Psihijatrijske ordinacije Beograd

Registruj se
Prijavi se
Psihijatrijske ordinacije Beograd
Nažalost, mnogi od nas beže od svojih problema, umesto da se obrate stručnom licu...
Psihijatrijske ordinacije koje možete naći u Beogradu su izuzetno profesionalne i sigurno Vam mogu pomoći.
Nemojte bežati od pomoći ako osetite da je potrebna Vama ili Vama dragoj osobi, već kontaktirajte psihijatrijsku ordinaciju i potražite adekvatnu pomoć.
Smestite se udobno u svom domu i pretražite Beograd uz našu pomoć...
psihijatrijska-ordinacija-singidunum-psihijatrijske-ordinacije
PSIHIJATRIJSKA ORDINACIJA.
NARKOMANIJA, ALKOHOLIZAM, PORODICA, ADOLESCENCIJA, STRES, KUĆNE POSETE.
Osnivač i vlasnik ordinacije dr Lidija Opalić.
Završila Medicinski fakultet i specijalistički ispit iz psihijatrije sa odličnim uspehom.
Sa 24 godine započela rad u struci kao lekar opšte prakse u Domu zdravlja, gde je utvrdila svoje opšte medicinsko znanje i stekla neophodnu sigurnost za kasniji rad.
Bavljenje psihijatrijom započela u Institutu za mentalno zdravlje na odseku za neuroze i granične poremećaje.
ordinacija-polimedic-psihijatrijske-ordinacije
PSIHIJATAR SEKSOLOG.
POLIMEDIC BEOGRAD Seksualni problemi.
Poremećaj rodnog identiteta.
Bračni problemi.
Neurotični problemi
poliklinika-as-medicus-biorezonanca-psihijatrijske-ordinacije
PSIHIJATRIJSKE ORDINACIJE BEOGRAD POLIKLINIKA AS MEDICUS BIOREZONANCA U poliklinici As Medicus na odeljenju psihijatrije vrše se psihijatrijski pregledi kojima se postavljaju dijagnoze, određuje terapija, vrše se procene psihološkog stanja pacijenta i radi se psihoanaliza.
Radi se i psihoterapija psihodinamski orijentisana, suportativna ili dubinska, uspešno se leče sve vrste neuroza i depresivnih stanja, krizna i anksiozna stanja, menadžerske bolesti, stres i sve vrste psihoza. U terapiji se koristi kako medikamentozna tako i mikrorezonantna terapija, psihoterapija i fitoterapija. Ovom kombinacijom se postiže mnogo bolji efekat nego klasičnim načinom lečenja. Tokom turnusa terapije koji traje u jednoj seriji 12 dana pacijenti mogu da se stalno savetuju sa psihijatrom ili da se u toku te serije radi i dubinska psihoterapija.
bel-medic-opsta-bolnica-i-dom-zdravlja-psihijatrijske-ordinacije

Bel Medic Opšta bolnica i Dom zdravlja

Beograd, Voždovac, Koste Jovanovića 87 011 3091000
PSIHIJATRIJSKE ORDINACIJE BEOGRAD BEL MEDIC OPŠTA BOLNICA I DOM ZDRAVLJA Pomoć psihijatra nije namenjena samo pacijentima sa mentalnim oboljenjima ili bolestima zavisnosti, jer svako od nas u nekom teškom životnom trenutku ili kriznoj situaciji može da ima psihičke tegobe. Psiholozi, takođe, kao oblik pomoći pacijentu primenjuju psihoterapiju, ali treba znati da samo psihijatri imaju ovlašćenje da prepisuju i lekove.
psihijatrijska-ordinacija-ramah-psihijatrijske-ordinacije
PSIHIJATRIJSKA ORDINACIJA.
Naš stručni tim sačinjavaju: Prim dr Aleksandar Ramah, psihijatar; Mr sci med dr MirjanaTodorović, neuropsihijatar; Dr sci med Dragana Stojanović; Dr Velisav Đotunovič, neuropsihijatar; Dr Maja Paunović, Manić, psihijatar; Dr Jadranka Antonijević, psihijatar; Dr Vladan Radivojević, psihijatar; Maja Bubanja, klinički psiholog i porodični terapeut; Konsultanti iz ostalih oblasti medicine.
lorijen-hospital-psihijatrijske-ordinacije

Lorijen hospital

Beograd, Voždovac, Tetovska 45 011 3088090
PSIHIJATRIJKA ORDINACIJA.
Problemi u ishrani, Strahovi, Depresija, Problemi u menopauzi, Seksualni problemi.
Lorijen hospital je specijalizovana psihijatrijska klinika koja duže od 18 godina uspešno sprovodi različite programe lečenja bolesti zavisnosti i drugih psihijatrijskih poremećaja.
doktor-vesa-neurologija-i-psihijatrija-psihijatrijske-ordinacije

Doktor Vesa Neurologija i Psihijatrija

Beograd, Stari Grad, Vlajkovićeva 21a 011 3340900
PSIHIJATRIJSKA ORDINACIJA.
Psihijatrijski pregled se sastoji od uzimanja preciznih podataka od pacijenta o subjektivnim tegobama zbog kojih dolazi na poregled (tzv autoanamneza). Po potrebi se uzimaju podaci i od čalanova porodice ili pratioca (tzv heteroanamneza).
Procenjuje se stanje pojedinih psihičkih funkcija, odredjuje se karakter subjektivnih tegoba, postavlja odgovarajuća dijagnoza, i na osnovu svega toga, odredjuje terapija. U jednom broju slučajeva se u cilju dijagnostike sprovodi i psihološko testiranje.
pro-anima-centar-psihijatrijska-i-psihoterapijska-ordinacija-psihijatrijske-ordinacije
Pro Anima Centar je psihijatrijska ordinacija, bazirana na dvodecenijskom kliničkom iskustvu u psihijatriji dr Nataše Šikanić i dr Jasminke Janković Gajić.
Rešene da Vam se približimo, svoje znanje i iskustvo učinimo za Vas korisnijim, a pomoć dostupnijom, odlučile smo da sve to okupimo na novoj adresi, osnivajući “oazu” savremene psihijatrije.
Pro Anima Centar je ordinacija koja Vam nudi otvorenost, pristupačnost, diskreciju i savremenost.
Aktuelni princip zakazivanja podrazumeva da se pregled, seansa ili kontakt bilo kog oblika zakazuje telefonskim putem ili putem email-a.
Inicijalni interviju, u trajanju od 60 minuta, otvara pitanje odluke o nastavku lečenja, dijagnostičkim procedurama, konsultativnim pregledima.
Ponekad je za postavljanje dijagnoze i pravljenja detaljnog terapijskog plana potrebno dve do tri seanse.
Takođe, Tim je u mogućnosti da Vam ponudi internet komunikaciju, psihoterapiju uz pomoć savremenih informacionih tehnologija, a uprkos Vašim otežavajućim okolnostima, prostornoj distanci ili fizičkoj onemogućenosti.
Psihosocijalna rehabilitacija.
Možda je potpuno opravdano na početku postaviti pitanje-šta uopšte znači izlečenje u savremenoj brizi o mentalnom zdravlju.
Iako je do skora lečenje imalo za cilj povlačenje ili smanjenje simptoma, razvojem sve savremenije farmakoterapije, ovaj se cilj sve redje dovodi u pitanje.
Cilj lečenja je aktuelno, ne samo delovati na simptome bolesti, već staviti akcenat na proces rehabilitacije, koji podrazumeva osnaživanje zdravih kapaciteta osobe.
Koliko god je bitno razvijati personalizovani pristup-usmeren na pojedinca, podjednako je važno sagledati osobu u celini, kako sa svojim simptomima ili bolešću živi unutar porodice, u zajednici, široj socijalnoj sredini.
Tim Pro Anima Centra posebno stavlja akcenat na povratak osobe u svoju porodičnu, profesionalnu i širu socijalnu mrežu, ojačanih kapaciteta za preuzimanje odogovornosti, kao i za poboljšanje kvaliteta sopstvenog života.
Psihosocijalnu rehabilitaciju sprovodimo kroz TRIJALOG (rad na rešavanju problema koji okuplja terapeuta, klijenta i saradnika-najčešće člana porodice), što tokom terapije podrazumeva mnogo više od DIJALOGA (kontakta terapeuta i klijenta).
Pro Anima Centar je prva ordinacija koja na teritoriji Srbije i regiona stavlja akcenat na trijalog kao najefikasniji oblik pristupa u radu sa psihotičnim poremećajima, posebno shizofrenije, bipolarnog afektivnog poremećaja, posttraumatrskog stresnog poremećaja (PTSP) ili kognitivnih poremećaja.
psihijatrijska-ordinacija-ratio-psihijatrijske-ordinacije

Psihijatrijska ordinacija RATIO

Beograd, Čukarička padina, Obalskih radnika 4b 011 3546341
Specijalistička psihijatrijska ordinacija RATIO bavi se: Savetovanjem u oblasti mentalnog zdravlja, njegovim očuvanjem i unapređenjem, Dijagnostikovanjem i lečenjem psihijatrijskih poremećaja kod osoba svih starosnih doba.
Oblast rada u psihijatrijskoj ordinaciji RATIO su svi mentalni poremećaji, krizna stanja i bolesti zavisnosti (alkoholizam, patološko kockanje), izuzev narkomanije.
Osnivač i vlasnik ordinacije je Dr Dejan Lapčević, specijalista psihijatrije, sa dugogodišnjom kliničkom praksom u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu i klinikama u inostranstvu.
Posebno iskustvo i značajne rezultate je postigao u lečenju: depresija, fobija, psihoza, adolsecentnih kriza, hroničnog i akutnog stresa.
Individualna terapija u ordinaciji RATIO orijentisana je i prilagođena potrebama i potencijalima svake pojedinačne osobe koja se obraća za savet ili lečenje, uz apsolutno poštovanje privatnosti i tajnosti.
Terapija se uvek prilagođava klijentu, a ne klijent terapiji ili veštini terapeuta.
Tokom savetovanja ili lečenja u ordinaciji RATIO, pojedinac postaje aktivan učesnik sopstvenih pozitivnih promena ili izlečenja.
Realni rezultati i ciljevi terapije su uvek jasno definisani i dostižni, kako bi se uspostavili efikasniji modeli ponašanja u svim redovnim i vanrednim životnim okolnostima.
psihijatrijska-ordinacija-dr-jasna-kekic-psihijatrijske-ordinacije
PSIHIJATRIJSKA ORDINACIJA.
Pomisao na odlazak kod psihijatra često izaziva nelagodu ili stres.
Za neke od nas odlazak kod psihijatra može delovati kao odraz sopstvene slabosti ili nesposobnosti da se izborimo sa problemima.
Neki od nas smatraju da problemi treba da ostanu „u kući“, a iznošenje porodičnih situacija izaziva stid i sramotu.
Međutim, u današnje vreme, sa novim saznanjima i novim načinima života, ovi stavovi se polako menjaju.
Sve veća izloženost svakodnevnom stresu, usled brzog načina života, dužeg radnog vremena, nestalnih radnih mesta, ranijeg razdvajanja od roditelja, većih zahteva u školi, urbanizacije, individualizacije, doprinosi da određeni psihološki/psihijatrijski problemi postaju sve češći.
Sa tim u vezi sve veći broj ljudi ima potrebu da se posavetuje sa stručnjakom iz oblasti mentalnog zdravlja, i mnogi to i čine.
Nekad su potrebne samo manje intervencije da osoba oseti dobrobit, dok je nekih osoba izazov veći i terapija traje duže.
U svakom slučaju, ako su tegobe koje osećate postale toliko jake da vas ometaju u poslu, u druženju sa drugim ljudima, remete vaše porodične odnose i „ne daju vam mira“ bilo bi dobro da razmislite o odlasku kod psihijatra.
Ukoliko se odlučite za posetu psihijatru, sledeći saveti vam mogu biti od koristi: Psihijatar, kao i svi lekari, je obavezan da čuva lekarsku tajnu.
Razgovor sa psihijatrom je poverljiv.
Prema tome, možete se osećati sigurno da sa svojim psihijatrom razgovarate o najintimnijim problemima.
Psihijatar će vam postaviti različita pitanja za sadašnje tegobe (npr.
kada su se javile, što je tome prethodilo, da li možete početak tegoba da povežete sa nekim znacajnim ili stresnim događajem, u kojim situacijama su tegobe slabije, a u kojim jače).
Takođe psihijatar će vas pitati o vašem ranijem životu, odnosima sa članovima porodice i vašim navikama.
Psihijatar će vas takođe pitati da li je neko u vašoj porodici bolovao od psihijatrijskih bolesti, te se, ukoliko niste sigurni, možete posavetovati sa starijim članovima porodice.
Takođe, važno je da psihijatru prijavite ukoliko bolujete od neke hronične bolesti, i ako ste na terapiji nekim lekovima.
Ovo je bitno jer neki lekovi stupaju u međusobne interakcije što može dovesti ili do smanjene efikasnosti leka ili do pojave neželjenih reakcija.
Na kraju razgovora psihijatar će predložiti plan lečenja.
Ukoliko imate bilo kakve nedoumice, pokušajte da ih razjasnite.
Ukoliko bolje razumete zašto je neki vid terapije dobar za vas, veća je verovatnoća da ćete se pridržavati terapije i uspeh terapije će samim tim biti veći.
psihijatrijska-i-psihoterapijska-ordinacija-median-psihijatrijske-ordinacije
PSIHIJATRIJSKA ORDINACIJA.
PSIHIJATRIJSKO LEČENJE.
Cilj psihijatrijskog lečenja jeste otklanjanje ili umanjenje određenog psihijatrijskog poremećaja, stanja ili bolesti.
Pre nego što pristupimo lečenju neophodno je da napravimo psihijatrijsku evaluaciju to jest procenu stanja pacijenta radi postavljanja psihijatrijske dijagnoze i plana lečenja.
Psihijatrijska procena je onoliko opsežna koliko to okolnosti i stanje pacijenta dozvoljavaju.
Uobičajeno je da prvi psihijatrijski intervju traje oko 50min pri čemu se ovo vreme može nešto produžiti ili nešto skratiti ako je stanje pacijenta takvo da je duži razgovor za njega uznemiravajući ili iscrpljujući ili ako se zbog njegovog stanja ne mogu dobiti validni podaci.
Psihijatrijski intervju zapravo je set pažljivo izabranih pitanja o pacijentovom stanju, glavnim tegobama to jest simptomima koje ima, zatim pitanja vezanih za pacijentov život, njegove navike, iskustva, odnose koje ima sa drugim ljudima itd.
a koja će psihijatru poslužiti da postavi tačnu dijagnozu i uspostavi plan lečenja.
Obično je dovoljno dva sastanka od 45 do 60 minuta za postavljanje dijagnoze i određivanje terapijskog plana.
Između ove dve posete mogu da se urade dodatne laboratorijske analize, neke druge medicinske procedure ili konsultativni pregledi lekara drugih specijalnosti ili testovi (npr psihološko testiranje) ako je to potrebno.
Jedan sastanak može biti dovoljan ako je u pitanju pacijent sa manjim psihijatrijskim poremećajem ili je u pitanju pacijent koji je ranije već lečen te je upoznat sa svojim psihijatrijskim poremećajem ili bolešću.
Postavljanje tačne dijagnoze predstavlja osnovni preduslov za planiranje lečenja.
U interesu i pacijenta i psihijatra je da pacijent bude upoznat sa svim aspektima svoje bolesti i procesa njenog lečenja.
To je zato što je pacijent aktivni učesnik u sopstvenom lečenju od momenta uspostavljanja dijagnoze, preko određivanja terapijskog programa do finaliziranja lečenja.
Iz tog razloga, trudimo se da pacijentu detaljno objasnimo prirodu i prognozu bolesti ili poremećaja, dejstvo lekova koji se uzimaju, moguće neželjene efekte terapije, kao i dalji tok dijagnostičkog i terapijskog postupka.
poliklinika-mb-psihijatrijske-ordinacije

Poliklinika MB

Beograd, Batajnica, Matrozova bb 011 7870084
cena: Cenovnik
PSIHIJATRIJSKE ORDINACIJE BEOGRAD POLIKLINIKA MB Poliklinika MB postoji i radi od 1998.godine, nudeći Vam na jednom mestu široku paletu pregleda iz različitih oblasti savremene medicine.
U prijatnom ambijentu naše poliklinike dočekaće Vas tim vodećih stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom, kao i profesionalno i ljubazno osoblje koje Vam uvek stoji na raspolaganju.

Klinika Impuls

Beograd, Karaburma, Višnjička 91a 011 2970702
PSIHIJATRIJA. Psihijatrija se bavi dijagnostikom i lečenjem psihičkih smetnji i poremećaja, kao i poremećaja funkcije centralnog nervnog sistema, uzrokovanih psihološkim, socijalnim i biološkim (organskim) faktorima. Pregled spec psihijatra.

Poliklinika Intertim

Beograd, Vračar, Svetog Save 41 011 3447488
PSIHIJATRIJSKA ORDINACIJA. Glavni konsultant za psihijatriju je dr sci med Božidar Miljanović, psihijatar koji ima 25 god kliničkog iskustva u VMA i deset godina polikliničkog rada u tretmanu psihijatrijskih pacijenata. Pored Dr Miljanovića kao konsultanti rade Prof. dr Miloje Preradović i dr Nedeljko Bjelica, takođe lekari Vojnomedicinske akademije u Beogradu. Radikalne društvene i ekonomske promjene u poslednjih 20 godina, generisale su brojne psihosocijalne stresove i druge uzroke za sve veću učestalost mentalnih poremećaja. Tako, visoko je prasla incidenca za sledeće kategorije mentalnih poremećaja: mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja zbog upotrebe psihoaktivnih supstanci, depresivni poremećaji u vidu depresivnih epizoda i perzistentnih depresivnih poremećaja (distimija), neurotski i sa stresom povezani poremećaji, a posebno anksiozni poremećaji, poremećaji ishrane pogotovo anoreksije i poremećaji ličnosti i ponašanja odraslih. U okviru navedenih poremećaja dr Miljanović psihijatar je stekao značajno iskustvo u tretmanu:mentalnih poremećaja i poremećaja ponašanja kod upotrebe Canabisa depresivnih epizoda i distimija anksioznih poremećaja, posebno paničnih epizoda psihosomatskih poremećaja.
PSIHIJATRIJA. Pregled psihijatra prvenstveno obuhvata razgovor i ostvarivanje dobre komunikacije sa pacijentom. Jako je bitno da se uspostavi odnos poverenja i otvorenosti između lekara i pacijenta. Ranije su pregled psihijatra i psihijatrijska terapija bili tabu tema. Danas, kada nam je način života i rada jako stresan potreba za ovakom vrstom medicinske pomoći se znatno povećala. Takođe veliki broj pacijenta prihvatio je činjenicu da je rano započinanje lečenja veoma bitno za što efikasnije rešenje problema. Pregled se sastoji iz ragovora. Razgovora nije vremenski ograničen, već traje onoliko koliko to zahteva situacija. Lekar postavlja pitanja na koja pacijent odgovara. Naglašavamo da pacijent ne mora da odgovori na pitanja na koja ne žali. Takođe jedna opšta inspekcija, posmatranje pacijenta, upoznavanje sa njegovim okolnostima bitni su delovi pregleda. Ostvarivanje što bolje komunikacije i sticanje poverenja u lekara bitan su faktor u terapiji. Nakada je kao terapijska procedura dovoljna psihoterapija, odnosno razgovor i takozvano otkrivanje samog sebe i svoje podsvesti. U izvesnim situacijama je potrebno uključivanje terapije. Obavezne su i redovne kontrole, kao i redovni kontakti lekara i pacijenta.
Psihijatrija. Poliklinika Millenium Medic u cilju očuvanja Vašeg mentalnog zdravlja i njegovog unapređenja bavi se dijagnostikovanjem i lečenjem psihijatrijskih poremećaja kod svih starosnih grupa. Pregled vrši magistar doktor specijalista psihijatrije.

Poliklinika Holimed Plus

Beograd, Batajnica, Pukovnika Milenka Pavlovića 14 011 4123536 |
011 4123537 |
Psihijatrijski pregled je specijalistički pregled psihijatra koji na temelju detaljne anamneze i razgovora postavlja tačnu dijagnozu psihijatrijskih poremećaja i propisuje adekvatnu terapiju.U psihijatrijskoj ambulanti vršimo dijagnostiku i lečenje sledećih poremećaja: poremećaji raspoloženja (depresivni poremećaj, poremećaj raspoloženja zbog opsteg zdravstvenog stanja), anksiozni poremećaj (panični poremećaj, socijalna fobija, opsesivno-kompulzivni poremećaj, stresni poremećaj), poremećaji spavanja, seksualni poremećaji i poremećaji polnog identiteta, poremećaji hranjenja (anoreksija, bulimija), somatoformni poremećaji (psihosomatske smetnje, konverzivni poremećaj, hipohondrija), poremećaji komunikacije, poremećaji pažnje, poremećaji ponašanja
protekal-poliklinika-psihijatrijske-ordinacije

Protekal Poliklinika

Beograd, Savski venac, Dr Ive Popovića Đanija 3a 011 4140781
cena: Cenovnik
PSIHIJATRIJA.
Stres je postao deo naše svakodnevice.
Neko od nas uspe na adekvatan način da se izbori sa njime, a neko ima problem u suočavanju sa stresom.
Posledice stresa umeju da budu izuzetno neprijatne, da nas sputaju i onemoguće nam normalan život.
Reakcija na stres može biti različita i najviše zavisi od naše ličnosti.
Kada ne možemo sami da rešimo nastale probleme, potrebno je da se obratimo za pomoć stručnjaku.
Psihijatar leči tako što pomaže pacijentu na najsvrsishodniji način tokom pacijentovog teškog perioda u životu.
Mnogi doživljavaju u nekom periodu svog života da sve deluje nepregledno i nemoguće, možda kao posledica nesreće, novodijagnostikovane bolesti, stresa na poslu, nekog drugog opterećenja, gubitka ili slično.
Bol, bolest i osećaj nemoći može svakom da se desi, a često se ne može direktno naći uzrok.
Često se mi sami izborimo sa teškim periodima u životu, pronađemo snagu u razgovorima sa kolegama, prijateljima ili porodicom.
Međutim, to u nekim slučajevima nije moguće, nekada može da bude izuzetno teško da se nastavi dalje.
Često se dešava da čovek oseća da je potpuno sam sa svojim problemima.
Svaki psihijatrijski tretman se sastoji iz tri koraka: Uvodni razgovor, Ispitivanje (dijagnostika), Lečenje/Tretman.
Uvodni razgovor: Svaki proces lečenja i tretman je individualan.
Zbog toga je osnov svakog dobrog lečenja i tretmana jedan sveobuhvatan uvodni razgovor s pacijentom.
Nakon toga specijalista psihijatrije zajedno s pacijentom pravi plan terapije i vremenski okvir trajanja terapije.
Terapija se može sastojati od psihoterapije i/ili lečenja lekovima.
Ispitivanje/dijagnostika: Vrlo je važno da se nađe razlog zašto se neko oseća loše ili bolesno.
Zbog toga je od izuzetne važnosti da se postavi prava dijagnoza kako bi se osiguralo da pacijent pravovremeno dobije pravo lečenje kako bi se većim nivoom funkcionisanja vratio u svoju svakodnevnicu.
Lečenje/Tretman: Ispravno lečenje je jako bitno kako bi se pomoglo pacijentu koji je u stresu, psihičkoj neravnoteži ili koji ima ozbiljno mentalno oboljenje.
Tačna i temeljna dijagnoza je neophodna osnova za takvo lečenje.
Terapija može da bude: terapija razgovorom, individualna psihoterapija, grupna terapija i lečenje medikamentima.
Često se radi o kombinaciji različitih terapija.
Za lečenje postoji mogućnost i kućnih poseta.
Psihijatrija, Psihijatrijski pregled: depresije, psihički poremećaji, adolescentne krize, fobije, generalizovana anksiozna stanja, post-traumatski stresni poremećaji
Psihijatrija. Pomoć psihijatra nije namenjena samo pacijentima sa mentalnim oboljenjima ili bolestima zavisnosti, jer svako od nas u nekom teškom životnom trenutku ili kriznoj situaciji može da ima psihičke tegobe. Psiholozi, takođe, kao oblik pomoći pacijentu primenjuju psihoterapiju, ali treba znati da samo psihijatri imaju ovlašćenje da prepisuju i lekove. U okviru službe psihijatrije Poliklinike „Beograd“ mogu se obaviti: pregled i konsultacije lekara specijaliste psihijatrije

Poliklinika Dr Hadžagić

Beograd, Bežanijska Kosa, Vajara Živojina Lukića 53 011 2270564 |
063 361732 |
Psihijatrija. Pregledi lekara specijaliste psihijatra. Dijagnostika i lečenje svih vrsta i oblika mentalnih poremećaja
poliklinika-medicor-psihijatrijske-ordinacije

Poliklinika Medicor

Novi Beograd, Bulevar umetnosti 15/1 011 2137311
PSIHIJATRIJSKE ORDINACIJE BEOGRAD POLIKLINIKA MEDICOR Oblast medicine koja je i kod nas, u poslednje vreme, sve više prisutna.
Tempo života, kontinuirani stres na poslu i okruženju, neizvesnosti oko posla i elementarne egizstencije, često dovode do stanja anksioznog ponašanja.Različite vrste fobija (strahova) takođe predstvljaju savremen psihijatrijski problem koji se uspešno rešava.Posebno poglavlje u psihijtariji su neuroze, depresivna stanja blažeg ili težeg stepena ali i ozbiljnija obolenja tipa psihoze, bipolarnih ličnosti i sl.
egzakta-medika-psihijatrijske-ordinacije

Egzakta Medika

Beograd, Zemun, Ulica 22. oktobra br. 16 065 2615544
PSIHIJATRIJSKE ORDINACIJE - EGZAKTA MEDIKA ​Psihijatrija je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem psihičkih smetnji i poremećaja, kao i poremećaja funkcije centralnog nervnog sistema, uzrokovanih psihološkim, socijalnim i biološkim (organskim) faktorima.
Stres je postao deo naše svakodnevice. Neko od nas uspe na adekvatan način da se izbori sa njime, a neko ima problem u suočavanju sa stresom. Posledice stresa umeju da budu izuzetno neprijatne, da nas sputaju i onemoguće nam normalan život. Reakcija na stres može biti različita i najviše zavisi od naše ličnosti. Kada ne možemo sami da rešimo nastale probleme, potrebno je da se obratimo za pomoć stručnjaku. Psihijatrija klasično je odredjena kao medicinska struka koja se bavi nastankom, razvojem, manifestacijama bolesti čovekove ličnosti koji proizlaze iz subjektivnog individualnog života ili njegovog odnosa s okolinom. Psihijatar leči tako što pomaže pacijentu na najsvrsishodniji način tokom pacijentovog teškog perioda u životu. Bol, bolest i osećaj nemoći može svakom da se desi, a često se ne može direktno naći uzrok. Često se mi sami izborimo sa teškim periodima u životu, pronadjemo snagu u razgovorima sa kolegama, prijateljima ili porodicom. Medjutim, to u nekim slučajevima nije moguće, nekada može da bude izuzetno teško da se nastavi dalje. Često se dešava da čovek oseća da je potpuno sam sa svojim problemima. Tada se treba obratiti psihijtaru za pomoć.
Back to Top