Onkologija Zemun

Registruj se
Prijavi se
Onkologija Zemun
poliklinika-intermed-plus-onkologija
ONKOLOGIJA BEOGRAD POLIKLINIKA INTERMED PLUS Onkologija je grana medicine koja se bavi proučavanjem, dijagnostikom i lečenjem tumora (raka).
Kako je broj obolelih od ovih bolesti sve veći iz godine u godinu onkologija ima sve veći značaj.
Konstantno se traga za novim modalitetima terapije, a stari metodi se usavršavaju sa cilljem da se pronađe što efikasnija terapija koja bi dovela do izlečenja kod većeg broja ljudi.
Specijalista onkologije u saradnji sa lekarima drugih specijalnosti bavi se dijagnostikom i lečenjem malignih oboljenja.
Prati pacijente nakon uspešnog lečenja kako bi ukoliko se desi povratak malignog oboljenja što pre mogao da reaguje.
Kada se rak otkrije u odmaklom stadijumu ili se potpuno izlečenje teško može postići, onkolog vrši palijativno zbrinjavanje ovih pacijenata.
Cilj palijativnog lečenja je olakšanje tegoba poput bola, kao i određenih drugih simptoma kako bi se popravio kvalitet života.
Jedan od zadataka onkologije je i skrining populacije i rođaka pacijenata kod kojih su dijagnostikovana maligna oboljenja koja imaju jaku naslednu osnovu poput raka dojke.
Back to Top