Psihijatrijske ordinacije Paraćin

Registruj se
Prijavi se
Psihijatrijske ordinacije Paraćin
poliklinika-alba-psihijatrijske-ordinacije
Psihijatrija i savetovalište za mentalno zdravlje.
Savremeni način života, rada i ishrane (brza hrana, jednolična ishrana), ima veliki uticaj na zdravlje ljudi uopšte, a naročito na mentalno zdravlje.
Najčešće se javlaju depresivne reakcije, napadi straha i panike, gubitak samopouzdanja.
Uz pomoć stručnjaka ovi poremećaji se uspešno prevazilaze i nestaju.
Specijalistički pregled psihijatra.
Psihodijagnostiku Vaše ličnosti: procena intelektualnih sposobnosti, procena organskog oštećenja, procena strukture ličnosti, profil ličnosti
Stres je postao deo naše svakodnevice. Neko od nas uspe na adekvatan način da se izbori sa njime, a neko ima problem u suočavanju sa stresom. Posledice stresa umeju da budu izuzetno neprijatne, da nas sputaju i onemoguće nam normalan život. Reakcija na stres može biti različita i najviše zavisi od naše ličnosti. Kada ne možemo sami da rešimo nastale probleme, potrebno je da se obratimo za pomoć stručnjaku. Psihijatrija klasično je odredjena kao medicinska struka koja se bavi nastankom, razvojem, manifestacijama bolesti čovekove ličnosti koji proizlaze iz subjektivnog individualnog života ili njegovog odnosa s okolinom. Psihijatar leči tako što pomaže pacijentu na najsvrsishodniji način tokom pacijentovog teškog perioda u životu. Bol, bolest i osećaj nemoći može svakom da se desi, a često se ne može direktno naći uzrok. Često se mi sami izborimo sa teškim periodima u životu, pronadjemo snagu u razgovorima sa kolegama, prijateljima ili porodicom. Medjutim, to u nekim slučajevima nije moguće, nekada može da bude izuzetno teško da se nastavi dalje. Često se dešava da čovek oseća da je potpuno sam sa svojim problemima. Tada se treba obratiti psihijtaru za pomoć.
Back to Top