Psihijatrijske ordinacije Novi Sad

Registruj se
Prijavi se
Psihijatrijske ordinacije Novi Sad
ordinacija-opste-medicine-so-vil-psihijatrijske-ordinacije
Psihijatrija i psihološka podrška.
Psihofizička stabilnost je ključ Vašeg zdravlja i Vašeg uspeha!
Svedoci smo da su zbivanja u društvu proteklih godina nametnula neophodnu psihološku podršku ne samo u kriznim situacijama, bolesti, nego i u savladavanju svakodnevnih radnih i životnih aktivnosti.
Imajući u vidu zamke i prepreke društvene sredine u kojoj živimo i radimo, a svesni neophodnosti ovladavanja i učenja veština upravljanja sobom, nudimo Vam poverljiv kutak u kojem ćete dati sebi šansu za napredovanje i bolji kvalitet života.
Posebnu pažnju poklanjamo učenju veština savladavanja stresnih situacija kao i lečenju Hroničnog stresnog sindroma i svih njegovih posledica.
Od najčešće pominjanih stanja tretiraju se: panični poremećaj, anksiozno – depresivni sindrom, depresija, psihotično reaktivna stanja, situaciono reagovanje, posttraumatska stanja i tome slično.
Dugogodišnji rad u kliničkoj praksi i stečeno iskustvo opredelilo je originalni pristup u lečenju bolesti zavisnosti od droga, alkohola, i drugih sličnih poroka.
U skladu sa tim izgradili smo originalan model tretmana koji obuhvata interaktivnu radionicu učenja veština obolelog kao i njegove porodice.
psihijatrijska-ordinacija-antistres-centar-psihijatrijske-ordinacije
PSIHIJATRIJSKA ORDINACIJA.
Ordinacija se bavi dijagnostikom i lečenjem psiholoških i psihijatrijskih problema odraslih osoba, osim urgentnih stanja, zavisnosti od droge i težih slučajeva alkoholizma (ovakvi slučajevi najčešće zahtevaju bolničko lečenje i timski rad više stručnjaka).
U prvom razgovoru sa psihijatrom akcenat se stavlja na sagledavanje najvažnijih faktora koji su doveli do nastanka problema.
Dalje se, po potrebi, nastavlja osnovna ili proširena dijagnostika i ako se pacijent složi sa planom lečenja, počinje se sa lečenjem.
Lečenje najčešće podrazumeva kombinovanu primenu lekova i individualnih psihoterapijskih metoda.
Kod lakših problema ponekad je dovoljno nekoliko razgovora, bez potrebe davanja lekova.
Kod težih problema potrebno je duže vreme da bi se uz pomoć lekova, redovnih kontrola i psihoterapije, ponovo uspostavilo stanje psihičke ravnoteže.
specijalisticka-lekarska-ordinacija-praksis-psihijatrijske-ordinacije
PSIHIJATRIJSKE ORDINACIJE U našoj ustanovi rade, doktori i konsultanti iz oblasti neuropsihijatrije, te Vam u svakom času stoje na raspolaganju.
Back to Top