Onkologija Savski venac

Registruj se
Prijavi se
Onkologija Savski venac
dom-zdravlja-clinicanova-onkologija

Dom zdravlja Clinicanova

Beograd, Savski venac, Višegradska 26 011 7151777 |
060 3980808 |
Onkologija je medicinska disciplina i nauka o malignim tumorima ili neoplazmama.
Naziv “Onkologija” potiče od grčkih reči, “oncos”-masa (tumor) i “logos”- nauka.
Onkologija obuhvata veliki broj bioloških, medicinskih, socioloških i demografskih disciplina: epidemiologiju, molekularnu biologiju, biohemiju, genetiku, te gotovo sve grane kliničke medicine.
PREGLEDE SPECIJALISTE ONKOLOGA, KONZILIJARNE PREGLEDE VIŠE SPECIJALISTA.
U većini zemаljа, pa i kod nas, je uobičаjeno dа se pаcijenti, prilikom pregleda i intervencije, tretirаju od strаne multidisciplinаrnog timа.
Ovakav tim čine: Medicinski onkolog, Klinički onkolog
Onkologija je medicinska disciplina i nauka o malignim tumorima ili neoplazmama. Onkologija obuhvata veliki broj bioloških, medicinskih, socioloških i demografskih disciplina: epidemiologiju, molekularnu biologiju, biohemiju, genetiku, te gotovo sve grane kliničke medicine. Danas se značajan broj bolesnika sa malignim tumorima može izlečiti. Tačna dijagnoza, dobro isplanirano i sprovedeno lečenje, od početka, je najznačajnije za postizanje uspeha u lečenju. Korišćenje najnovijih lekova, novih tehnologija, naprednih terapija povećava šanse za izlečenje. Kancer je danas bolest u ekspanziji u celom svetu, i nažalost još nema odgovora na pitanje pacijenata: „Zašto sam dobio karcinom?” Najveći doprinos smanjenju broja obolelih može dati svako od nas ako sluša i reaguje na signale koje nam šalje naše telo. Odlaskom na kontrolne preglede bar dva puta godišnje može se na vreme otkriti svaka bolest i započeti lečenje. Ne zanemarujte signale tela!
Back to Top