Psihoterapija, Psihoterapeut Dedinje

Registruj se
Prijavi se
Psihoterapija, Psihoterapeut Dedinje
psihijatrijska-ordinacija-ramah-psihoterapija
PSIHOTERAPIJA.
Psihoterapijski modaliteti: Individualni tretmani, Grupna psihoterapija, Savetodavni rad sa porodicom/saradnicima, Kognitivno-bihevioralni pristup, Kognitivno restrukturiranje, Program prevencije recidiva, Učenje coping mehanizama, Sistemske promene, Asertivni trening, Specifični programi za mlade pod rizikom.
Uz saradnju i poštovanje klijenata, pravi se specifičan – individualni terapijski program koji predstavlja optimalnu integraciju farmakoterapijske podrške i adekvatnog psihoterapijskog modaliteta.
porodicno-savetovaliste-krug-psihoterapija
Psihoterapija.
Psihoterapija predstavlja process koji se odvija između terapeuta i klijenta ili grupe klijenata.Sastoji se od niza verbalnih i neverbalnih tehnika koje imaju za cilj da dovedu do boljeg mentalnog i emocionalnog fukcionisanja pojedinca ili eliminacije siptoma mentalnih bolesti.
Cilj psihoterapije je promena u nacinu funkcionisanja pojedinca do koje se dolazi na postepen i sistematski način.U kojoj meri ce se ostvariti predviđen cilj zavisi isključivo od samog klijenta , njegove volje i rešenosti da “izađe na kraj” sa životnim poteškoćasma.
GESTALT psihoterapija.
Geštalt psihoterapija počiva na principima GEŠTALT psihologije koja objedinjujuci više psiholoskih pravaca (egzistencionalizam, psihoanalizu, bihejviorizam) daje sveobuhvatni i višestruko primenljivi psihološki pristup koji čoveka posmatra u celini, kao jedinstvo duhovnog i telesnog (self-a).
(Gestalt=celovitost, zaokruženost) Geštalt nije samo zbir postijećih elemanata ljudskog bića već od velike važnosti je njihov međusobni odnos i zakonitosti njihovog funkcionisanja.
Back to Top