Opšta hirurgija, Hirurgija Čačak

Registruj se
Prijavi se
Opšta hirurgija, Hirurgija Čačak
specijalna-bolnica-medilek-hirurgija
Hirurgija.
Opšta hirurgija.
Specijalistički pregled hirurga, Laparoskopska i klasična, operacija žučne kese, Operacija kila, Operacija slepog creva, Operacije hemoroida, Operacija vena, Operativno lečenje perianalnih abscesa, fisura, fistula i cista, Operacije pilonidalnog sinusa, Operacija tumora dojke, Operacija štitaste žlezde
Hirurgija je posebna disciplina i veština medicine koja se bavi lečenjem oboljenja i povreda manuelnim postupcima ili operacijama. Kada govorimo o osnovnim zadacima hirurgije, onda je onaj glavni da je u bilo kojim uslovima neophodno pomoći povredjenom ili obolelom pacijentu. U zavisnosti od uslova iz okruženja, medicinski radnici su ti koji pacijentu moraju pružiti adekvatnu pomoć. Osnovni princip hirurgije kao i cele medicine kao grane jeste da se pacijentu nikada ne sme nauditi. Brojni hirurzi su tokom istorije svojim umećem i ingenioznošću doveli do razvoja hirurgije u današnjem obimu, kao i napredkom tehnologije. Hirurgija budućnosti ide u smeru što manje traume tkiva i organizma, kao i na poljima mikrohirurgie, fetalne, endoskopske, transplantacione hirurgije, implantacije veštačkih organa i tkiva koja se dobijaju na tkivnim kulturama. U današnje vreme, mnogi pacijenti se odlučuju za privatne hirurške ordinacije, što zbog čekanja na intervencije, što zbog loših bolničkih uslova.Najpopularnija grana hirurgije je svakako plastična hirurgija.
Back to Top