Onkologija Rakovica

Registruj se
Prijavi se
Onkologija Rakovica
nova-vita-bolnica-za-internu-medicinu-onkologija
ONKOLOGIJA.
Maligne bolesti.
Maligni tumori su dogotrajna i teśka oboljenja koja se razvijaju multiplikacijom i śirenjem “greśke” nastale prilikom naruśavanja prirodne deobe ċelije tkiva ili organa.
Direktan uzrok nastanka bolesti joś uvek nije dovoljno poznat mada naučna istraživanja direktno ukazuju na genetske predispozicije i naruśen opśti imunitet kao i na mnoge uticajne faktore rizika iz spoljne sredine.
U prvoj latentnoj fazi bolesti, koja se može odvijati i preko deset godina, pacient nema, ili ne prepoznaje, specifičnu simptomatologiju, a kad se ona pojavi započinje dugotrajan terapijski proces, najčeśċe uz hospitalizaciju i primenu kombinovanih terapijskih programa prema međunarodnim onkolośkim protokolima.
Dijagnostika: Prema onkolośkim protokolima i standardima.
Klasično lečenje: Na osnovu dijagnostičkih i histolośkog nalaza, kao i klasifikacije bolest lečenje se sprovodi prema usvojenim medjunarodnim onkolośkim protokolima i standardima.
Osnovne metode izbora su hirurgija, radioterapija i hemoterapija.
Nova Vita lečenje sastoji se od primene kombinovanih prirodnih preparata čije je dejstvo udruženo i međusobno i sa klasičnom terapijom koja je u toku.
Back to Top