Orl ordinacije Zvezdara

Registruj se
Prijavi se
Orl ordinacije Zvezdara
eurosleep-ordinacija-za-uho-grlo-nos-orl-ordinacije
ORL ORDINACIJA.
Pregled specijaliste, Pregled profesora, Tonalna audiometrija, Timpanometrija, Rinomanometrija, Vestibulometrija kalorični test, UZ sinusa, Prick inhalacioni alergijski testovi, Ispiranje ušiju, Aplikacija leka u uvo, Tamponada nosa, Bris nosa, Bris guše, Bris uha, AGR test, nivo dijagnostika sa registracijom poremećaja disanja u snu (sa prenoćištem u Centru).
EUROSLEEP je specijalizovana ustanova za kompletno (funkcionalno) ispitivanje, dijagnostiku, konzervativno i hirurško lečenje otorinolaringoloških (ORL) oboljenja Jedan od problema o kojem se nerado, retko i malo razgovara izvan stručnih krugova, a koji se takođe sa uspehom otklanja u ovoj ustanovi internacionalnog karaktera, jeste i ronhopatija, odnosno hrkanje sa pauzama u disanju koje dovodi do smanjene koncentracije kiseonika u krvi, izaziva pojavu kratkih perioda buđenja čime se remeti san, a sve to uzrokuje dnevnu pospanost i hronični, iscrpljujući zamor.
Back to Top