Neurologija Palilula

Registruj se
Prijavi se
Neurologija Palilula
nasa-poliklinika-dr-rodoljub-ristic-neurologija
NEUROLOGIJA.
Neurološki pregled može otkriti bolesti mozga, nerava, mišića i kičmene moždine.
Četiri glavna dela neurološkog pregleda su anamneza, procena duševnog stanja, fizikalni pregled i, ako je potrebno, dijagnostičke pretrage i postupci.
Neurološki simptomi mogu uključiti glavobolje, bol, slabost, slabu usklađenost pokreta, naglo gubljenje svesti i zbunjenost.
Kada radi fizikalni pregled kao deo neurološkog pregleda doktor obično ispituje sve telesne sisteme, ali se fokusira na nervni sistem.
Ispituju se moždani nervi, motorički nervi, čulni nervi i refleksi, kao i koordinacija osobe, položaj, hod, funkcija njegovog autonomnog nervnog sistema i cirkulacije (krvnog protoka) u mozgu.
Cirkulacija (protok krvi u mozgu) u mozgu.
Jako suženje arterija koje dovode krv u mozak povećava rizik od moždanog udara.
Rizik je veći kod ljudi koji su stariji ili koji imaju visoki krvni pritisak, šećernu bolest ili bolesti arterija ili srca.
Da ispita arterije, doktor stavlja stetoskop iznad arterija vrata i sluša zvukove (šumove) krvi koja je prisiljena prolaziti kroz suženo područje.
Za preciznu procenu potrebne su profinjenije pretrage kao što je doppler ultrazvuk ili angiografija mozga.
euromedik-bolnica-dom-zdravlja-poliklinika-neurologija
NEUROLOGIJA.
PREGLED LEKARA SPECIJALISTE NEUROLOGA
Neurologija je grana medicine koja se prevashodno bavi ispitivanjem i lečenjem bolesti nervnog sistema, tj. mozga, kičmene moždine, perifernih nerava i mišića. Sam predmet interesovanja neurologa jeste centralni nervni sistem. Neurologija se posebno bavi, opisom i objašnjenjem kliničke slike bolesti koje su prouzrokovane patološkim procesima i lezijama u odredjenim strukturama nervnog sistema ili poremećajima u njegovom funkcionisanju. EEG je najčešće upotrebljavana dijagnostička metoda u neurologiji zbog svoje vrednosti u dijagnostici, jer detektuje abnormalnosti moždane aktivnosti, a pored toga je bezopasna, bezbolna, jednostavna i relativno jeftina. Neurologija proučava niz stanja i bolesti, počevši od glavobolja (migrena), vrtoglavica i epilepsije, poremećaja pamćenja (Alchajmerova bolest) i druge demencije, multiple skleroze, Parkinsonove i bolesti nevoljnih pokreta (tremor, distonija i dr.). Ponekad neurološki simptomi i znakovi su funkcionalni ili histerični te upućuju na psihijatrijski poremećaj. Samim tim u praksi se dosta prepliće sa psihijatrijom. Cilj neurološkog pregleda je ustanoviti patofiziologiju problema kao i pronaći uzrok, tj. ishodište poremećaja. Glavobolje su veoma česta tegoba koja se javlja u svim starosnim dobima. Neurolozi primenom raznih dijagnostičkih metoda utvrđuju uzročnike glavobolje i u skladu sa tim primenjuje se odgovarajuća terapija i lečenje. Glavobolje, naročito ako su česte i ako su se naglo javile i dugo traju, ne treba ni u kom slučaju zanemarivati. Neurološkim pregledom i ispitivanjima može se utvrditi da li su uzročnici hormonske prirode, ili se radi o nekom uzročniku organskog porekla.
Back to Top