Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić

Registruj se
Prijavi se

Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić

STOMATOLOŠKA ORDINACIJA DR BORIS PROKIĆ

Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić osnovana je 1. aprila 1992. godine. Nalazimo se u elitnom delu Voždovca, nedaleko od Autokomande i stadiona Crvene Zvezde.

U našoj ordinaciji stomatološke usluge pruža tim specijalista sa višegodišnjim iskustvom u kompleksnim stomatološkim prostetičkim procedurama koje uključuju tretmane zuba, resekciju, hiruške tretmane i kompleksne operacije. Mi Vam nudimo dijagnostiku, protetiku, anti-aging tretmane za zube, konzervativnu i kozmetičku stomatologiju, oralnu hirurgiju, ortopediju, dečju stomatologiju i još mnogo toga.
Prvi pregled je besplatan! Obuhvata objašnjenje nastalih promena kao i usmeni plan terapije. Vaš stomatolog će Vam dati sve potrebne informacije o stanju Vašeg oralnog zdravlja , predloge o mogućnostima lečenja i vremenu potrebnom za sanaciju. Informisaćemo Vas o cenama i preporučiti najpogodnije opcije za Vas.

Na radove iz protetike dajemo garanciju deset godina.
Garancija za plombe je dve godine.
Koristimo najnovije materijale i sarađujemo sa najboljim laboratorijama.
Estetika u našoj stomatološkoj ordinaciji prisutna je u svim aspektima rada.
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - STOMATOLOŠKA ORDINACIJA DR BORIS PROKIĆ - 1
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - STOMATOLOŠKA ORDINACIJA DR BORIS PROKIĆ - 1
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - STOMATOLOŠKA ORDINACIJA DR BORIS PROKIĆ - 1

NAŠ TIM

Dr Boris Prokić, diplomirao 1985. godine, na Stomatološkom fakultetu u Beogradu, a specijalista opšte stomatologije postao je oktobra 1992. godine. Objavio je više naučnih radova iz oblasti parodontologije u domaćim
i stranim parodontološkim časopisima, te aktivno učestvovao na više kongresa stomatologa u zemlji i inostranstvu. Završio je kurseve iz implantologije, parodontologije i endodoncije kod vrhunskih, međunarodno priznatih predavača. Govori i piše na ruskom, engleskom i nemačkom jeziku.

- Dr Sava Matić

- Stomatološka sestra Žaklina Vujičić
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - NAŠ TIM ORDINACIJA DR BORIS PROKIĆ - 1
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - NAŠ TIM ORDINACIJA DR BORIS PROKIĆ - 1
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - NAŠ TIM ORDINACIJA DR BORIS PROKIĆ - 1

ENDODONCIJA I BOLESTI ZUBA

Popravke karijesom oštećenih zuba, uz različite anestetike, ručnim instrumentima i turbinama ispunjenih najsavremenijim materijalima.
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - ENDODONCIJA I BOLESTI ZUBA  DR BORIS PROKIĆ - 1
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - ENDODONCIJA I BOLESTI ZUBA  DR BORIS PROKIĆ - 1
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - ENDODONCIJA I BOLESTI ZUBA  DR BORIS PROKIĆ - 1

DEČIJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA

Razgovor sa roditeljima kao ključnim osloncem prihvatanja stomatologa od prvog susreta, obuka održavanja oralne higijene, saveti o ishrani, popravka karijesom zahvaćenih mlečnih zuba, profilaktičke metode zalivanja fisura stalnih zuba, fluorizacija, prosvećivanje roditelja i dece u ostvarivanju oralnog zdravlja kroz jačanje svesti o pravilnoj ishrani i oralnoj higijeni.
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - DEČIJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA DR BORIS PROKIĆ - 1
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - DEČIJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA DR BORIS PROKIĆ - 1
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - DEČIJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA DR BORIS PROKIĆ - 1

ORALNA HIRURGIJA

Vađenja zuba, hirurško zbrinjavanje granuloma ili cista u vilicama, vađenja neizniklih - impaktiranih umnjaka, pretprotetska, predortodontska priprema mekih i kostnih tkiva, uklanjanje naslednih ili stečenih anomalija i kostnih deformiteta i malformacija mekih tkiva.
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - ORALNA HIRURGIJA DR BORIS PROKIĆ - 1
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - ORALNA HIRURGIJA DR BORIS PROKIĆ - 1
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - ORALNA HIRURGIJA DR BORIS PROKIĆ - 1

IMPLANTOLOGIJA

Tamo gde je to potrebno, priprema kostnih i mekih tkiva uz korišćenje veštačke kosti i različitih tipova membrana za ugradnju širokog spektra najsavremenijih implantata i adekvatno protetsko zbrinjavanje.
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - IMPLANTOLOGIJA  DR BORIS PROKIĆ - 1
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - IMPLANTOLOGIJA  DR BORIS PROKIĆ - 1
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - IMPLANTOLOGIJA  DR BORIS PROKIĆ - 1

PARODONTOLOGIJA

Prevencija, edukacija, terapija, motivacija i remotivacija pacijenata, sa konzervativnim i hirurškim pristupom lečenju parodontopatija uklanjanjem mekih naslaga, kamenca i konkremenata primenom ručnih instrumenata, ultrazvuka i AIR FLOW sistema.

Obrada parodontalnih džepova, modifikovana rezanj operacija, ugradnja veštačke kosti radi sanacije defekata nastalih parodontopatijom ili traumom, proširenje zone pripojne gingive sa ugradnjom autologog autotransplantata ili bez njega, nivelacija grebena.
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - PARODONTOLOGIJA DR BORIS PROKIĆ - 1
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - PARODONTOLOGIJA DR BORIS PROKIĆ - 1
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - PARODONTOLOGIJA DR BORIS PROKIĆ - 1

ZUBNA PROTETIKA

Obuhvata nadoknadu izgubljenih zuba i vilične kosti izradom krunica i mostova od metal-keramike, skeletiranih i akrilatnih parcijalnih i totalnih proteza, kombinovanih protetskih radova, u saradnji sa najsavremenijom zubotehničkom laboratorijom, sa kojom postoji višegodišnja uspešna saradnja.
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - ZUBNA PROTETIKA DR BORIS PROKIĆ - 1
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - ZUBNA PROTETIKA DR BORIS PROKIĆ - 1
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - ZUBNA PROTETIKA DR BORIS PROKIĆ - 1

ORTODONCIJA

Ispravljanje nepravilnosti položaja zuba i veličine vilica kod dece i odraslih ortodontskim mobilnim i fiksnim aparatima.
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - ORTODONCIJA DR BORIS PROKIĆ - 1
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - ORTODONCIJA DR BORIS PROKIĆ - 1
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - ORTODONCIJA DR BORIS PROKIĆ - 1

ESTETSKA STOMATOLOGIJA

Estetika u stomatologiji je prisutna u svim aspektima rada, što obuhvata registraciju početnog stanja od kojeg se polazi, planiranje željenog ostvarivog cilja i njegova realizacija (dovođenje zuba i vilica u željeni međusobni položaj), sanacija koštanih i mekih tkiva u fazi pretprotetske rehabilitacije, beljenje zuba, izrada savremenih kompozitnih i keramičkih nadoknada vrhunskog kvaliteta.
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - ESTETSKA STOMATOLOGIJA DR BORIS PROKIĆ - 1
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - ESTETSKA STOMATOLOGIJA DR BORIS PROKIĆ - 1
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - ESTETSKA STOMATOLOGIJA DR BORIS PROKIĆ - 1

DENTALNI TURIZAM

Our goal is your oral health and your perfect smile. We provide dental services with our team of specialists who have many years of experience in complex dental procedures .
We use the latest materials and cooperate with best laboratories.
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - DENTALNI TURIZAM DR BORIS PROKIĆ - 1
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - DENTALNI TURIZAM DR BORIS PROKIĆ - 1
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - DENTALNI TURIZAM DR BORIS PROKIĆ - 1
Milovana Marinkovića 18 - Beograd - Voždovac
011 3970029; 069 3970029;
Pitaj ordinaciju DR BORIS PROKIĆ
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
    Beograd Voždovac Milovana Marinkovića 18 +381 11 3970029 +381 69 3970029
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - 30
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - 59
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - 2
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - 50
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - 11
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - 5
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - 33
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - 3
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - 17
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - 4
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - 19
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - 39
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - 9
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - 10
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - 12
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - 13
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - 14
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - 15
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - 56
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - 29
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - 34
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - 35
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - 36
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - 37
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - 38
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - 40
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - 44
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - 45
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - 46
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - 47
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - 48
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - 49
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - 51
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - 52
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - 53
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - 54
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - 55
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - 58
Stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić - 60
CENE
Pitaj ordinaciju DR BORIS PROKIĆ
Back to Top
Mirandre.com logo