Stomatološka ordinacija Cvejanović

Registruj se
Prijavi se

Stomatološka ordinacija Cvejanović

STOMATOLOŠKA ORDINACIJA CVEJANOVIĆ

Stomatološka ordinacija Cvejanović uspešno se bavi estetskom stomatologijom, implantologijom, protetikom, oralnom
hirurgijom i dečijom stomatologijom od 1981. godine. Više od 15.000 pacijenata može da posvedoči o kvalitetu naših
usluga, na koje dajemo garanciju od pet godina, bez obzira na tip zahvata.

Pored najsavremenije ordinacije za pacijente smo uredili i prostranu baštu za relaksaciju pre i posle zahvata. Ordinacija
Cvejanović svoju praksu i zadovoljstvo pacijenata zasniva na radu sa visokokvalitetnim materijalom renomiranih
proizvođača, digitalnoj tehnologiji i savremenom pristupu sa ciljem da iz naše ordinacije izađete sa lepim osmehom i
trajno rešenim problemima.

Ordinacija radi svakog radnog dana, uključujući rane jutarnje i kasne večernje sate, a svakom pacijentu obezbedili smo
besplatan prvi pregled uz preciznu analizu zdravlja usta i zuba. Čim se saniraju urgentni problemi, predočićemo vam plan
dovođenja zdravlja i izgleda vaših zuba na najviši mogući nivo bez obzira da li želite da ostanete naš pacijent.
Stomatološka ordinacija Cvejanović - STOMATOLOŠKA ORDINACIJA CVEJANOVIĆ - 1
Stomatološka ordinacija Cvejanović - STOMATOLOŠKA ORDINACIJA CVEJANOVIĆ - 1
Stomatološka ordinacija Cvejanović - STOMATOLOŠKA ORDINACIJA CVEJANOVIĆ - 1

NAŠ TIM ORDINACIJA CVEJANOVIĆ

- Dr Srđan Cvejanović
Uspešno se bavi estetskom stomatologijom, implantologijom, paradontologijom, oralnom hirurgijom i dečijom
stomatologijom.

- Dr Nebojša Cvejanović
Njegova stručnost doprinosi uspehu kompleksnih zahvata koji kombinuju implantološko-hirurški i protetski aspekt.

- Dr Lana Cvejanović
Kao izuzetan stručnjak u oblasti ortodoncije daje neizmeran doprinosi timu pri izvođenju složenih ortodonsko-hirurških
i protetskih zahvata.

- Andrea Cvejanović
Menadžerka i PR ordinacije Cvejanović.

- Ivana Jovanović
Stomatološka sestra.
Stomatološka ordinacija Cvejanović - NAŠ TIM ORDINACIJA CVEJANOVIĆ - 1
Stomatološka ordinacija Cvejanović - NAŠ TIM ORDINACIJA CVEJANOVIĆ - 1
Stomatološka ordinacija Cvejanović - NAŠ TIM ORDINACIJA CVEJANOVIĆ - 1
Stomatološka ordinacija Cvejanović - NAŠ TIM ORDINACIJA CVEJANOVIĆ - 1
Stomatološka ordinacija Cvejanović - NAŠ TIM ORDINACIJA CVEJANOVIĆ - 1

IMPLANTOLOGIJA ORDINACIJA CVEJANOVIĆ

Ugradnja zubnih implanata danas je rutinska opracija sa preko 96% uspeha. Čak i kod potpune bezubosti ova
procedura obavlja se brzo, u dve faze sa tromesečnom pauzom (u međuvremenu pacijent dobija privremenu protezu),
tako da sam implantološki zahvat ne utiče na životni tempo.

- Veštački zubi za celu vilicu
Situacija u vilici kada pacijent nema ni jedan zub u jednoj ili obe vilice, ili kada su svi postojeći zubi indikovani za
vađenje naziva se totalna bezubost. Ovo stanje otklanja se fiksnim zubnim radom ili protezom fiksiranom na zubne
implante. Fiksni, nepokretni zubno-implantni rad vraća preko 90% funkcionalnosti i prirodnog osećaja u odnosu na
period kada su pacijenti posedovali prirodne dok proteza zakačena na lokatore tj. zubne implante rehabilituje pacijenta
oko 60%.

- Proteza na zubnim implantima
Zubna proteza zakačena na lokatore podrazumeva ugradnju između dva i četiri dentalna šrafa po vilici i prikopčavanje
dentalne proteze na ugrađene zubne implante. Ključne razlike između proteze na zubnim implantima i fiksnog zubnog
rada je u tome što je proteza manje komforna, ali je sa druge strane cenovno povoljnija i može da se skida, što
olakšava održavanje.

- Ugradnja veštačkih zuba
Ugradnja veštačkih zuba obavlja se u dve faze. Po ugradnji šrafova sledi pauza za njihovu uspešnu integraciju u kost i
kada smo sigurni da je zarastanje dobro ugrađuje se i sama krunica. Pre toga neophodno je utvrditi sa koliko zubnih
krunica je moguće rehabilitovati regiju u kojoj nedostaju zubi, pa samim tim odlučiti koliko dentalnih šrafova je
potrebno. Važno je napomenuti da se kod dugotrajnog gubitka zuba susedni zubi pomeraju, tako da se prvo planira
broj i veličina zubnih krunica, pa tek onda pozicija zubnih implanata.

- Nadoknada kosti omogućava ugradnju zubnih implanata kod pacijenata čija vilična kost nema
dovoljnu visinu i/ili debljinu da bi podržala implante.

- Sinus lift je procedura nadoknade kosti koja podrazumeva podizanje sluzokože sinusa i
popunjavanje praznog prostora koji se tima otvara veštačkima koštanim materijalom.

- Kompjuterski vođena implantologija nam omogućava i da unapred planiramo položaj krunica i
položaj samih implantata, pa je i sama protetska faza znatno preciznija, sigurnija i brža. U softveru se virtuelno
pozicioniraju implanti i na osnovu toga se izrađuje sam (vodič) Guide za kompjuterski vođenu hirugiju.
Stomatološka ordinacija Cvejanović - IMPLANTOLOGIJA ORDINACIJA CVEJANOVIĆ - 1
Stomatološka ordinacija Cvejanović - IMPLANTOLOGIJA ORDINACIJA CVEJANOVIĆ - 1

ESTETSKA STOMATOLOGIJA ORDINACIJA CVEJANOVIĆ

U čemu je razlika između običnih vinira i no-prep vinira?
Kod standardnih vinira potrebno je odbrusiti malu količinu gleđi sa zuba, manje od 1mm, kako bi se napravilo blago
udubljenje u zubu koje će biti ispunjeno adhezivnom masom (cementom), kako bi vinir koji se ugrađuje preko te mase
bio bolje pričvršćen za zub. Sa druge strane, no-prep viniri se lepe direktno, bez ikakvog brušenja zuba.

No-prep viniri su na duge staze za nijansu manje pouzdani od standardnih, budući da postoje male šanse da vinir
spadne pre isteka 10 godina koliko je potrebno da se prirodno istroši i zameni, međutim zamena vinira je jednostavan
stomatološki zahvat, daleko jednostavniji od npr. zamene implanta.

U tome da li će biti korišćeni standardni ili no-prep viniri ulogu igra i vrsta materijala koji se koristi za vinir, koji je po
pravilu feldspatski porcelan ili presovana keramika. Porcelan ima snažniju belu boju (koja u Evropi nije toliko
popularna) i moguće ga je fino ručno oblikovati, dok je keramika snažnija. U ordinaciji Cvejanović koriste se
keramičke fasete, budući da naša ordinacija poseduje CEREC mašinu za kompjutersku izradu keramičkih
krunica i faseta,
što nam omogućava daleko veću preciznost izrade i bržu izradu krunica nego što je to
slučaj sa ručnim pravljenjem porcelanskih krunica. Kada bismo ručno izrađivali porcelanske krunice, cena bi bila
nesumnjivo viša nego što je sada. U budućnosti se dosta očekuje od litijum disilikata, novog materijala koji poseduje
snagu keramike i mogućnst lakog oblikovanja kao kod feldspatskog porcelana.

- Hollywood smile
Sam naziv Hollywood smile je došao iz USA i podrazumeva korišćenje bele boja za zube tj. BLEACH boja. On se
postiže isključivo sa bezmetanim krunicama, jer tako beli zubi ne mogu da se izrade ako je prisutna metalna, siva
podloga.Sama BLEACH boja ima gradaciju od 1 do 4, gde je 1 najsvetlija Bleach boja, a 4 je najtamnija. Uživo su
razlike minimalno primetne.

Uglavnom naši pacijenti iz inostranstva žele što precizniju i tačniju ponudu i plan same terapije, a da pri tome ne
dolaze na pregled. U tom slučaju je dovoljno da pošalju fotografije zuba i osmeha, ako je moguće i ortopan snimak.
Nakon analize,većinu stvari možemo dogovoriti telefonom.

Kad pacijent dođe na prvi pregled, pre samog početka izrade krunica, pacijentu se obavezno radi DSD protokol. U
dogovoru sa pacijentom i njegovim željama definišemo oblik, položaj i boju definitivnih zuba.Hollywood smile
uglavnom
podrazumeva veći stomatološki rad i potrebno je pored krunica često raditi i mostove. Ovaj postupak prevazilazi
ordinacisku izradu kruinca na Cerecu, pa se proces nastavlja u laboratoriji, gde se na laboratorijskim CAD CAM
sistemima izrađuju bezmetalne krunice.
Stomatološka ordinacija Cvejanović - ESTETSKA STOMATOLOGIJA  STOMATOLOŠKA ORDINACIJA CVEJANOVIĆ - 1
Stomatološka ordinacija Cvejanović - ESTETSKA STOMATOLOGIJA  STOMATOLOŠKA ORDINACIJA CVEJANOVIĆ - 1

ZUBNA PROTETIKA ORDINACIJA CVEJANOVIĆ

- Zubne krunice igraju važnu funkcionalnu i estetsku ulogu. Ugradnja krunica na okrnjene ili stanjene
zube potpuno će ih rehabilitovati, udobnost je tolika da osoba ne oseća da nosi krunice, a funkcionalnost je slična kao
kod implanata – vraća se oko 90% upotrebljivosti prirodnih zuba, tako da se može jesti sve sem najtvrđe hrane.
Održavanje je više nego lako, identično kao kod prirodnih zuba. Pri izradi zubnih krunica ponekad se koriste čelične ili
fiberglas nadogradnje radi ojačavanja devitalizovanih zuba, jer oni vremenom postaju krti i mogu pući.

- Zubne krunice mogu biti metalne ili bezmetalne. Metali koji se koriste u izradi metalo-keramičkih
zubnih krunica su hrom, molibden ili paladijum (od nikla se odustalo zbog alergijskih reakcija). Kod metalnih krunica
naziv pomalo vara, jer je samo njihovo jezgro metalno, dok je spoljni deo keramički. Bezmetalne krunice izrađuju se od
cirkonijuma, tačnije od cirkonijum-dioksida (ZrO2), koji spada u grupu keramičkih materijala velike čvrstoće i ne treba
ga mešati sa mineralom cirkonom, koji se koristi za bižuteriju. Reč je o oksidu cirkonijuma koji se, osim za veštačke
zube, koristi i za veštačke dijamante i druge namene gde je potrebna velika izdržljivost, pa su tako cirkonijumske
krunice snažnije od metalokeramičkih. Pored cirkonijumskih, u upotrebi su i litijum-disilikatne keramičke krune.

- Zubni porcelanski mostovi podrazumevaju zubne krunice koje su međusobno vezane i sa obe
strane se oslanjaju na postojeće zube u viličnoj kosti. Da bi se izradio most potrebno je obrusiti susedne zube kako bi
oni služili kao nosači. Samim tim za izradu dentalnog keramičkog mosta je potrebno da i sa jedne i druge strane
postoje prirodni zubi u vilici a takođe je potrebno da zubi nosači budućeg mosta budu stabilni u viličnoj kosti, bez
prisustva paradontopatije, kako bi izdržali optrerećenje mosta

CAD/CAM STOMATOLOGIJA

- Digital Smile Design
DSD omogućava da lekar prikaže pacijentu 2D i 3D snimke njegove vilice i potom pokaže pacijentu kako bi njegovi
zubi izgledali u svakoj od ponuđenih varijanti tretmana. Takođe, tokom samog zahvata, pacijent može da vizuelizuje
šta se u datom momentu radi i zbog čega se radi, tako da je bolje informisan kada je potrebno da donese dodatne
odluke. Iskustvo je pokazalo da se pacijenti daleko lakše odlučuju za složenije zahvate ako im se kroz DSD pokažu
prednosti naprednijih rešenja i zahvaljujući DSD aparaturi mogu da vide zašto je složeniji zahvat bolji za njih, kako za
trajnost i kvalitet rešenja koje će izabrati, tako i za vizuelni efekat.

- CEREC izrada krunica
Ordinacija Cvejanović uvrstila je u svoj arsenal najmodernijih uređaja i fenomenalnu CEREC (CEramic
REConstruction) mašinu, koja omogućava digitalno uzimanje otisaka i proizvodnju krunice na licu mesta u ordinaciji za
samo pola sata! Osim krunica, CEREC metodom prave se i plombe, mostovi i keramičke fasete.

- Keramičke plombe
Pod keramičkim plombama podrazmevamo keramičke inleje (rešenje slično kompozitnoj plombi, ali kvalitetnije),
keramičke onleje (keramičke plombe koje uključuju i vrh zuba), kao i delimične tj. parcijalne zubne krunice. Razlika
između onleja i parcijalne krunice je to što krunica uvek podrazumeva i barem jednu bočnu stranu a onlej ne.

- Keramičke endo-krune
Još jedan čest zubarski zahvat koji je radikalno unapređen od kada je postala dostupna CEREC tehnologija je
tretiranje devitalizovanih, tj. mrtvih zuba. Zubi koji su zahvaćeni infekcijom mekog tkiva u središtu zuba (živac i krvni
sudovi) devitalizuju se tako što se meko tkivo vadi, a unutrašnjost zuba se čisti od svih mikroba, kako bi se zaštitio
ostatak zuba, i potom se taj prostror ispunjava.

- CEREC krunice na zubnim implantima
CEREC tehnologija mašinske izrade krunica u ordinaciji i CAD/CAM pristup stomatologiji koji podrazumeva da se svim
procesima upravlja kompjuterski, od neizmerne su koristi u izradi krunica koje se postavljaju na žive ili devitalizovane
zube, ali ipak najčešće nalaze primenu u implantološkim zahvatima, budući da se tada izrađuje najveći broj krunica
(kada se za implante priprema cela vilica).
Stomatološka ordinacija Cvejanović - ZUBNA PROTETIKA ORDINACIJA CVEJANOVIĆ - 1
Stomatološka ordinacija Cvejanović - ZUBNA PROTETIKA ORDINACIJA CVEJANOVIĆ - 1

ORTODONCIJA ORDINACIJA CVEJANOVIĆ

- Fiksna proteza
Sam način delovanja fiksne proteze se zasniva na sposobnosti vilične kosti da sa jedne strane zuba pravi novu kost, a
sa druge strane da se kost gubi, što se još zove „bodily“ pomeranje zuba. Samo pomeranje zuba će se videti već za
dva do tri meseca od momenta postavke fiksne proteze, ali da bi se nova pozicija korena zuba stabilizovala u viličnoj
kosti potrebno je nositi fiksnu protezu oko godinu i po dana.

Metalne i šrafirne bravice poseduju isti princip delovanja, uz razliku koja je samo u estetici, dok samoligirajuće bravice
imaju drugačiji način delovanja (ne koriste se gumice za vezu luka i bravice već postoji klapna), pa je samim tim trenje
i gubitak sila manji. Samoligirajuće bravice u određenim slučajevima mogu ubrzati celu proceduru, ali se detaljan
terapijski plan donosi nakon analize ortopan snimka i pregleda kod našeg ortodonta.

Fiksna proteza predstavlja najprirodniji način da se vaši zubi dovedu u pravilan položaj. Terapija traje oko 1 – 1.5
godine, pri čemu je potrebno dolaziti na obavezne kontrole radi menjanja lukova. Te kontrole su na svakih mesec dana
otprilike, ali mogu biti i na duže, pogotovo kod naših pacijenata iz inostranstva.

Sama procedura počinje prvim pregledom na koji se dolazi sa ortopan snimkom i donosi detaljni plan terapije koji
može obuhvatiti i vađenje nekih zuba, na primer četvorki i šestica. Nakon skidanja fiksne proteze potrebno je nositi
retiner. Uglavnom su retineri tvrde retencione providne folije koje se nose noću, a mogu biti i žičani retineri. Pošto se
često dešava da pacijenti žele beljenje zuba nakon skidanja fiksne proteze može se retenciona folija iskoristiti i za
beljenje zuba.

Ako je potrebno nakon skidanja fiksne uraditi neku krunicu ili fasetu savetuje se da se krene sa izradom tek nakon par
meseci nošenja retencione folije.Samoligirajuće bravice su specijalne bravice koje umesto gumice koriste klapnu za
vezu između luka i bravice, i na taj način smanjuju trenje i ubrazavaju terapiju. Samoligirajuće bravice u određenim
slučajevima mogu ubrzati proces, a da li ste vi taj slučaj, donosi se odlukom na samom pregledu kod ortodonta.
Stomatološka ordinacija Cvejanović - ORTODONCIJA ORDINACIJA CVEJANOVIĆ - 1
Stomatološka ordinacija Cvejanović - ORTODONCIJA ORDINACIJA CVEJANOVIĆ - 1
Stomatološka ordinacija Cvejanović - ORTODONCIJA ORDINACIJA CVEJANOVIĆ - 1

ORALNA HIRURGIJA ORDINACIJA CVEJANOVIĆ

- Oralna i intravenska sedacija
Prilikom sedacije koja se postiže tabletama, odnosno oralno, nije potrebna nikakva priprema niti prisustvo
anesteziologa. Pacijent dobija 1-2 tablete sedativa (Leksilijum, Bensedin i slično), jedan sat pre intervencije, što
pomaže da se pacijent psihološki opusti i lakše podnese bilo koju stomatološku intervenciju. Ovako umiren pacijent
nije nervozan prilikom zahvata, što olakšava u određenoj meri i posao stomatologu. Uz oralnu sedaciju obavezno se
daje lokalna anestezija, kao kod svakog stomatološkog zahvata, a ovakav vid sedacije je najpraktičniji za manje
intervencije, kao i kod pacijenata koji teško podnose duge stomatološke zahvate i imaju strah od zubara. Zbog toga
oralna sedacija i jeste prevashodno psihološki instrument, dok intravenska sedacija istovremeno ima tu finkciju ali i
klasičnu funkciju sedacije – delimično ili potpuno uspavljivanje pacijenta kako pacijent ne bi osetio nikakav bol.

Intravenska sedacija se postiže uz pomoć anesteziologa. Ovakav vid sedacije se savetuje za veće hirurške i
impalntološke intervencije, kao i za brušenje većeg broja zuba prilikom ugradnje vinira i izrade mostova.Intravenska
sedacija počinje uzimanjem anamneze pacijenta, odnosno detaljnim razgovorom anesteziologa i pacijenta o
zdravstvenom stanju pacijenta. Intravenskim putem pacijent se uvodi u sedaciju oko 15 minuta pre same hirurške
intervencije. Pacijentu se zatim daje lokalna anestezija i započinje se intervencija. Pacijent je sve vreme u polu-
svesnom tj. polu-budnom stanju. Polu-budno stanje je uvek preči izbor u odnosu na totalno uspavljivanje jer
omogućava komunikaciju između pacijenta i stomatologa/anesteziologa.
Stomatološka ordinacija Cvejanović - ORALNA HIRURGIJA ORDINACIJA CVEJANOVIĆ - 1
Stomatološka ordinacija Cvejanović - ORALNA HIRURGIJA ORDINACIJA CVEJANOVIĆ - 1
Stomatološka ordinacija Cvejanović - ORALNA HIRURGIJA ORDINACIJA CVEJANOVIĆ - 1

PARODNTOLOGIJA ORDINACIJA CVEJANOVIĆ

Prva i najčešća faza bolesti je upala desni (gigngivitis), koja, ukoliko se na vreme ne leči, prerasta u
parodontopatiju, zahvata kost oko zuba i kasnije dovodi do pomeranja, labavljenja i napokon ispadanja zuba. Osnovni
cilj terapije parodontopatije je eliminisanje patogenih mikroorganizama iz parodontalnog džepa putem uklanjanja
supragingivalnih i subgingivanlnih naslaga oko zuba i u parodontalnom džepu. Blaži oblici, kao što je upala desni,
mogu se sasvim neutralisati uklanjanjem naslaga i kamenca, uz edukaciju pacijenata o održavanju oralne higijene,
kako se zapaljenje ne bi ponovilo.

Ako je parodontopatija uzela maha, ukoliko su prisutni parodontalni džepovi i gubitak koštanog tkiva,
što se može uočiti kliničkim pregledom i analizom digitalnog radiograma ali je često i evidentno iz jakog zapaljenja
desni i krvarenja, potrebno je posegnuti za naprednijim tehnikama lečenja. U ovom stadijumu uklanjanje naslaga neće
eliminasati veliki deo štetnih mikroorganizama, jer oni ostaju prisutni u parodontalnim džepovima i dubljim
parodontalnim prostorima nepristupačnim za ručne stomatološke instrumente (npr. koren zuba ili dno dubokog
parodontalnog džepa), a mikroorganizmi mogu da opsatnu čak i u radikularnom cementu i dentinskim tubulima.
Primena antibiotika kao pomoćne terapijske procedure, bilo lokalno ili sistemski, u lečenju hronične parodontopatije
ima bitna ograničenja jer može da stvori neželjene sporedne efekte, kao i da učini bakterije još otpornijim na duže
staze.

Brz i svakodnevni napredak laserske tehnologije tokom protekle dve decenije doveo je do uvođenja lasera u
svakodnevnu stomatološku kliničku praksu. Laser je svoju primenu našao u parodontologiji, u terapiji parodontalnih
oboljenja, parodontalnoj hirurgiji i u terapiji periimplantitisa, endodonciji, zatim nakon vađenja zuba, prilikom sečenja
vrha korena zuba i u drugim zahvatima.Ipak, LASER NIJE DOVOLJAN kao terapijsko sredstvo za parodontopatiju, već
predstavlja veoma korisno pomoćno sredstvo. Prvi problem lasera je to što uništava sve mikroorganizme, uključujući i
one koji su korisni za organizam.

Upravo iz ovih razloga u Ordinaciji Cvejanović se koristi isključivo specijalna FOTODINAMSKA LASERSKA
TERAPIJA
, koja isključuje antibiotike i omogućava da se na najbezbolniji način unište svi štetni
mikroogranizmi, virusi i gljivice u parodontalnim džepovima.

ENDODONCIJA ORDINACIJA CVEJANOVIĆ

Svaki zub poseduje jedan ili više korenova a iz svakog korena kreće jedan ili više kanala kroz koje krvni sudovi, nervi i
limfa iz vilične kosti stižu do samog zuba. Zbog bola koji pacijent ponekad oseća tokom stomatoloških zahvata ili kada
je zub pokvaren najviše se pažnje obraća na sam živac (nerv), koji je takođe deo sistema korena i zato se pri
informisanju pacijenta uglavnom govori samo o živcu, mada je endodontski postupak vađenja živca suštinski daleko
više od samog uklanjanja nerva.

U našoj ordinaciji primenjujemo specijne mašinske proširivače Protaper DentSplay, koji maksimalno
ubrzavaju proces obrade zubnog kanala, a količina uklonjenog sadržaja kanala ovim postupkom je neuporedivo veća
nego pri upotrebi klasičnih ručnih iglica.

Ukoliko su infekcije težeg tipa, odnosno ukoliko je došlo do pojave gangrene, tada u Ordinaciji Cvejanović koristimo i
specijalni laser, kojim se ulazi u kanale zuba i ubijaju sve prisutne bakterijeUkoliko kanal ipak nije
dovoljno prohodan ili je prisutna nadogradnja, tada nije moguće lečiti gangrenu na pomenuti način, već je potrebno
vrhu korena prići kroz samu kost operacijom koja se naziva apikotomija.

Bez obzira da li je bila potrebna apiktomija i da li je korišćen laser, ili je sadržaj kanala mašinski očišćen, prazan kanal
se popunjava posebnom plombom i mašinski izrađenom endokrunicom, čime je proces okončan.

DENTALNI TURIZAM ORDINACIJA CVEJANOVIĆ

- Obezbeđujemo prevoz sa aerodroma i nazad gratis.
- Obezbeđujemo smeštaj u hotelima u Beogradu.
- Obezbeđujemo fakture za strane državljane.
- Mogućnost plaćanja na rate kreditnim karticama.
- Za veće radove omogućavamo dodatni popust.
- Plaćanje je gotovinski, 50% avansno a 50% po završetku radova.
- Prilikom plaćanja karticama, sve cene se uvećavaju za 10%
- Mogućnost plaćanja u više mesečnih rata.
Stomatološka ordinacija Cvejanović - DENTALNI TURIZAM ORDINACIJA CVEJANOVIĆ - 1
Stomatološka ordinacija Cvejanović - DENTALNI TURIZAM ORDINACIJA CVEJANOVIĆ - 1
Triše Kaclerovića 6a - Beograd - Voždovac
011 3910483; 065 3910483;
Pitaj ordinaciju CVEJANOVIĆ
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
Stomatološka ordinacija Cvejanović
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
    Beograd Voždovac Triše Kaclerovića 6a +381 11 3910483 +381 65 3910483
Stomatološka ordinacija Cvejanović - 15
Stomatološka ordinacija Cvejanović - 8
Stomatološka ordinacija Cvejanović - 13
Stomatološka ordinacija Cvejanović - 10
Stomatološka ordinacija Cvejanović - 14
Stomatološka ordinacija Cvejanović - 16
Stomatološka ordinacija Cvejanović - 12
Stomatološka ordinacija Cvejanović - 4
Stomatološka ordinacija Cvejanović - 11
Stomatološka ordinacija Cvejanović - 6
Stomatološka ordinacija Cvejanović - 7
Stomatološka ordinacija Cvejanović - 5
Stomatološka ordinacija Cvejanović - 24
Stomatološka ordinacija Cvejanović - 25
Stomatološka ordinacija Cvejanović - 26
Stomatološka ordinacija Cvejanović - 20
Stomatološka ordinacija Cvejanović - 36
Stomatološka ordinacija Cvejanović - 37
Stomatološka ordinacija Cvejanović - 38
Stomatološka ordinacija Cvejanović - 39
Stomatološka ordinacija Cvejanović - 33
Stomatološka ordinacija Cvejanović - 32
Stomatološka ordinacija Cvejanović - 35
Stomatološka ordinacija Cvejanović - 31
Stomatološka ordinacija Cvejanović - 2
Stomatološka ordinacija Cvejanović - 28
Stomatološka ordinacija Cvejanović - 23
Stomatološka ordinacija Cvejanović - 40
Stomatološka ordinacija Cvejanović - 42
Back to Top
Mirandre.com logo