Opšta hirurgija, Hirurgija Dedinje

Registruj se
Prijavi se
Opšta hirurgija, Hirurgija Dedinje
opsta-bolnica-medicinski-sistem-beograd-msb-opsta-hirurgija
OPŠTA HIRURGIJA.
Onkološka hirurgija, Preventiva i rana dijagnostika, funkcionalna jednodnevna hirurgija sa minimumom traume.
Urološka hirurgija, Otvorena, Endoskopska, Eswel, Termoterapija prostate.
Ginekološka hirurgija, Operacije malignih tumora vulve, vagine, grlića, materice i jajnika.
Genitalna hirurgija i hirurgija promene pola, Operacije na muškim i ženskim genitalijama, kao i operacije.
Opšta i abdominalna hirurgija, Endokrina hirurgija, ORL hirurgija, Vaskularna hirurgija.
Hirurgija je posebna disciplina i veština medicine koja se bavi lečenjem oboljenja i povreda manuelnim postupcima ili operacijama. Kada govorimo o osnovnim zadacima hirurgije, onda je onaj glavni da je u bilo kojim uslovima neophodno pomoći povredjenom ili obolelom pacijentu. U zavisnosti od uslova iz okruženja, medicinski radnici su ti koji pacijentu moraju pružiti adekvatnu pomoć. Osnovni princip hirurgije kao i cele medicine kao grane jeste da se pacijentu nikada ne sme nauditi. Brojni hirurzi su tokom istorije svojim umećem i ingenioznošću doveli do razvoja hirurgije u današnjem obimu, kao i napredkom tehnologije. Hirurgija budućnosti ide u smeru što manje traume tkiva i organizma, kao i na poljima mikrohirurgie, fetalne, endoskopske, transplantacione hirurgije, implantacije veštačkih organa i tkiva koja se dobijaju na tkivnim kulturama. U današnje vreme, mnogi pacijenti se odlučuju za privatne hirurške ordinacije, što zbog čekanja na intervencije, što zbog loših bolničkih uslova.Najpopularnija grana hirurgije je svakako plastična hirurgija.
Back to Top