Psihijatrijske ordinacije Palilula

Registruj se
Prijavi se
Psihijatrijske ordinacije Palilula
ordinacija-polimedic-psihijatrijske-ordinacije
PSIHIJATAR SEKSOLOG.
POLIMEDIC BEOGRAD Seksualni problemi.
Poremećaj rodnog identiteta.
Bračni problemi.
Neurotični problemi
PSIHIJATRIJA. Pregled psihijatra prvenstveno obuhvata razgovor i ostvarivanje dobre komunikacije sa pacijentom. Jako je bitno da se uspostavi odnos poverenja i otvorenosti između lekara i pacijenta. Ranije su pregled psihijatra i psihijatrijska terapija bili tabu tema. Danas, kada nam je način života i rada jako stresan potreba za ovakom vrstom medicinske pomoći se znatno povećala. Takođe veliki broj pacijenta prihvatio je činjenicu da je rano započinanje lečenja veoma bitno za što efikasnije rešenje problema. Pregled se sastoji iz ragovora. Razgovora nije vremenski ograničen, već traje onoliko koliko to zahteva situacija. Lekar postavlja pitanja na koja pacijent odgovara. Naglašavamo da pacijent ne mora da odgovori na pitanja na koja ne žali. Takođe jedna opšta inspekcija, posmatranje pacijenta, upoznavanje sa njegovim okolnostima bitni su delovi pregleda. Ostvarivanje što bolje komunikacije i sticanje poverenja u lekara bitan su faktor u terapiji. Nakada je kao terapijska procedura dovoljna psihoterapija, odnosno razgovor i takozvano otkrivanje samog sebe i svoje podsvesti. U izvesnim situacijama je potrebno uključivanje terapije. Obavezne su i redovne kontrole, kao i redovni kontakti lekara i pacijenta.
Back to Top