen je isključivo koordinisanju tretmana pacijenata i njihovim
usklađivanjem sa terminima putovanja. Zakazivanje tretmana kod različitih doktora specijalista koji su uključeni u
terapiju i koji su stalno dostupni pacijentima do njihovog odlaska.

- Osoblje CDEI govori engleski, nemački i italijanski jezik.

- Doživotna garancija na NobelBiocare implante. Centar za Dentalnu Estetiku i Implantologiju je klinika preporučena
od strane kompanije Nobel Biocare.

Sve pojedinosti oko Vašeg dolaska brižljivo ćemo organizovati. Možemo napraviti plan Vašeg boravka do detalja kako
biste imali vremena da pored stomatološkog tretmana sebi priuštite uživanje u različitim aktivnostima koje Beograd
nudi. Da li je to noćni izlazak, užitak u dobroj hrani i vinu ili aktivni odmor na nekoj od planina možete sami izabrati.
Naše stručno osoblje će vam pomoći oko realizacije Vaših želja.

- Rezervacija hotela, apartmana ili vile u centru grada.
- Transferi od aerodroma do apartmana za bilo koji broj osoba, kao i mogućnost organizovanja prevoza tokom čitavog
boravka.
- Prevodioci, licencirani turistički vodiči, obezbeđenje, lični vozači, dadilje, animatori
- Rezervacija turističkih obilazaka najlepših lokaliteta, Titova tura, Beograd sa reka – krstarenje, podzemni Beograd,
muzeji i dr.
- Rezervacije restorana, barova, klubova
- Relokacije – organizacija vikend tura u Srbiji: etno sela, salaši u Vojvodini, Mokra gora, Zlatibor...
- Lični concierge non–stop na usluzi za bilo koji savet ili sugestiju
Cvijićeva 38 - Beograd - Palilula
011 2759289; 060 3368478;
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
 • CDEI Centar za dentalnu estetiku i implantologiju - 2
 • CDEI Centar za dentalnu estetiku i implantologiju - 3
 • CDEI Centar za dentalnu estetiku i implantologiju - 4
 • CDEI Centar za dentalnu estetiku i implantologiju - 5
 • CDEI Centar za dentalnu estetiku i implantologiju - 6
 • CDEI Centar za dentalnu estetiku i implantologiju - 7
 • CDEI Centar za dentalnu estetiku i implantologiju - 8
 • CDEI Centar za dentalnu estetiku i implantologiju - 10
 • CDEI Centar za dentalnu estetiku i implantologiju - 11
 • CDEI Centar za dentalnu estetiku i implantologiju - 12
 • CDEI Centar za dentalnu estetiku i implantologiju - 13
 • CDEI Centar za dentalnu estetiku i implantologiju - 14
 • CDEI Centar za dentalnu estetiku i implantologiju - 15
 • CDEI Centar za dentalnu estetiku i implantologiju - 16
 • CDEI Centar za dentalnu estetiku i implantologiju - 17
 • CDEI Centar za dentalnu estetiku i implantologiju - 18
 • CDEI Centar za dentalnu estetiku i implantologiju - 19
 • CDEI Centar za dentalnu estetiku i implantologiju - 20
 • CDEI Centar za dentalnu estetiku i implantologiju - 21
 • CDEI Centar za dentalnu estetiku i implantologiju - 22
CDEI Centar za dentalnu estetiku i implantologiju
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
  Lokacija
 1. Beograd Palilula Cvijićeva 38
  +381 11 2759289; +381 60 3368478;
Back to Top
Mirandre.com logo