Onkologija Rakovica

Registruj se
Prijavi se
Onkologija Rakovica
nova-vita-bolnica-za-internu-medicinu-onkologija
ONKOLOGIJA.
Maligne bolesti.
Maligni tumori su dogotrajna i teśka oboljenja koja se razvijaju multiplikacijom i śirenjem “greśke” nastale prilikom naruśavanja prirodne deobe ċelije tkiva ili organa.
Direktan uzrok nastanka bolesti joś uvek nije dovoljno poznat mada naučna istraživanja direktno ukazuju na genetske predispozicije i naruśen opśti imunitet kao i na mnoge uticajne faktore rizika iz spoljne sredine.
U prvoj latentnoj fazi bolesti, koja se može odvijati i preko deset godina, pacient nema, ili ne prepoznaje, specifičnu simptomatologiju, a kad se ona pojavi započinje dugotrajan terapijski proces, najčeśċe uz hospitalizaciju i primenu kombinovanih terapijskih programa prema međunarodnim onkolośkim protokolima.
Dijagnostika: Prema onkolośkim protokolima i standardima.
Klasično lečenje: Na osnovu dijagnostičkih i histolośkog nalaza, kao i klasifikacije bolest lečenje se sprovodi prema usvojenim medjunarodnim onkolośkim protokolima i standardima.
Osnovne metode izbora su hirurgija, radioterapija i hemoterapija.
Nova Vita lečenje sastoji se od primene kombinovanih prirodnih preparata čije je dejstvo udruženo i međusobno i sa klasičnom terapijom koja je u toku.
Onkologija je medicinska disciplina i nauka o malignim tumorima ili neoplazmama. Onkologija obuhvata veliki broj bioloških, medicinskih, socioloških i demografskih disciplina: epidemiologiju, molekularnu biologiju, biohemiju, genetiku, te gotovo sve grane kliničke medicine. Danas se značajan broj bolesnika sa malignim tumorima može izlečiti. Tačna dijagnoza, dobro isplanirano i sprovedeno lečenje, od početka, je najznačajnije za postizanje uspeha u lečenju. Korišćenje najnovijih lekova, novih tehnologija, naprednih terapija povećava šanse za izlečenje. Kancer je danas bolest u ekspanziji u celom svetu, i nažalost još nema odgovora na pitanje pacijenata: „Zašto sam dobio karcinom?” Najveći doprinos smanjenju broja obolelih može dati svako od nas ako sluša i reaguje na signale koje nam šalje naše telo. Odlaskom na kontrolne preglede bar dva puta godišnje može se na vreme otkriti svaka bolest i započeti lečenje. Ne zanemarujte signale tela!
Back to Top