Poliklinika Dr Rončević

Registruj se
Prijavi se
Poliklinika Dr Rončević
LOKACIJE

Poliklinike

Poliklinika Dr Rončević se nalazi u Beogradu na Vračaru.
Na jednom mestu možemo da Vam pružimo kompletnu uslugu sa izabranim timom lekara specijalista.
Naš tim vrhunskih lekara uz pomoć znanja, iskustva i najsavremenije opreme brine o vašem zdravlju i pruža medicinske usluge po pristupačnim cenama.

Ultrazvučna dijagnostika

Ultrazvuk, kolor dopler, 3D, 4D.
Centar za IMAGING kolor Doppler,ultrazvuk i 3D,4D ultrazvuk Pregled na digitalnom aparatu najnovije generacije sa svim postojećim opcijama pregleda.
Ultrazvuk 2D, real time, ultrazvuk u boji, 3D, 4D, color Doppler, ontinuirani i pulsni Doppler, power Doppler color flow.
Pregled može biti prenešen na medije: USB, CD, DVD u obliku slike i video clipa.
Pregled vrši subspecijalista za klinički ultrazvuk sa licencom. 20 godina iskustva u ultrazvučnoj dijagnostici uz bogato medicinsko iskustvo.
ULTRAZVUK, KOLOR DOPLER STOMAČNIH ORGANA, UROLOŠKOG i GENITALNOG SITEMA kod svih uzrasta.
Ultrazvučni pregledi u kliničkoj gastroentrologiji mogu da se vrše kod pacijenta kod asimtomatskog pacijenta i kod pacijenta sa tegobama.
Ovo je jednostavna, ne baš skupa, bezbedna, bezbolna i dosta precizna metoda kojom se može dijagnostikovati većina stomačnih bolesti čak i u stadijumu kad ne daju simtome i poremećaje laboratorijskih nalaza.
Zbog toga bi trebalo makar jednom godišnje raditi ove preglede čak i onda kada nema tegoba.
Osnovi simtomi u kliničkoj gastroenterologiji kada neodložno treba uraditi ovaj tip dijagnostike su BOL u stomaku ili druge stomačne tegobe uključujući i KRVARENJE na neki od otvora.
Postoje i drugi isto tako važni INDIKATIVNI simtomi koji ukazuju na stomačno obolenje a kada je potrebno obavezno uraditi ultrazvuk a to su: gubitak apetita,nepodnošenje neke hrane, gubitak u težini, loš osećaj u ustima ili neprijatan zadah, suva usta, obložen jezik, podrigivanje,gorušica, osećaj punoće u stomaku, oticanje stomaka, nadimanje, krčanje creva, prolivi ili opstipacija, pritisak u stomaku ili iza grudne kosti, otvrdnuća u stomaku, srčane smetnje i preskoci, probadanje u stomaku, preznojavanje, povrćanje, bledilo, iscrpljenost, slabost, bezražno povećanje telesne težine

Kardiološke ordinacije

Kardiologija je deo interne medicine koji se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti srca i krvnih žila.
Jedan od najvećih zdravstvenih problema u svetu i kod nas čine kardiovaskularne bolesti koje su i najčeći uzrok i obolevanja i umiranja.
Obolevanje i posledice KV bolesti biće značajno manje ako je primarna prevencija bolesti dobra a to podrazumeva sve mere koje imaju da spreče nastanak bolestiodnosno da se eliminišu faktori rizka koji uzrokuju bolest. Sekundarna prevencija znači lečenje već postojeće bolesti i sprečavanje njenog pogoršanja, recidiva i ona je dosta skupa i često manje uspešna.
Klinička praksa podrazumeva u tom cilju niz dijagnostičkih i terapijskih procedura kako bi se sprečio nastanak ili razvoj KV bolesti koje obuhvataju: hipertenzije, koronarnu bolesti, infarkta, arteriosklerozu, poremećaja srčanog ritma, srčane slabosti, bolesti srčanih zalisaka, bolesti ks srca i otalih KS, upalnih stanja srca i perikarda.
PREGLEDI u POLIKLINICI dr RONČEVIĆ kardiološki pregled sa EKG-om; ultrazvučni pregled srca sa kolor dopplerom; CW, PW, Power Doppler, test opterećenja srca (ergometrijski stress test); stress ehokardiografiju, 24 ili 48-časovni Holter EKG 3 kanalni ili 12 kanalni; 24-časovni Holter krvnog pritiska i pulsa.
KARDIOLOG je subpecijalista za bolesti srca.
Pregled podrazumeva: razgovor sa pacijentom u okviru anamneze, fizikalni auskultatorni pregled srca i magistralnih krvnih sudova, auskultacija pluća i opšti internistički pregled, sagledavanje opšteg statusa, merenje krvnog pritiska i pulsa na obe ruke,EKG snimak i njegova interpretacija, interpretacija laboratorijskih i drugih nalaza i medicinskih dokumentacije, postavljanje dijagnoze i određivanje terapije.
Postupak je sličan kod pacijenata kojima je potrebno odobrenje kardiologa ili interniste ili pulmolga za operaciju ili davanje anestezije.

Gastroenterologija

GASTROENTEROLOGIJA, pregled kod gastroentrologa, gastroskopija ili endoskopija odnosno pregled jednjaka, želuca i dudenuma ezofago-gastro-duodenoskopija, kolonoskopija ili endoskopski pregled debelog creva, bezbolni pregledi u analgosedaciji, dijagnostika i lečenje bolesti analne regije, anoskopija i rektoskopija, hemorodi i druge promene.
GASTROSKOPIJA je dijagnostičko terapijski postupak se ispituje gornji deo sistema organa za varenje: jednjak, želudac i tanko crevo-duodenum, skraćenica naziv je EGDS ili samo gastroskopija.
Ovo je najbolji i najtačniji pregled jednjaka, želuca i dvanestopalačnog creva.
Pri pomeni ovog snimanja mnogi pacijenti imaju strah za koji nema razloga jer pregled traje kratko, malo je neprijatan za pacijenta ali nije bolan i potpuno je bezbedan.Današnji aprati imaju tanke sonde manjeg promera od normalnog zalogaja tako da nema razloga za strah i izbegavanje ovog pregleda kada je to potrebno.
Pred pregled se pacijentu može dati sedativ i lokalni anestetik-sprej u grlo.
Pregled se može se raditi i u anagosedaciji ali najčeće za to nema potrebe.
Kod pregleda je najbitnije da pacijent postupa po instrukcijama med.sestre i lekara koji rade pregled.

Endokrinologija

Endokrinologija.
Široka je paleta endokrinoloških poremećaja i bolesti.
Vodeći je Diabetes mellitus ili šećerna bolest u raznim oblicima i različitim dugotrajnim posledicama.
U svetu je registrovano oko 250 miliona obolelih od diabetesa a u Srbiji oko 300.000 sa stalnim trendom rasta.
Sa otkrivanjem šećerne bolesti pacijenati kasni se i po 10 g, nekad se tek po posledicama koje su obično teške bolest slučajno prepoznaje.
Naravno diabetes može da napravi oštećenja i poremećaj funkcije na mnogim drugim organima kao što su: bubrezi, jetra, srce, oči , krvni sudovi i nervi pojedinačnih organa i opšte.
Endokroinološki domen predstavljaju i druga stanja i bolesti: hiperlipoproteinemije ili povečanje holesterola i triglicerida, gojaznost i poremećaji ishrane, metabolički sindromi, bolesti štitaste žlezda, paraštitastih žlezda, nadbubrežnih žlezde, hipofiza, ženski i muški polni hormoni, poremećaj gustine kostiju, osteoporoza, osteopenija.
Posledice endokrinih bolesti su različite a najteže su: diabetesna nefropatija, poliangio i neuropatija, oftalmopatija, egzoftalmus kod hipertireoze, akromegalija kod hipofize, posledica nekad može biti hipertenzija, oštećenje funkcije bubrega, povećanje lipida, anemija, polna nemoć, mršavost, psihofizički poremećaji, spontani prelomi kostiju itd.
Posledice i bolesti se često kombinuju međusobno ili sa drugim bolestima tako da kliničke slike mogu biti teške.

Reumatologija

Reumatologija.
Reumatološke bolesti su u porastu ne samo kod ljudi u godinama nego i kod mlađih zbog čega dolazi zbog pogoršanja uslovima rada i života, loših navika, nekretanja, gojaznosti, isharne.
U porastu su degenerativna obolenja kičme i zglobova kod svih uzrasta.
Najčešći simptomi reumatskih bolesti: bolovi u kostima, zglobovima i mišićima, bolovi u leđima povišena temperatura, umor i brzo zamaranje, pogoršanje tegoba na hladnoći i kod pogoršanja vremenskih prilika.
U većini slučajeva potrebno je uraditi: specijalistički pregled interniste reumatologa, analiza radioloških snimaka uključujući i DEXA snimak koštane gustine, ultrazvučni Dopplerski pregled zahvaćenog zgloba, mišića, tetivea, meniskusa, cista i drugih reumatoloških promena, punkcija cista ili vodenih kolekcija zglobova najčeće kod kolena sa evakuacijom sadržaja i ubacivanje ili instilacijom odgovarajućeg leka u obolelo mesto, davanje th ili tzv blokada kod bolnih stanja kičme i mišića, propisivanje specifične terapije za različita reumatološka obolenja, određivanje drugih mera kao npr ulošci u obuću, različite pomoćne vežbe, saveti, određivanje smernica daljeg dejstva i procedura za odgovarajuću bolest.

Nefrologija

NEFROLOGIJA.
PREGLED SPECIJALISTE NEFROLOGA.

Hematologija

HEMATOLOGIJA.
PREGLED HEMATOLOGA.

Ginekološke ordinacije

Ginekologija.
OSNOVNE GINEKOLOŠKE PROCEDURE.
Specijalistički bimanuelni i pregled pod spekulumom, Kolposkopija.
PAPA NIKOLAU bris, Vaginalni bris, Ultrazvuk, kolor dopler, 3D, 4D ili 4-3D transabdominalnom ili transvaginalnom sondom.
ŠIRE GINEKOLOŠKE procedure dostupne u poliklnici, Dujagnostika i lečenje perimenopauznih i menopauznih problema, Ekstrakcija i aplikacija spirale i duga kontrcepcija, Dijagnostika i upustva kod infertiliteta steriliteta, indrom policističnih janika, Folikulometrija, Endokrini poremećaji u ginekologiji, Problemi sa habitualnim pobačajima i sl.
Dijagnostika i lečenje ginekoloških upala Kondilomi ili polne bradavice, Chlamidia trichomatis, Mycoplasma hominis, Uraplasma urealytica, Cervikalni bakteriološki bris, Vaginalni bakteriološki bris, Candida, Moluscum.
Uklanjanje kondiloma kod žena i muškaraca radiotalasom odnosno laserom.
Biopsija grlića i frakcionirana kiretaža, Uklanjanje polipa, konizacija, korekcija promena i rascepa grlića radiotalasom laserom.
Punkcija kolekcije Bartolinijeve žlezde i cista.
U sklopu ginekoloških procedura a u cilju edukacije pacijenta podstiče se zdrav način života i formiranje zdravstvene kulture i higijensko dijetetskih navika, pacijenti se upoznaju sa simptomima, uzrocima i posledicama mnogih obolenja kao i sa metodama zaštite od polno prenosivih bolesti, neželjene trudnoće i načinom prevazilaženja simptoma vezanih za određene periode u životu žene kao što su pubertet, menopauza, klimakteerijum itd.
Prema potrebi angažuju se specijalisti drugih oblasti medicine i vrše vezani specijalistitčki pregledi.

Urološke ordinacije

UROLOŠKA ORDINACIJA.
PREGLED UROLOGA

Onkologija

ONKOLOGIJA.
Pregledi dojki ultrazvučno i manuelno - onkološki pregled, punkcija cista i promena sa patohistološkom analizom, pregled mladeža, lipoma i drugih izraslina, prekonzilijarni pregledi i saveti u onkologiji

Pulmološke ordinacije

Pulmologija.
U Poliklinici Dr Rončević u sklopu velikog broja kvalitetnih usluga raznih specijalistikih profila, možete ostvariti i kvalitetnu pulmološku dijagnostiku: plućnih bolesti s terapijom.
Pulmolološka obrada obuhvata: specijalistički pregled, analiza radiološkog nalaza na srcu i plućima, spirometrija i pulsna oksimetrija, određivanje i sprovođenje terapije.
ultrazvučna Dopplerska dijagnostika odredjenih promena u grudnom košu, terapijske procedure i primena lekova intravenski, intramuskularno, inhalacije preko inhalatora medikamenata efikasne kod: bronhoopstruktivnih bolesti; HOBP (hronični bronchitis, bronhijalna astma), kod nadražajnog kašlja ili ubrzavanja iskašljavanja i sanacije upalnih promena disajnih puteva stanja nakon viroza, tegoba s paranazalnim sinusima i upalama gornjih resp.puteva i nosa, lečenje osećaja slivanja iz zadnjeg dela nosa.
Kod alergijskih bronhospazama, učenje vežbi disanja, preoperativne pregledi pulmologa i davanje saglasnosi za operaciju, alergološke probe i određivanje antialergijskih lekova, paket laboratorijskih analiza i pregleda koji obezbeđuju sticanje uvida u opšte stanje pacijenta i ranu detekciju faktora rizika.
SPIROMETRIJA je neinvazivna bezbolna metoda procene funkcije disajnog sistema na osnovu izmrenog kapaciteta pluća, volumena izdahnutog vazduha i brzine protoka vazduha kroz disajne puteve.
Metoga je brza a merenja automatska i njom se utvrđuju različita stanja pluća kao ASTMA, PLUĆNA FIBROZA i HRONIČNA OBSTRUKTIVNA BOLEST PLUĆA.
Procenjuje se isto tako i uspešnost preduzete terapije kod ovih obolenja.
Normalne vrednosti plućnih parametara su određene visinom,težinom i starošću pacijenta.
Najčešći uzrok smanjenja ovih parametra je pušenje bilo da je aktivno ili pasivno.
Obolenje pluća na koje često nailazimo je HOBP. To je najčešće teško obolenje kod koga su 75% pušači.
Spirometrija može ukazati na ovu bolest i u ranoj fazi kada je bolest asimtomtska i kada se uspešnije leči.
Kod pušača takođe se može sagledati stepen oštećenja plućne funkcije.
Prema nalazu Svetske zdravstvene organizacije u 20 veku bolesti pluća uzrokovane pušenjem su ubile 100 miliona ljudi, a predviđa se da bi to u 21 veku se mogla biti 1 milijarada.
Spirometrija i pulsna oksimetrija se u poliklinici dr Rončević radi rutinski ili u okviru sistematskih i skining pregleda.

Medicina rada

MEDICINA RADA.
Specijalistički pregledi, prethodni i periodični pregledi i ostale vrste sistematskih pregleda pojedinaca i grupa.

Internističke ordinacije

Interna medicina.
Pregled interniste je jedan od specijalističkih pregleda koji se sastoji od anamneze,kliničkog pregleda, dijagnostičkih i terapijskih procedura.
Internista je specijalista za unutrašnje bolesti i posmatra čoveka kao jedinku što znači da se kod interniste mogu pregledati pacijenti koji imaju probleme sa bolestima jednog ili više organskih sistema: bolesti srca i krvnih sudova.
Digestivne bolesti ili bolesti organa za varenje, bolesti ostalih stomačnih organa, bolesti endokrinih i egzokrinih žlezda, bolesti ishrane i metabolizma, pankreas, šećerna bolest, poremećaj masti, osteoporoza, štitasta, paraštitasta žlezda, nadbubreg ,hipofiza, bolesti krvi i limfnih žlezda,bolesti i poremećaji bubrežne funkcije, organa za disanje, organa za kretanje, reumatološke bolesti i bolesti starenja.
U Poliklinici Dr Rončević vršimo sledeće preglede iz oblasti interne medicine.
Važnost internističkog pregleda je zbog toga velika jer bolesti napadaju najčešće više organskih sistema.
Internista će pregledati čoveka kao celinu, uraditi dodatnu potrebnu dijagnostiku i sprovesti odgovarajuće terapijske procedure.
Kod interniste na prvoj liniji biće rešene ove i većina drugih bolesti.
Lokacije
    Lokacija
  1. Beograd Vračar Baba Višnjina 37
    +381 11 3447517; +381 11 2441124; +381 63 384940;
Back to Top