Onkologija Zemun

Registruj se
Prijavi se
Onkologija Zemun
poliklinika-intermed-plus-onkologija
ONKOLOGIJA BEOGRAD POLIKLINIKA INTERMED PLUS Onkologija je grana medicine koja se bavi proučavanjem, dijagnostikom i lečenjem tumora (raka).
Kako je broj obolelih od ovih bolesti sve veći iz godine u godinu onkologija ima sve veći značaj.
Konstantno se traga za novim modalitetima terapije, a stari metodi se usavršavaju sa cilljem da se pronađe što efikasnija terapija koja bi dovela do izlečenja kod većeg broja ljudi.
Specijalista onkologije u saradnji sa lekarima drugih specijalnosti bavi se dijagnostikom i lečenjem malignih oboljenja.
Prati pacijente nakon uspešnog lečenja kako bi ukoliko se desi povratak malignog oboljenja što pre mogao da reaguje.
Kada se rak otkrije u odmaklom stadijumu ili se potpuno izlečenje teško može postići, onkolog vrši palijativno zbrinjavanje ovih pacijenata.
Cilj palijativnog lečenja je olakšanje tegoba poput bola, kao i određenih drugih simptoma kako bi se popravio kvalitet života.
Jedan od zadataka onkologije je i skrining populacije i rođaka pacijenata kod kojih su dijagnostikovana maligna oboljenja koja imaju jaku naslednu osnovu poput raka dojke.
Onkologija je medicinska disciplina i nauka o malignim tumorima ili neoplazmama. Onkologija obuhvata veliki broj bioloških, medicinskih, socioloških i demografskih disciplina: epidemiologiju, molekularnu biologiju, biohemiju, genetiku, te gotovo sve grane kliničke medicine. Danas se značajan broj bolesnika sa malignim tumorima može izlečiti. Tačna dijagnoza, dobro isplanirano i sprovedeno lečenje, od početka, je najznačajnije za postizanje uspeha u lečenju. Korišćenje najnovijih lekova, novih tehnologija, naprednih terapija povećava šanse za izlečenje. Kancer je danas bolest u ekspanziji u celom svetu, i nažalost još nema odgovora na pitanje pacijenata: „Zašto sam dobio karcinom?” Najveći doprinos smanjenju broja obolelih može dati svako od nas ako sluša i reaguje na signale koje nam šalje naše telo. Odlaskom na kontrolne preglede bar dva puta godišnje može se na vreme otkriti svaka bolest i započeti lečenje. Ne zanemarujte signale tela!
Back to Top