Neurologija Zemun

Registruj se
Prijavi se
Neurologija Zemun
dijagnosticki-centar-zemun-neurologija
NEUROLOGIJA.
Brinući o Vašem Zdravlju prethodnih 7 godina i uvažavajuči sve Vaše realne potrebe u prevenciji i dijagnostici bolesti, Dijagnostički Centar Zemun je angažovao ekipu vrhunskih medicinskih stručnjaka i nabavio novu medicinsku opremu, čime je omogućio proširenje broja i vrsta dijagnostičkih procedura.
Uz proverenu ekipu radiologa iz oblasti CT, MR i subspecijalista iz oblasti neurologije.
Neurologija je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem oboljenja mozga, kičmene moždine, perifernog nervnog sistema i mišića. U okviru službe neurologije Poliklinike Beograd i u saradnji sa drugim zdravstvenim ustanovama može se obaviti: Pregled lekara specijaliste neurologije, Dopler krvnih sudova vrata, Terapije
NEUROLOGIJA. PREGLED LEKARA SPECIJALISTE NEUROLOGA
Back to Top