Psihoterapija, Psihoterapeut Novi Sad

Registruj se
Prijavi se
Psihoterapija, Psihoterapeut Novi Sad
psihijatrijska-ordinacija-antistres-centar-psihoterapija
PSIHOTERAPIJA.
Dr Dušan Damjanović, Postdiplomske studije iz psihoterapije pohađao je u Zagrebu, na Klinici Rebro.
Petogodišnju edukaciju iz analitičke psihoterapije završio je kod Prof dr Eduarda Klajna i Prof dr Ljiljane Moro, priznatih psihoterapeuta na prostorima bivše Jugoslavije.
1991 godine otvorio je prvu privatnu psihoterapeutsku ordinaciju u Novom Sadu.
2004 i 2005 godine radio je u Dispanzeru za mentalno zdravlje u Novom Sadu.
Najviše se specijalizovao za lečenje neuroza, depresija, psihoza i stresnih stanja.
psiholosko-savetovaliste-psychogenesis-psihoterapija

Psihološko savetovalište PSYCHOGENESIS

Novi Sad, Dr Svetislava Kasapinovića 23 063 8828646
Psihoterapija je put od neželjenog ka željenom stanju.
Neželjeno stanje je ono što osoba želi da izmeni, dok željeno stanje zapravo predstavlja cilj kome se teži u psihoterapijskom procesu.
Kada dođete kod nas i kažete nam šta želite da postignete, mi ćemo napraviti procenu koliko nam je potrebno vremena da dostignemo željeni cilj, kao i da li je cilj dostižan.
Psihoterapija nije dragocena samo kod osoba koje imaju mentalne poremećaje, već za sve preduzimljive osobe, sa inicijativom i sklonošću da aktivno rešavaju vlastite probleme.
Psihoterapijom se unapređuje kvalitet života, dolazi do rešenja za neku neprijatnu životnu situaciju i unapređuje lični rast i razvoj.
Na raspolaganju je psihoterapija za odrasle i adolescente.
Kroz psihoterapiju i savetovanje, možete postići: da se oslobodite različitih strahova, strepnji i zabrinutosti; neraspoloženja; preterane samokritičnost i nesigurnosti; neželjenih navika i ponašanja; da lakše i brže prođete određene razvojne zadatke, kao što su odabir profesije, nalaženje zaposlenja, osamostavljivanje u odnosu naroditelje, zasnivanje porodice, dobijanje prinove; da lakše i brže prođete određene životne krize i teške životne događaje, kao što je razvod, gubitak posla; da prevaziđete različite mentalne poremećaje, kao što su anskiozni i poremećaji raspoloženja; da prevaziđete sumnju u sebe i svoje sposobnosti da bolje razumete sebe, svoje misli, osećanja i ponašanja; da unapredite Vašu emocionalnu inteligenciju, što, pored ostalog, što znači da ćete naučiti da prepoznate sopstvena osećanja, spoznate njihovu funkciju i iskoristite ih na najbolji mogući način; da unapredite svoje veštine komunikacije; da postignete druge terapijske ciljeve, koji ovde nisu navedeni, a koji će da doprinesu; da se dobro osećate u soptvenoj koži.
psiholosko-savetovaliste-skala-psihoterapija
PSIHOTERAPIJA.
Osnovna delatnost u savetovalištu karakteriše psihoterapeutski rad sa ciljem da se prevenira i poboljša celokupno funkcionisanje deteta odnosno osobe.
Određivanje individualnog programa zavisi od rezultata psihološkog pregleda koji se obavlja uglavnom pri prvom kontaktu.
Neophodna je aktivna saradnja roditelja odnosno porodice.
Moguća je edukacija roditelja za rad sa detetom u kućnim uslovima.
Psihoterapija je usmerena na poboljšanje funcionisanja ličnosti, odnosno korekciju konkretnih smetnji.
Psihoterapija je način lečenja odredjenih smetnji, stanja, poremećaja ili bolesti koje su izazvane psihološkim razlozima, a sprovodi se psihološkim sredstvima.Psihoterapija se sprovodi sa jasno definisanim ciljevima nad osobama koje su svesne da im je pomoć psihoterapeuta potrebna.Psihoterapija je poseban proces, a psihoterapeuti su stručnjaci koji mogu biti psiholozi, psihijatri ili neke druge humanističke struke koji su prošli posebnu edukaciju za bavljenje nekom od brojnih oblika psihoterapije.Ljudi se javljaju u psihološka savetovališta kada osete da se nalaze u nekom zastoju koji sprečava dalji rast njihove ličnosti i to kod njih izaziva tenziju.Otkrivajuća psihoterapija je proces koji vodi do otkrivanja i otklanjanja prepreka u samoj osobi koje izazivaju taj zastoj.Psihoterapeuti su obučeni da prepoznaju izbegavanja klijenta, otpore promenama, mehanizme odbrane kojima se osoba štiti od istine o sebi i svetu, tipične načine na koje klijent izvrće stvarnost i gradi neadekvatne odnose.Psiholozi istražuju ponašanje pojedinaca i grupa te primenjuju stečena saznanja kako bi rešili razne probleme ljudi.
Back to Top