Onkologija Novi Beograd

Registruj se
Prijavi se
Onkologija Novi Beograd
fmms-onkomedikus-ordinacija-za-radiologiju-i-onkologiju-onkologija
ONKOLOGIJA.
Specijalistička radiološko onkološka ordinacija FMM Onkomedikus prisutna je u privatnom zdravstvenom sistemu Republike Srbije od 2001 godine, za koje vreme je razne usluge ordinacije koristilo preko 15.000 bolesnika.
Vlasnik i nosilac delatnosti ordinacje je Prim dr sci med Mirjana Durbaba, radijacijoni onkolog (radiolog /radioterapet), sa 35 godišnjim iskustvom u onkologiji.
Kako se većina tumora u nekoj fazi lečnja leči i zračenjem, uloga radiacionog onkologa je značajna, ne samo u fazi multidiscipliranog odlučivanja o lečenju, već i u planiranju i izvodjenju lečenja zračenjem, bilo samog ili u kombinaciji sa hirurgijom i/ili, hemijoterapijom (kombinovani režimi lečenja), odnosno praćenju toka bolesti, te dijagnostikovanju očekivanih i/ili neželjenih reakcija na zračenje ili kombinovane pristupe lečenja.
Suočavanje sa spoznajom da neko od članova porodice boluje od maligene bolesti je bolno saznanje za onoga koji boluje, ali i za članove njegove porodice.
Tokom konsulativnog pregleda može se saznati više o bolesti, načinu lečenja, dobiti odgovore na sva pitanja koja plaše i stvaraju osećaj izgubljenosti.
Iako je onkologija doktrinarna nauka, sa utemeljenim načinom lečenja za većinu tumora, koju poštuje i primenjuje onkološka medicinska praksa postoji i neotuđivo pravo svakog obolelog i njegove porodice da traži i ostvari pravo na drugo mišljenje.
Onkologija je medicinska disciplina i nauka o malignim tumorima ili neoplazmama. Onkologija obuhvata veliki broj bioloških, medicinskih, socioloških i demografskih disciplina: epidemiologiju, molekularnu biologiju, biohemiju, genetiku, te gotovo sve grane kliničke medicine. Danas se značajan broj bolesnika sa malignim tumorima može izlečiti. Tačna dijagnoza, dobro isplanirano i sprovedeno lečenje, od početka, je najznačajnije za postizanje uspeha u lečenju. Korišćenje najnovijih lekova, novih tehnologija, naprednih terapija povećava šanse za izlečenje. Kancer je danas bolest u ekspanziji u celom svetu, i nažalost još nema odgovora na pitanje pacijenata: „Zašto sam dobio karcinom?” Najveći doprinos smanjenju broja obolelih može dati svako od nas ako sluša i reaguje na signale koje nam šalje naše telo. Odlaskom na kontrolne preglede bar dva puta godišnje može se na vreme otkriti svaka bolest i započeti lečenje. Ne zanemarujte signale tela!
Back to Top