Neurologija Novi Sad

Registruj se
Prijavi se
Neurologija Novi Sad
dom-zdravlja-dr-cvjetkovic-neurologija
NEUROLOGIJA.
Pregled specijaliste neurologa.
EMNG (elektromioneurografija ruku i nogu) - ispitivanje oštećenja mišića i perifernog nervnog sistema.
Color duplex scan karotidnih arterija i VB sliva.
TCD (transkranijalni doppler) Willisovog poligona i vertebrobazilarnog sliva.
Ultrazvučni pregled cirkulacije arterija i vena ruku i nogu (color duplex scan) kao komplementarna dijagnostička procedura
ordinacija-opste-medicine-so-vil-neurologija
NEUROLOGIJA.
Glavobolja (simptomatska ili kao prateći simptom drugih obolenja), kao i npr.
Migrene, Tenzione i Klaster glavobolje, u sklopu hipertenzije, obolenja jetre, bubrega, i sl.
stanja; vrtoglavice poreklom obolenja centralnog nervnog sistema; infektivna i neinfektivna obolenja centralnog i perifernog nervnog sistema, posebno stanja u sklopu virusnih obolenja; obolenja perifernih nerava: lumboischialgia, neuralgia trigeminusa, pareza facijalisa, i sličnih stanja; povrede centralnog i perifernog nervnog sistema; obolenja ekstrapiramidnog sistema npr Parkinsonizam; autoimuna obolenja po tipu demijelinizacionih procesa i Multiple skleroze; Lymova bolest (bolest nastala ujedom inficiranog krpelja); simptomi kod cervikalnog sindroma, cervikobrahialnog sindroma; stanja nakon operacija na mozgu i kičmenom stubu; moždani udar bilo kog porekla koji se po proceni može tretirati u kućnim uslovima; demencije (Alzheimer, senilna demencija), organski psihosindrom; poremećaji spavanja; psihosomatska obolenja.
Neurologija je grana medicine koja se prevashodno bavi ispitivanjem i lečenjem bolesti nervnog sistema, tj. mozga, kičmene moždine, perifernih nerava i mišića. Sam predmet interesovanja neurologa jeste centralni nervni sistem. Neurologija se posebno bavi, opisom i objašnjenjem kliničke slike bolesti koje su prouzrokovane patološkim procesima i lezijama u odredjenim strukturama nervnog sistema ili poremećajima u njegovom funkcionisanju. EEG je najčešće upotrebljavana dijagnostička metoda u neurologiji zbog svoje vrednosti u dijagnostici, jer detektuje abnormalnosti moždane aktivnosti, a pored toga je bezopasna, bezbolna, jednostavna i relativno jeftina. Neurologija proučava niz stanja i bolesti, počevši od glavobolja (migrena), vrtoglavica i epilepsije, poremećaja pamćenja (Alchajmerova bolest) i druge demencije, multiple skleroze, Parkinsonove i bolesti nevoljnih pokreta (tremor, distonija i dr.). Ponekad neurološki simptomi i znakovi su funkcionalni ili histerični te upućuju na psihijatrijski poremećaj. Samim tim u praksi se dosta prepliće sa psihijatrijom. Cilj neurološkog pregleda je ustanoviti patofiziologiju problema kao i pronaći uzrok, tj. ishodište poremećaja. Glavobolje su veoma česta tegoba koja se javlja u svim starosnim dobima. Neurolozi primenom raznih dijagnostičkih metoda utvrđuju uzročnike glavobolje i u skladu sa tim primenjuje se odgovarajuća terapija i lečenje. Glavobolje, naročito ako su česte i ako su se naglo javile i dugo traju, ne treba ni u kom slučaju zanemarivati. Neurološkim pregledom i ispitivanjima može se utvrditi da li su uzročnici hormonske prirode, ili se radi o nekom uzročniku organskog porekla.
Back to Top