Psihijatrijske ordinacije Užice

Registruj se
Prijavi se
Psihijatrijske ordinacije Užice
psihijatrijska-ordinacija-i-psihoterapija-psiho-art-ristovic-psihijatrijske-ordinacije
PSIHIJATRIJSKA ORDINACIJA.
PSIHIJATRIJSKO LEČENJE.
Pre nego što pristupimo lečenju neophodno je da napravimo psihijatrijsku evaluaciju tj procenu stanja pacijenta radi postavljanja psihijatrijske dijagnoze i plana lečenja.
Psihijatrijska procena je onoliko opsežna koliko to okolnosti i stanje pacijenta dozvoljavaju.
Cilj psihijatrijskog lečenja jeste otklanjanje ili umanjenje određenog psihijatrijskog poremećaja, atrijski intervju traje oko 50 min pri čemu se ovo vreme može nešto produžiti ili nešto skratiti ako je stanje pacijenta takvo da je duži razgovor za njega uznemiravajući ili iscrpljujući ili ako se zbog njegovog stanja ne mogu dobiti validni podaci.
Psihijatrijski intervju zapravo je set pažljivo izabranih pitanja o pacijentovom stanju, glavnim tegobama to jest simptomima koje ima, zatim pitanja vezanih za pacijentov život, njegove navike, iskustva, odnose koje ima sa drugim ljudima itd.
a koja će psihijatru poslužiti da postavi tačnu dijagnozu i uspostavi plan lečenja.
Obično je dovoljno dva sastanka od 45 do 60 minuta za postavljanje dijagnoze i određivanje terapijskog plana.
Između ove dve posete mogu da se urade dodatne laboratorijske analize, neke druge medicinske procedure ili konsultativni pregledi lekara drugih specijalnosti ili testovi (npr psihološko testiranje) ako je to potrebno.
Jedan sastanak može biti dovoljan ako je u pitanju pacijent sa manjim psihijatrijskim poremećajem ili je u pitanju pacijent koji je ranije već lečen te je upoznat sa svojim psihijatrijskim poremećajem ili bolešću.
Postavljanje tačne dijagnoze predstavlja osnovni preduslov za planiranje lečenja.
U interesu i pacijenta i psihijatra je da pacijent bude upoznat sa svim aspektima svoje bolesti i procesa njenog lečenja.
Stres je postao deo naše svakodnevice. Neko od nas uspe na adekvatan način da se izbori sa njime, a neko ima problem u suočavanju sa stresom. Posledice stresa umeju da budu izuzetno neprijatne, da nas sputaju i onemoguće nam normalan život. Reakcija na stres može biti različita i najviše zavisi od naše ličnosti. Kada ne možemo sami da rešimo nastale probleme, potrebno je da se obratimo za pomoć stručnjaku. Psihijatrija klasično je odredjena kao medicinska struka koja se bavi nastankom, razvojem, manifestacijama bolesti čovekove ličnosti koji proizlaze iz subjektivnog individualnog života ili njegovog odnosa s okolinom. Psihijatar leči tako što pomaže pacijentu na najsvrsishodniji način tokom pacijentovog teškog perioda u životu. Bol, bolest i osećaj nemoći može svakom da se desi, a često se ne može direktno naći uzrok. Često se mi sami izborimo sa teškim periodima u životu, pronadjemo snagu u razgovorima sa kolegama, prijateljima ili porodicom. Medjutim, to u nekim slučajevima nije moguće, nekada može da bude izuzetno teško da se nastavi dalje. Često se dešava da čovek oseća da je potpuno sam sa svojim problemima. Tada se treba obratiti psihijtaru za pomoć.
Back to Top