Psihijatrijske ordinacije Stari Grad

Registruj se
Prijavi se
Psihijatrijske ordinacije Stari Grad
psihijatrijska-ordinacija-singidunum-psihijatrijske-ordinacije
PSIHIJATRIJSKA ORDINACIJA.
NARKOMANIJA, ALKOHOLIZAM, PORODICA, ADOLESCENCIJA, STRES, KUĆNE POSETE.
Osnivač i vlasnik ordinacije dr Lidija Opalić.
Završila Medicinski fakultet i specijalistički ispit iz psihijatrije sa odličnim uspehom.
Sa 24 godine započela rad u struci kao lekar opšte prakse u Domu zdravlja, gde je utvrdila svoje opšte medicinsko znanje i stekla neophodnu sigurnost za kasniji rad.
Bavljenje psihijatrijom započela u Institutu za mentalno zdravlje na odseku za neuroze i granične poremećaje.
doktor-vesa-neurologija-i-psihijatrija-psihijatrijske-ordinacije

Doktor Vesa Neurologija i Psihijatrija

Beograd, Stari Grad, Vlajkovićeva 21a 011 3340900
PSIHIJATRIJSKA ORDINACIJA.
Psihijatrijski pregled se sastoji od uzimanja preciznih podataka od pacijenta o subjektivnim tegobama zbog kojih dolazi na poregled (tzv autoanamneza). Po potrebi se uzimaju podaci i od čalanova porodice ili pratioca (tzv heteroanamneza).
Procenjuje se stanje pojedinih psihičkih funkcija, odredjuje se karakter subjektivnih tegoba, postavlja odgovarajuća dijagnoza, i na osnovu svega toga, odredjuje terapija. U jednom broju slučajeva se u cilju dijagnostike sprovodi i psihološko testiranje.
Back to Top