Psihoterapija, Psihoterapeut Vračar

Registruj se
Prijavi se
Psihoterapija, Psihoterapeut Vračar
pro-anima-centar-psihijatrijska-i-psihoterapijska-ordinacija-psihoterapija
Psihoterapija.
Psihoterapija je proces koji se sprovodi sa jasno definisanim ciljevima, kod osoba koje imaju smetnje u čijoj su pozadini psihološki razlozi, a koje su istovremeno svesne potrebe za stručnom pomoći, motivisane da na iskren i otvoren način govore o svojim problemima, razmišljanjima, dilemama.
Psihoterapija ima za cilj otklanjanje ili smanjenje tegoba, trpljenja i patnje, rasterećenje od unutrašnje napetosti, suzbijanje straha, uspostavljanje adekvatnijih mehanizama suočavanja sa svakodnevnim stresorima.
Takođe, psihoterapija nije samo način lečenja, već i proces koji u svojoj osnovi ima za cilj razvoj ličnosti u svim njenim performansama, kao i upoznavanje sa sopstvenim potisnutim emocijama. Osnov psihoterapije je odnos koji se razvija izmedju klijenta i terapeuta, zasnovan na poverenju i pozitivnim očekivanjima, a odvija se u specifičnim okolnostima koje se jasno odredjuju na samom početku procesa psihoterapijskim ugovorom.
U Pro Anima Centru se sprovode sledeće vrste psihoterapije: psihoanalitička psihoterapija, grupna analitička psihoterapija(grupna analiza), kognitivno-bihejvior psihoterapija, EMDR psihoterapija, REBT, psihodrama, sve vrste savetovanja, suportativna psihoterapija, partnerska, bračna i porodična psihoterapija, dečija i adolescentna psihoterapija.
Pro Anima Centar je psihoterapeutska ordinacija, bazirana na dvodecenijskom kliničkom iskustvu u psihijatriji dr Nataše Šikanić i dr Jasminke Janković Gajić.
psiholosko-savetovaliste-mozaik-psihoterapija
PSIHOTERAPIJA.
Šta je psihoterapija?
Ko su klijenti, a ko psihoterapeuti?
Psihoterapija je opšti termin pod kojim se podrazumeva proces unapređenja mentalnog zdravlja ili lečenja mentalnih i emocionalnih poremećaja putem razgovora sa za to obučenim licem – psihoterapeutom.
Da bi neko bio psihoterapeut pored završenog fakulteta, on mora imati i završenu psihoterapijsku edukaciju, a često i specijalnu licencu koju dodeljuje strukovno udruženje (kod nas je to Savez Društava Psihoterapeuta Jugoslavije) ili neki državni organ. Pošto značajan broj ljudi koji dolaze na terapiju nemaju psihijatrijsku bolest, oni se nazivaju klijentima (a ne pacijentima), dok se psihoterapijski susret najčešće naziva seansa.
Seanse mogu biti usmerena na decu, adolescente ili odrasle i organizovane tako da podrazumevaju rad jedan na jedan, rad sa parovima, porodicama ili grupama ljudi koji dele slične probleme.
Kako izgleda psihoterapija?
Svaka psihoterapijska seansa je različita, zato što su i klijenti i njihovi problemi različiti.
Ipak, u većini slučajeva psihoterapija podrazumeva redovne, nedeljne susrete u isto vreme (npr.
svakog petka od pet) na istom mestu (u psihoterapeutovoj kancelariji).
Seanse uglavnom traju od 45 do 60 minuta.Kako izgleda prva seansa?
Tokom prve seanse psihoterapeut nastoji da što bolje upozna klijenta, okolnosti u kojima on živi, kao i njegove motive za dolazak na terapiju.
Kako bi prikupili informacije neki terapeuti razgovaraju sa klijentom, dok neki pored razgovora traže i da klijent popuni unapred pripremljene formulare.
Uobičajeno je i da terapeut kaže neke osnovne informacije o svojoj terapijskoj orijentaciji i načinu na koji radi, kako bi klijentu bilo jasno kako će seanse izgledati i šta je to što on može da očekuje od terapije.
Ukoliko mu to ne bude jasno, klijent može i tada, a i tokom kasnijih seansi da postavi terapeutu pitanja o njegovom pristupu, ciljevima tretmana, dužini terapije, o načinu na koji ga može kontaktirati tokom nepredviđenih kriza, kao i o svim drugim važnim pitanjima u vezi sa terapijskim odnosom i procesom.
Koliko traje psihoterapija?
Broj mesečnih psihoterapijskih seansi i dužina celokupne terapije zavise od niza faktora kao što su na primer: Vrsta problema ili tip poremećaja, Ozbiljnost situacije ili težina poremećaja, Koliko je dugo ta situacija ili poremećaj trajao, Brzine napredovanja klijenta, Količine trenutnog stresa, Podrške koju klijent ima u svojoj prodici i okolini, Kvalitet odnosa između klijenta i terapeuta.
savetovaliste-mastermajnd-psihoterapija

Savetovalište Mastermajnd

Beograd, Vračar, Kneginje Zorke 23 061 6850254
PSIHOTERAPIJA.
Cilj savetovališta Mastermajnd je da pomogne u rešavanju psihičkih problema i smetnji kao što su: depresija, nervoza, fobije, anksioznost, nesanica, gubitak samopouzdanja, emotivni problemi, socijalna deprivacija, adolescentska kriza ali i drugih psihosomatskih i somatopsihičkih poremećaja.
Savetovalište Mastermajnd je svoj rad zasnovalo na Analitičkoj psihologiji koju je razvio švajcarski psihijatar Karl Gustav Jung.
U radu sa pojedincima, sprovodi se specifična terapija proizišla iz višedecenijskog naučnog istraživanja i empirijskog rada.
Rad savetovališta podeljen je na Individualni program i Grupni program.
PsihoTerapija se zasniva na međusobnom poverenju i iskrenosti.
Kada postoji nervoza ili osećaj nesreće, straha, nerazumevanja, a da to stanje traje duže vremena i postoji utisak da se ne može prevazići sopstvenim kapacitetima, potrebno je obratiti se terapeutu za pomoć.
Anksiolitici i antidepresivi nisu zamena za terapiju i po pravilu nemaju suštinski efekat.
Psihoterapija podrazumeva aktivno učestvovanje i terapeuta i osobe kojoj je potrebna pomoć (dijalektički postupak), koji zajedno rade na otklanjanju problema koji se identifikuje kao takav.
Ona nije ograničen rokovima, već se odvija u skladu sa dinamikom nesvesnog.
Kao takva, ona je jedinstvena za svakoga.
Cilj psihoterapije.
Cilj terapije je rešavanje psihičkih poremećaja i smetnji.
Ovo se pre svega odnosi na psihopatološke pojave kao što su depresija, nervoza, strah, bipolarni poremećaj, nesanica, gubitak samopouzdanja, emotivni problemi, socijalna deprivacija, adolescentska kriza, ali i druge psihosomatske i somatopsihičke poremećaje.
Depresija je poremećaj ponašanja (neuroza) i spada u najčešće psihičke poremećaje.
Depresija može biti blaga i skoro neprimetna, ali i teškog oblika koji ima visok stepen anksioznosti.
Anksioznost je poremećaj koji se definiše kao osećaj teskobe odnosno potištenosti, straha, nelagode, nervoze, treperenja.
U ovo stanje osoba dolazi spontano ili usled stresnog dogadjaja ili perioda.
Tekst o anksioznosti pročitajte ovde.
Terapija se ne zaustavlja na otklanjanju uzroka i posledica nastalih tokom života pojedinca, već svakome nudi program psihičkog rasta koji omogućava da osoba kvalitetnije sagledava svet oko sebe i lakše se suočava sa izazovima koji se pred svakog od nas postavljaju.
Tako se postiže uravnotežen odnos prema okruženju, zadovoljstvo na ličnom i profesionalnom planu, sposobnost da se pomogne drugima.
Jedan termin terapije traje 45 minuta i po pravilu se odvija jednom nedeljno.
Grupna terapija pokazuje dobre rezultate prilikom rada sa osobama koji imaju neuroze sociološke prirode i stoga može biti metod izbora u terapeutskom radu.
Pored ovoga, istraživanja pokazuju da je velika efikasnost grupne terapije u slučajevima depresije.
Ovo pre svega jer se u grupi ostvaruje povezanost članova i razvija empatija.
Kroz nju se može bolje razumeti drugi član grupe, a ako je grupa sastavljena od osoba iste problematike, razumemo bolje i svoj problem.
Pored razumevanja, možemo osetiti svoj nesklad sa sopstvenom prirodom, a to je ključno u prevazilaženju bilo koje neuroze.
psiholosko-savetovaliste-kontrapunkt-psihoterapija
PSIHOTERAPIJA.
U savetovalištu KONTRAPUNKT primenjuje se jedna od najpoznatijih novih terapija-geštalt psihoterapija.
Geštalt je nemačka reč i označava celinu, jedinstvo. Geštalt terapija se bavi čovekom kao jedinstvenom celinom tela i psihe.
Njegovo telesno funkcionisanje, njegove emocije, misli, kultura i socijalno ponašanje su samo aspekti jedne iste pojave-samog čoveka.
Cilj geštalt terapije je postizanje svesnosti klijenta o svim ovim aspektima i njihovo povezivanje, što vodi ostvarivanju potencijala i razvoju u zrelu ličnost. Prihvatanje sebe onakvima kakvi jesmo stvaramo mogućnost za neke promene, ako zaključimo da su nam potrebne.
Ovo nas vodi prihvatanju drugih onakvima kakvi oni jesu.Ne trudimo se da ih promenimo, jer to nije na nama, nego na njima.Svako je odgovoran samo za sebe i sopstveni život.
poliklinika-antamedica-psihoterapija

Poliklinika Antamedica

Beograd, Vračar, Nebojšina 30 011 3441515
PSIHOTERAPIJA – PSIHIJATAR, PSIHOTERAPEUT.
Psihoterapija je sistematski i organizovan način lečenja određenih smetnji, stanja, poremećaja ili psihičkih oboljenja sa ciljem poboljšanja mentalnog funkcionisanja.
Ove smetnje, u čijoj su pozadini psihički uzroci, leče se kroz razgovore sa psihoterapeutom.
U psihoterapiji se identifikuju uzroci problema, dobijaju bolji uvidi i razumevanje stanja u kojima se osoba nalazi i omogućava promena načina ponašanja i razmišljanja koji su i doveli do problema u psihičkom funkcionisanju.
Psihoterapija uključuje i rad sa osobama koje nemaju psihičke probleme, već samo žele da poprave svoje funkcionisanje, osećaju se bolje, žive potpunije i zdravije, donesu određene odluke, razgovaraju slobodnije ili rade na svom rastu i razvoju.
Ciljevi terapije se razlikuju kod svakog pojedinca, ali bi opšte ciljeve terapije mogli svrstati u sledeće kategorije: uklanjanje ili smanjenje tegoba, problema i patnje, rasterećenje od unutrašnje napetosti, suzbijanje straha i osećanja krivice, kontrola agresivnosti, veštine prevladavanja stresa, bolji interpersonalni odnosi, odnosno adekvatnije relacije sa drugima, postavljanje realnih ciljeva, razvoj ličnosti.
PSIHOTERAPIJA. U opuštenom i prijatnom ambijentu naše ustanove možete obaviti sledeće preglede,dijagnostiku i lečenje: Individualna psihoterapija, Porodična psihoterapija, Bračna psihoterapija, Psihoterapija bolesti zavisnosti ( zavisnost od droga, alkoholizma, kocke, interneta), Farmakoterapija, Lečenje i dijagnoza: depresija, paničnih poremećaja, strahova, fobija (socijalna fobija, agorafobija, specifične fobije), anksioznosti, psihoza, posttraumatskih stresnih poremećaja, poremećaj spavanja.

Psihološko savetovalište Ekvilibrijum

Beograd, Vračar, Makenzijeva 79 064 6493417
PSIHOTERAPIJA BEOGRAD
Back to Top