Poliklinika Intertim

Registruj se
Prijavi se
Poliklinika Intertim
LOKACIJE

Poliklinike

Poliklinika InterTim je osnovana u januaru 2004.godine.
Osnovna ideja je bila da se bolesniku na jednom mestu pruži kompletna usluga iz domena interne medicine kroz usku saradnju izabranog tima lekara specijalista interne medicine različitih subspecijalnosti.
To je bio razlog da poliklinika inicijalno zaživi kao internistička ordinacija.
U kasnijem toku, u skladu sa zahtevima svakodnevne prakse ordinacija je prerasla u polikliniku i svoj rad obogatila uslugama iz oblasti urologije i ginkologije.
Naša vizija je da sa izabranim timom eksperata različitih specijalnosti i posvećenim, brižnim sestrama kroz timski rad i vrhunsku organizaciju obezbedimo najkvalitetniju zdravstvenu zaštitu i neophodnu brigu u prevazilaženju zdravstvenih problema naših pacijenata.
Kroz timski rad takođe nastojimo da obezbedimo holistički pristup u sagledavanju zdravstvenih problema svakog pacijenta, smatrajući da je to jedna od najbitnijih pretpostavki u postavljanju korektne dijagnoze i adekvatne terapije.

Internističke ordinacije

Specijalistička internistička služba.
Internističku službu čini čitav niz subspecijalnosti uključujući kardiologiju, nefrologiju, reumatologiju, gastroenterologiju, endokrinologiju, hematologiju, infektologiju i pulmologiju.
Ova služba se bavi prevencijom, dijagnostikom i lečenjem praktično svih oboljenja unutrašnjih organa.
U ovoj službi rade lekari sa ogromnim i dugim kliničkim iskustvom stečenim u našim najeminentnijim zdravstvenim ustanovama kao što su Vojnomedicinska akademija i Klinički centar Srbije.
Pored individualne stručne kompetentnosti kvalitet više u radu ove službe predstavlja timski rad koji danas predstavlja imperative u pravilnom dijagnostikovanju i lečenju bolesnika sa oboljenjima unutrašnjih organa.
Pored dijagnostikovanja i lečenja različitih internističkih oboljenja, posebna pažnja se poklanja prevetivnom radu koji podrazumeva rano otkrivanje i korigovanje faktora rizika koji su osnov za nastanak vrlo ozbiljnih oboljenja kao što su infarct srca, šečerna bolest, tumori debelog creva itd.
Ova aktivnost Poliklinike Intertim promovisana je kroz izuzetno povoljne pakete sistematskih pregleda.
Internistička služba raspolaže sa savremenom dijagnostičkom opremom uključujući: EKG, aparat za ultrazvučne preglede sa mogućnošću kolor dopler dijagnostike, bicikl ergometar, holter EKG i holter krvnog pritiska, aparat za endoskopske dijagnostičke procedure kao što su gastroskopija, kolonoskopija i anoskopija.

Kardiološke ordinacije

KARDIOLOŠKA SLUŽBA.
Dijagnostika i lečenje raznih kardioloških oboljenja (povišen krvni pritisak, oboljenja srčanih zalistaka, poremečaji srčanog ritma, upalna i druga oboljenja srčanog mišića i srčane ovojnice, bolesti srčanih arterija i dr ), Kardiološki pregled sa EKG-om, Ultrazvučni pregled srca sa kolor dopplerom, Test opterećenja srca (ergometrijski test), 24-časovni Holter EKG, 24-časovni Holter krvnog pritiska.
U kardiološkoj službi u Poliklinici Intertim rade Prof.
dr Žarko Vučinić, Prof.
dr Dragan Tavčioski i Prof.
dr Vjekoslav Orozović, kardiolozi sa dugogodišnjim kliničkim iskustvom stečenim u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu, autori više knjiga, stručnih i naučnih publikacija iz oblasti kardiologije.
Pored preventivnog rada koji se sastoji od ranog otkrivanja ishemijske bolesti srca, kao i drugih kardiovaskularnih oboljenja kod osoba sa rizikom za pojavu bolesti srca i krvnih sudova, sa ciljem produženja životnog veka, kao i poboljšanja kvaliteta života.

Dermatološke ordinacije

DERMATOLOŠKA ORDINACIJA.
U dermatološkoj službi radi Doc Dr Zorana Đaković, prim Dr Tomislav Mladenović i Dr Petar Bursać, lekari sa dugogodišnjim kliničkim iskustvom stečenim radom u KC Srbije i Vojnomedicinskoj akademiji.
Ova služba se bavi dijagnostikom i lečenjem različitih oboljenja kože kao što su infekcije kože (gljivične, virusne, bakterijske), alergijske dermatoze, ekcemi, tumori kože, bradavice, kondilomi, akne, mladeži, psorijaza, vitiligo i dr Pored dermatološkog pregleda u dijagnostici ovih oboljenja koriste se dermatoskopija koja je od ogromne važnosti za rano postavljanje dijagnoze melanoma i raka kože, alergološki testovi na koprivnjaču, mikrobiološki pregledi briseva i strugotina sa kože te biopsija izmenjene kože sa histološkim pregledom.

Ginekološke ordinacije

GINEKOLOŠKA ORDINACIJA.
Ginekološku ordinacija u Poliklinici Intertim vodi Dr Gordana Đorđević, a u njenom radu kao konsultanti učestvuju i mr sc med Vesna Novaković i prim Dr Ljubica Presetnik.
U ordinaciji se obavljaju pregledi u cilju prevencije, dijagnostike i terapije oboljenja vezanih za žensku populaciju od adolescentnog perioda do senijuma.
U okviru sistematskog preventivnog pregleda se radi: bimanuelni ginekološki pregled, kolposkopija, ultrazvučni pregledi vaginalnom ili abdominalnom sondom, papanikolau test, vaginalni sekret.
Od drugih dijagnostičkih metoda rade se: cervikalni brisevi za mikrobiološka,virusološka, citološka i biohemijska ispitivanja, biopsije grlica materice sa histopatološkom analizom.
Pored lečenja različitih ginekoloških oboljenja od terapijskih procedura sprovode se i: saniranje benignih promena na grliću materice, uklanjanje virusnih bradavica (kondiloma) i drugih promena na spoljnim genitalnim organima.
Ove intervencije se obavljaju hiruškim laserom ili radio talasima.
U okviru praćenja trudnoće u ordinaciji se radi: folikulometrija praćenje trudnoće od začeća do porođaja

Endokrinologija

Endokrinološka služba bavi se prevencijom i lečenjem širokog spektra oboljenja žlezda sa unutrašnjim lučenjem (hipofiza, štitasta žlezda, paratireoidnih žlezda, nadbubrežne žlezde) i metaboličkih oboljenja (šečerna bolest, hiperlipidemije).
U dijagnostičke procedure koje se rade u Poliklinici spadaju: Pregled endokrinologa, Kompletne laboratorijske analize, Ultrasonografski pregled, Kolor dopler ultrasonografski pregledi Konsultativni pregledi (neurolog, nefrolog, oftalmolog, vaskularni hirurg).
Rad endokrinološke službe se delimično obavlja i kroz Centar za šečernu bolest i Centar za bolesti štitaste žlezde.
U ovim centrima je omogućeno timsko razmatranje pacijenata koji imaju komplikacije osnovne bolesti, a svi potrebni pregledi se praktično realizuju u jednom danu.
Ultrasonografski pregledi se izvode na aparatu marke Tošiba novije generacije.

Gastroenterologija

GASTROENTEROLOGIJA.
Gastroenterološka služba bavi se prevencijom i lečenjem širokog spektra oboljenja probavnog trakta (jednjaka, želudac, dvanaestopalačno crevo, tanko crevo i debelo crevo), jetre, žučne kese i pankreasa.
U dijagnostičke procedure koje se rade u Poliklinici spadaju: Pregled gastroenterologa i hepatolog, Kompletne laboratorijske analize, Ultrasonografski pregled, Kolor dopler angiografsija portne vene, Endoskopski pregledi (gastroskopija, kolonoskopija, anoskopija), Endoskopski pregledi se rade u lokalnoj anesteziji ali i u analgosedaciji koja obezbeđuje potpuno odustvo bola i neprijatnosti tokom pregleda.
Analgosedacija izvode anesteziolog i anestetičar uz monitoring vitalnih funkcija.
Tokom endoskopskih procedura po potrebi se rade biopsije i uklanjanja (elektroresekcija) manjih polipa sa histološkim pregledima.
Posebna pažnja se posvećuje skrining endoskopskim pregledima čiji je cilj rano otkrivanja polipa na debelom crevu, Berettovog jednjaka, Helibakter pozitivnih gastritisa i drugih prekancerskih stanja.

Ultrazvučna dijagnostika

ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA.
Ultrazvučni pregled stomaka.
Ultrazvučni pregled stomaka (ultrasonografija abdomena) se koristi za dijagnostiku oboljenja solidnih organa u stomaku kao što su jetra, žučna kesa, gušteraća, stomačna aorta, nadbubrežne žlezde, bubrezi, mokraćna bešika i prostate.
Ovim pregledom se može utvrditi veličina i struktura organa, postojanje cističnih i tumorskih formacija, postojanje kamenaca itd.
Pregled je neinvazivan, bezbolan i relativno jeftin pa se, bez ikakve štete po bolesnika, može ponavljati više puta.
Za izvođenje ovog pregleda potrebno je da bolesnik preskoči prethodni obrok, a kod gojaznih pacijenata ponekad je potrebna i primena laksativa (sredstava za čišćenje creva).
Na pregled treba doći sa punom mokraćnom bešikom.
Pregled traje 20 do 30 minuta.

Psihijatrijske ordinacije

PSIHIJATRIJSKA ORDINACIJA.
Glavni konsultant za psihijatriju je dr sci med Božidar Miljanović, psihijatar koji ima 25 god kliničkog iskustva u VMA i deset godina polikliničkog rada u tretmanu psihijatrijskih pacijenata.
Pored Dr Miljanovića kao konsultanti rade Prof.
dr Miloje Preradović i dr Nedeljko Bjelica, takođe lekari Vojnomedicinske akademije u Beogradu.
Radikalne društvene i ekonomske promjene u poslednjih 20 godina, generisale su brojne psihosocijalne stresove i druge uzroke za sve veću učestalost mentalnih poremećaja.
Tako, visoko je prasla incidenca za sledeće kategorije mentalnih poremećaja: mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja zbog upotrebe psihoaktivnih supstanci, depresivni poremećaji u vidu depresivnih epizoda i perzistentnih depresivnih poremećaja (distimija), neurotski i sa stresom povezani poremećaji, a posebno anksiozni poremećaji, poremećaji ishrane pogotovo anoreksije i poremećaji ličnosti i ponašanja odraslih.
U okviru navedenih poremećaja dr Miljanović psihijatar je stekao značajno iskustvo u tretmanu:mentalnih poremećaja i poremećaja ponašanja kod upotrebe Canabisa depresivnih epizoda i distimija anksioznih poremećaja, posebno paničnih epizoda psihosomatskih poremećaja.

Urološke ordinacije

UROLOŠKA ORDINACIJA.
Urološku služba u Poliklinici Intertim obavlja tim urologa u kome su: Prof dr sci med Dejan Elaković, Prof dr sci med Novak Milović, Doc dr sci med Predrag Aleksić - urolozi sa dugogodišnjim iskustvom u dijagnostičkim procedurama, medikamentoznom i hirurškom liječenju bolesnika stečenim u vodećim zdravstvenim ustanovama u zemlji i inostranstvu.
Spektar usluga u okviru urološke službe obuhvata: sistematske preglede za rano otkrivanje bolesti urogenitalnog trakta, posebno raka prostate, detaljan klinički pregled, ultrazvučni pregled bubrega, nadbubrega, mokraćne bešike, prostate i drugih intraabdominalnih organa, ultrazvučni pregled testisa transrektalni ultrazvučni pregled prostate, digitorektalni pregled prostate, uretrocistoskopiju, bužiranje uretre, ispitivanje i liječenje uzroka steriliteta, dijagnostiku i liječenje polno prenosivih bolesti, hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji, pregledi koji mogu biti neprijatni ili bolni za pacijenta kao što su UZ vođena biopsija prostate, uretrocistoskopija, bužianje uretre i uretrotomija interna rade se takođe u lokalnoj anesteziji ili u analgosedaciji (po potrebi ili izboru pacijenta) i praktično su bezbolni.

Sistematski pregledi

SISTEMATSKI PREGLEDI.
Standardni paket ZA MUŠKARCE.
Laboratorijske analize (Sedimentacija, fibrinogen, kompletna krvna slika, leukocitarna formula, gvožđe, glikemija, urea, kreatinin, mokraćna kiselina, transaminaze, bilirubin, lipidni status, PSA, urin).
Ultrazvučni pregled stomaka sa pregledom bešike i prostate.
EKG, Pregled internista sa zaključnim mišljenjem o zdravstvenom stanju.
ZA ŽENE, Laboratorijske analize (Sedimentacija, fibrinogen, kompletna krvna slika, leukocitarna formula, gvožđe, glikemija, urea, kreatinin, mokraćna kiselina, transaminaze, bilirubin, lipidni status, TSH, fT4, urin).
EKG, Ultrazvučni pregled dojki, abdomena, štitaste žlezde.
Pregled interniste sa zaključnim mišljenjem o zdravstvenom stanju Kompletan ginekološki pregled (ginekološki pregled, ultrazvučni ginekološki pregled, kolposkopija, PAPA, uzimanje vaginalnog brisa).

Proktologija

PROKTOLOGIJA.
Proktološki pregledi sa anoskopijom.
Kontrolni proktološki pregledi
Lokacije
    Lokacija
  1. Beograd Vračar Svetog Save 41
    +381 11 3447488;
Back to Top