Pedijatrijske ordinacije Dorćol

Registruj se
Prijavi se
Pedijatrijske ordinacije Dorćol
pedijatrijska-ordinacija-tomanovic-pedijatrijske-ordinacije
PEDIJATRIJSKA ORDINACIJA.
Rad sa zdravom decom (savetovalište) - praćenje rasta i razvoja, zdravstvena edukacija roditelja.
Rad sa bolesnom decom - klinički pregledi, dijagnostika, terapija u ordinaciji i u stanu deteta.
Pedijatrijsku oblast vodi Mr sci med dr Mirjana Tomanović, specijalista pedijatrije i endokrinologije, vlasnik ordinacije, sa 31 godina iskustva u lekarskoj praksi.
Medicinski fakultet je završila 1983.godine u Beogradu, specijalizaciju iz pedijatrije 1993 godine, zvanje magistra medicinskih nauka stekla je 2001 godine, a užu specijalizaciju iz oblasti endokrinologije završila je 2004 godine.
Oblast fizikalne medicine i rehabilitacije vodi dr med Milica Jekić, prim Praćenje psihomotornog razvoja zdrave dece kao i dece sa faktorima rizika u psihomotornom razvoju.
Back to Top