Neurologija Palilula

Registruj se
Prijavi se
Neurologija Palilula
NEUROLOGIJA. Neurološki pregled može otkriti bolesti mozga, nerava, mišića i kičmene moždine. Četiri glavna dela neurološkog pregleda su anamneza, procena duševnog stanja, fizikalni pregled i, ako je potrebno, dijagnostičke pretrage i postupci. Neurološki simptomi mogu uključiti glavobolje, bol, slabost, slabu usklađenost pokreta, naglo gubljenje svesti i zbunjenost. Kada radi fizikalni pregled kao deo neurološkog pregleda doktor obično ispituje sve telesne sisteme, ali se fokusira na nervni sistem. Ispituju se moždani nervi, motorički nervi, čulni nervi i refleksi, kao i koordinacija osobe, položaj, hod, funkcija njegovog autonomnog nervnog sistema i cirkulacije (krvnog protoka) u mozgu. Cirkulacija (protok krvi u mozgu) u mozgu. Jako suženje arterija koje dovode krv u mozak povećava rizik od moždanog udara. Rizik je veći kod ljudi koji su stariji ili koji imaju visoki krvni pritisak, šećernu bolest ili bolesti arterija ili srca. Da ispita arterije, doktor stavlja stetoskop iznad arterija vrata i sluša zvukove (šumove) krvi koja je prisiljena prolaziti kroz suženo područje. Za preciznu procenu potrebne su profinjenije pretrage kao što je doppler ultrazvuk ili angiografija mozga.
NEUROLOGIJA. PREGLED LEKARA SPECIJALISTE NEUROLOGA
Back to Top