Stomatološka ordinacija AbDental

Registruj se
Prijavi se

Stomatološka ordinacija AbDental

STOMATOLOŠKA ORDINACIJA AB DENTAL

Kategorija - Stomatološke ordinacije
Osnivači i vlasnici su članovi porodice Petrović koja se stomatologijom bavi više od 55 godina. Privatnu stomatološku
praksu započeo je dr Branko Petrović specijalista stomatološke protetike sa Vojnomedicinske Akademije 1996. godine.

Ordinacija je radila pod imenom ‚‚B&M stomatološka ordinacija. Nakon 21. godine rada stomatološka ordinacija B&M seli
se na novu lokaciju u veci i moderniji prostor pod nazivom AbDental.

AbDental čine tri ordinacije, koje su opremljene nasjavremenijim stomatološkim uredjajima i apartima.
Stomatološka ordinacija AbDental - STOMATOLOŠKA ORDINACIJA AB DENTAL - 1
Stomatološka ordinacija AbDental - STOMATOLOŠKA ORDINACIJA AB DENTAL - 1
Stomatološka ordinacija AbDental - STOMATOLOŠKA ORDINACIJA AB DENTAL - 1

AB DENTAL TIM

Kategorija - Stomatološke ordinacije
Naš tim čine: specijalista stomatološke protetike, specijalista maksilofacijalne hirurgije , dva stomatologa opšte prakse i
dve stomatološke sestre. Konsultanti su profesori stomatološkog fakulteta u Beogradu.

Dr Jelena Petrović - Specijalista stomatološke protetike
- Diplomirala je na Stomatološkom fakultetu u Moskvi 1999. godine, a specijalistički ispit iz predmeta stomatološka
protetika položila je 2016. godine na Stomatološkom fakultetu u Beogradu.

Doc. dr Milan Petrović - Doktor Medicine, Doktor Stomatologije, Specijalista Maksilofacijalne hirurgije
- Diplomirao je na medicinskom fakultetu u Beogradu 1994. godine, a 2002. i na Stomatološkom fakultetu u
Beogradu.

Dr Jelena Marković - Stomatolog
- Diplomirala je na Stomatološkom fakultetu u Beogradu 2004. godine. Član je udruženja stomatologa Srbije.
Pohadjala je kurseve vezane za: bolesti zuba, endodonciju, dečiju stomatologiju.

Dr Ivana Mihić - Stomatolog
- Diplomirala na Stomatološkom fakultetu u Beogradu 2015. godine.

Nikolina Jovanović - Glavna stomatološka sestra
- Ima višegodišnje radno iskustvo u poslovanju privatne stomatološke prakse. Edukovala se na brojnimm domaćim
kursevima za stomatološke sestre.

Marina Budimirov - Stomatološka sestra
- Radi kao sestra asistent u dečijoj stomatologiji i orlanohirurškim intervencijama.
Stomatološka ordinacija AbDental - AB DENTAL TIM - 1
Stomatološka ordinacija AbDental - AB DENTAL TIM - 1
Stomatološka ordinacija AbDental - AB DENTAL TIM - 1
Stomatološka ordinacija AbDental - AB DENTAL TIM - 1
Stomatološka ordinacija AbDental - AB DENTAL TIM - 1
Stomatološka ordinacija AbDental - AB DENTAL TIM - 1

ESTETSKA STOMATOLOGIJA

Kategorija - Estetska stomaologija
Kompozitne restuaracije
- Molbe i želje pacijenata za lepim i savršenim osmehom svakodnevno nas dovode pred mnogo profesionalnih
izazova. Kompozitne restauracije mogu biti vrlo jednostavne upotrebom samo jedne boje do složenijih estetskih,
uklapanjem više nijansi.

Viniri
- To su tanke keramičke ljuspe koje se postavljaju na prednju stranu zuba, oštećenih, prebojenih, sa nepravilnim
položajem, abradiranih, frakturisanih zuba kao i za zatvaranje dijastema (razmaka izmedju zuba).

Ispuni
- Keramički ispuni predstavljaju indirektne ispune. Uzima se otisak kaviteta i šalje u laboratoriju. Cementira se,
reokludira i polira. Prednost keramičkih ispuna u odnosu klasične su bolje prijanjanje na zub, estetski su gotovo
savršeni, poseduju veliku čvrstoću, izdržljivost i spadaju u najtraženije ispune.

Izbeljivanje zuba
- Beljenje zuba predstavlja jednu od vodećih disciplina estetske stomatologije i poprima sve veću popularnost. Pored
pacijenata sa prisutnim diskoloracijama postoji i veliki broj pacijenata koji imaju normalnu boju zuba ali žele svetlije
zube. Blistavo beli zubi utiču na estetiku lica i čine da osoba izgleda mlađe.
Stomatološka ordinacija AbDental - ESTETSKA STOMATOLOGIJA - 1

STOMATOLOŠKA PROTETIKA

Kategorija - Zubna protetika
Metalokeramičke i Keramičke krunice
- Metalokeramičke krunice su izrađene od legure metala koja je prekrivena slojem keramike, dok su keramičke krunice
u potpunosti izrađene od keramike.
- U našoj ordinaciji se preporučuje izrada cirkonijum keramičkih krunica. Zbog odsustva metala ispod keramike, zub
dobija transparenciju i prirodan izgled, pa ga je teško razlikovati od prirodnog zuba. Prednost keramičkih krunica u
odnosu na metalokeramičke su neuporedive estetske osobine, biokompaktibilnost sa tkivima u ustima (ne izaziva
alergijske reakcije), visoka mehanička otpornost, smanjen rizik od iritacije pulpe zbog male termičke provodljivosti. Ne
izaziva tamnu prebojenost gingive oko vrata keramičke krunice.

Mostovi
- Mostovi predstavljaju fiksne nadoknade koje nadoknadjuju jedan ili više nedostajućih zuba. Izrađuju se tako što se
bruse zubi koji ograničavaju bezubi prostor. Mostovi mogu biti metalokeramički ili keramički.

Totalne proteze
- One su indikovane kod bezubih pacijenata. Predstavljaju nadoknade od akrilatne ploče u koju su postavljeni „veštački
zubi“. Retencija i stabilizacija totalne proteze postiže se jedino po principu vakuuma. Totalne proteze unapređuju
kvalitet života tako što olakšavaju ishranu, govor i vraćaju osmeh na lice pacijenta.

Parcijalne proteze
- mogu biti pločaste ili skeletirane. Razlika je u tome što parcijalna pločasta proteza ima kukice pomoću kojih se „kači“
na zube dok skeletirane imaju veliku spojnicu. Mnogo komfornije od parcijalnih pločastih proteza jesu parcijalne
skeletirane proteze.
Stomatološka ordinacija AbDental - STOMATOLOŠKA PROTETIKA - 1

DEČIJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA

Kategorija - Stomatološke ordinacije
Deca su naši najmlađi i najbitniji pacijenti. Zdrave navike, kao što je pranje zuba, treba razvijati od najranijeg detinjstva,
stoga bi prva poseta stomatologu trebalo da bude što ranije, već kada dete ima dve – tri godine.
Poznato je da se deca ugledaju na starije, prvenstveno na roditelje, zato upravo Vi treba da se trudite da dete vidi kako
redovno održavate oralnu higijenu i pokažite kako rado odlazite kod stomatologa.

Usluge koje pružamo:
- Obuka o održavanju oralne higijene
- Uklanjanje čvrstih i mekih naslaga
- Zalivanje fisura
- Flourisanje zuba
- Sanacija mlečnih i stalnih zuba
- Izrada zaštitnih splintova

ORTODONCIJA i PARODONTOLOGIJA

Kategorija - Ortodoncija
Mobilni aparati
- Njihova osnovna karakteristika je što mogu da se vade iz usta radi održavanja higijene aparata i oralne higijene.
Izraduju se na osnovu otiska. Pacijent može da bira boju aparata. Terapija se sastoji u tome da pacijent dobija aparat i
ključić kojim uz kontrolu ortodonta pomeraju metalne delove.

Fiksni aparati
- Ortodont ovu vrstu aparata postavlja na zube i do kraja terapije se ne mogu ukloniti. Fiksni aparati mogu biti od
različitih materijala i različitih boja.

Parodontologija je grana stomatologije koja se bavi prevencijom i lečenjem oboljenja potpornog
aparata zuba. Potporni aparat zuba čine gingiva, periodoncijum, cement zuba i alveolarna kost.

Usluge iz domena parodontologije:
- Uklanjanje kamenca
- Terapija gingivitisa
- Terapija uznapredovale parodontopatije
- Terapija recesija gingive

ORALNA HIRURGIJA

Kategorija - Oralna hirirgija
Vađenje zuba
- Ukoliko nije moguće zub na bilo koji konzervativni nacin izlečiti, rekonstruisati i osposobiti ga da vrši svoju funkciju,
potrebno je izvaditi ga. Zubi oko kojih se nalazi infekcija postaju žarište za ceo organizam i svojim prisustvom mogu
ozbiljno ugroziti zdravlje pacijenta.

Vađenje impaktiranih zuba
- Impaktirani zubi su oni zubi koji iz bilo kog razloga nisu našli svoje mesto u zubnom nizu i ostali su zaglavljeni
delimično ili potpuno u koštanom tkivu gornje ili donje vilice. Nažalost relativno veliki procenat pacijenata se odlučuje
na vadenje ovakvih zuba tek nakon negativnog iskustva sa nekom od komplikacija koje sa sobom nosi njihovo
prisustvo. Impaktirani zubi se vade hirurški, a optimalno vreme za njihovo vadenje je izmedu 14 i 25 godina kada je
postoperativno tok najlakši.

Apikotomija (resekcija korena zuba)
- Kod nelečenih i karijesom destruisanih zuba dešava se da infekcija iz kanala korena zuba pređe na okolnu kost
praveći periapikalni granulom. Ukoliko proces na vrhu korena nije moguće konzervativno lečiti ili ako nakon
konzervativnog tretmana infekcija i dalje postoji rešenje je resekcija vrha korena zuba ili apikotomija. Apikotomija
podrazumeva uklanjanje granulacionog tkiva oko vrha korena zuba kiretažom i skracenje vrha korena zuba do ivica
koštanog defekta.

Cistektomija
- Cista je ovalna patološka šupljina ispunjena tečnim sadržajem obložena epitelom. Kada se formira, rast čiste je
nezavistan od stanja i terapije zuba uzročnika njenog nastanka. Iz tog razloga terapija koštanih cista podrazumeva
lečenje svih zuba koji su u kontaktu sa cističnom lezijom i uklanjanje ciste – cistektomiju.

Nivelacija grebena
- Nakon vađenja jednog ili više zuba mogu ostati neravni delovi kosti ispod sluzokože koji ometaju normalno nošenje
protetskih nadoknada. Nivelacija grebena spada u grupu hirurških zahvata koji se najčešće rade u preprotetskoj
hirurgiji.

Resekcija frenuluma
- Frenulum je sluzokožni nabor ili resica koji spaja gornju ili donju usnu sa desnima. Jezični frenulum je sluzokožni
nabor koji spaja jezik sa podom usne duplje.

Režanj operacija
- Režanj operacija se izvodi kod grupe zuba kod kojih se uznapredovala parodontopatija ne može lečiti konzervativno.
Odizanjem gingive oko zuba dobija se bolji pristup površini korena obolelog zuba i koštanom tkivu oko njega.
Stomatološka ordinacija AbDental - ORALNA HIRURGIJA - 1

IMPLANTOLOGIJA

Kategorija - Implantologija
Zubni implanti su zamena za nedostajuće korenove i služe kao čvrsto uporište za krunicu, most ili protezu.

Indikacije za ugradnju zubnih implanata su:
- Nedostatak jednog zuba
- Jednostrani nedostatak zubnog niza
- Delimična ili potpuna bezubost gornje i/ili donje vilice

Danas postoji veliki broj sistema zubnih implanata. Među implantnim sistemima koji imaju najdužu tradiciju i najbolje
razvijene implantološke istraživačke centre spadaju Straumann i Nobel. To su ujedno i najskuplji implanti koji iza sebe
imaju decenije razvoja, istraživanja i vrhunskih rezultata. Međutim i drugi jeftiniji implantološki sistemi takođe imaju
odlične rezultate i za svoje proizvode daju doživotnu garanciju. Među njima se izdvajaju Alpha Bio, Neodent, Bredent,
BioHorizon i ostali.
Stomatološka ordinacija AbDental - IMPLANTOLOGIJA - 1
Uroša Martinovića 27 - Beograd - Blokovi
011 3180628; 069 3180628;
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
 • Stomatološka ordinacija AbDental - 11
 • Stomatološka ordinacija AbDental - 3
 • Stomatološka ordinacija AbDental - 12
 • Stomatološka ordinacija AbDental - 17
 • Stomatološka ordinacija AbDental - 18
 • Stomatološka ordinacija AbDental - 2
 • Stomatološka ordinacija AbDental - 4
 • Stomatološka ordinacija AbDental - 5
 • Stomatološka ordinacija AbDental - 16
 • Stomatološka ordinacija AbDental - 13
 • Stomatološka ordinacija AbDental - 6
 • Stomatološka ordinacija AbDental - 10
 • Stomatološka ordinacija AbDental - 7
 • Stomatološka ordinacija AbDental - 8
 • Stomatološka ordinacija AbDental - 9
 • Stomatološka ordinacija AbDental - 14
 • Stomatološka ordinacija AbDental - 15
 • Stomatološka ordinacija AbDental - 19
Stomatološka ordinacija AbDental
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
  Lokacija
 1. Beograd Blokovi Uroša Martinovića 27
  A Blok +381 11 3180628; +381 69 3180628;
Pitaj ORDINACIJU AB DENTAL
(100)
100% Pozitivne ocene za:
Stomatološka ordinacija AbDental
Back to Top
Mirandre.com logo