Neurologija Savski venac

Registruj se
Prijavi se
Neurologija Savski venac
dom-zdravlja-clinicanova-neurologija

Dom zdravlja Clinicanova

Beograd, Savski venac, Višegradska 26 011 7151777 |
060 3980808 |
Neurologija je medicinska disciplina, koja istražuje strukturu, funkcije i bolesti nervnog sistema.
Neurologija i psihijatrija se, delom, prepliću.
Predmet interesovanja neurologa su centralni nervni sistem- mozak i kičmena moždina, kao i njima bliske strukture krvnih sudova, perifernih nerava i veza nerava sa muskulaturom.
PREGLEDI, Konzilijarni ekspertski pregledi neurologa, neuropsihologa i detaljno neuropsihološko testiranje, kod pacijenata sa demencijom i drugim poremećajima pamćenja.
Konzilijarni ekspertski pregledi neurologa i neuropsihijatra, kod pacijenata sa dugotrajnim glavoboljama, koje ne reaguju na primenu terapije (primarne epizodične i hronične glavobolje, glavobolja prekomerne upotrebe medikamenata, retke glavobolje), primena detoksikacione i profilaktičke terapije.
Primarna i sekundarna prevencija i lečenje moždanog udara, otkrivanje faktora rizika za moždani udar, njihovo lečenje, uz izračunavnje indeksa rizika za razvoj ovog oboljenja.
Moždani udar kod mladih osoba (otkrivanje faktora rizika, lečenje, prevencija, detekcija retkih uzroka moždanog udara) Lečenje pacijenata sa tranzitornim ishemijskim atacima-TIA tj prolaznom smanjenom prokrvljenošću mozga, detekcija faktora rizika, prevencija.
Dijagnostikovanje i lečenje pacijenata, sa vrtoglavicama neurološkog porekla Konzilijarni ekspertski pregledi, radi pripreme pacijenata za operaciju, kod zakrčenja krvnih sudova vrata i postoperativno praćenje i lečenje (asimptomatska i simptomatska stenoza karotidnih arterija).
Otkrivanje i lečenje bolesti malih krvnih sudova mozga, uz procenu kapaciteta rezervnog moždanog krvotoka, posebno kod pacijenata koji imaju stenozu velikih krvnih sudova u vratu i indikovani su za operativno lečenje.
Dijagnostikovanje i lečenje Parkinsonove bolesti i drugih poremećaja pokreta.
Dijagnostikovanje i lečenje pacijenata, sa bolestima perifernih nerava i nervnih korenova (radikulopatija, ishijalgija, cervikobrahijalgija, cervikalni i lumbalni bolni sindromi, polineuropatija).
Konzilijarni neurološki-neuropsihijatrijski-neuropsihološki pregled (3 člana)
poliklinika-gracia-medika-neurologija

Poliklinika Gracia Medika

Beograd, Savski venac, Koče Popovića 7 011 3285140 |
011 3285145 |
Neurologija.
Neurološki pregled, M.Parkinsoni, demencije, glavobolje, vrtoglavice
euromedik-bolnica-dom-zdravlja-poliklinika-neurologija
NEUROLOGIJA.
PREGLED LEKARA SPECIJALISTE NEUROLOGA
Neurologija je grana medicine koja se prevashodno bavi ispitivanjem i lečenjem bolesti nervnog sistema, tj. mozga, kičmene moždine, perifernih nerava i mišića. Sam predmet interesovanja neurologa jeste centralni nervni sistem. Neurologija se posebno bavi, opisom i objašnjenjem kliničke slike bolesti koje su prouzrokovane patološkim procesima i lezijama u odredjenim strukturama nervnog sistema ili poremećajima u njegovom funkcionisanju. EEG je najčešće upotrebljavana dijagnostička metoda u neurologiji zbog svoje vrednosti u dijagnostici, jer detektuje abnormalnosti moždane aktivnosti, a pored toga je bezopasna, bezbolna, jednostavna i relativno jeftina. Neurologija proučava niz stanja i bolesti, počevši od glavobolja (migrena), vrtoglavica i epilepsije, poremećaja pamćenja (Alchajmerova bolest) i druge demencije, multiple skleroze, Parkinsonove i bolesti nevoljnih pokreta (tremor, distonija i dr.). Ponekad neurološki simptomi i znakovi su funkcionalni ili histerični te upućuju na psihijatrijski poremećaj. Samim tim u praksi se dosta prepliće sa psihijatrijom. Cilj neurološkog pregleda je ustanoviti patofiziologiju problema kao i pronaći uzrok, tj. ishodište poremećaja. Glavobolje su veoma česta tegoba koja se javlja u svim starosnim dobima. Neurolozi primenom raznih dijagnostičkih metoda utvrđuju uzročnike glavobolje i u skladu sa tim primenjuje se odgovarajuća terapija i lečenje. Glavobolje, naročito ako su česte i ako su se naglo javile i dugo traju, ne treba ni u kom slučaju zanemarivati. Neurološkim pregledom i ispitivanjima može se utvrditi da li su uzročnici hormonske prirode, ili se radi o nekom uzročniku organskog porekla.
Back to Top