Psihijatrijske ordinacije Užice

Registruj se
Prijavi se
Psihijatrijske ordinacije Užice
psihijatrijska-ordinacija-i-psihoterapija-psiho-art-ristovic-psihijatrijske-ordinacije
PSIHIJATRIJSKA ORDINACIJA.
PSIHIJATRIJSKO LEČENJE.
Pre nego što pristupimo lečenju neophodno je da napravimo psihijatrijsku evaluaciju tj procenu stanja pacijenta radi postavljanja psihijatrijske dijagnoze i plana lečenja.
Psihijatrijska procena je onoliko opsežna koliko to okolnosti i stanje pacijenta dozvoljavaju.
Cilj psihijatrijskog lečenja jeste otklanjanje ili umanjenje određenog psihijatrijskog poremećaja, atrijski intervju traje oko 50 min pri čemu se ovo vreme može nešto produžiti ili nešto skratiti ako je stanje pacijenta takvo da je duži razgovor za njega uznemiravajući ili iscrpljujući ili ako se zbog njegovog stanja ne mogu dobiti validni podaci.
Psihijatrijski intervju zapravo je set pažljivo izabranih pitanja o pacijentovom stanju, glavnim tegobama to jest simptomima koje ima, zatim pitanja vezanih za pacijentov život, njegove navike, iskustva, odnose koje ima sa drugim ljudima itd.
a koja će psihijatru poslužiti da postavi tačnu dijagnozu i uspostavi plan lečenja.
Obično je dovoljno dva sastanka od 45 do 60 minuta za postavljanje dijagnoze i određivanje terapijskog plana.
Između ove dve posete mogu da se urade dodatne laboratorijske analize, neke druge medicinske procedure ili konsultativni pregledi lekara drugih specijalnosti ili testovi (npr psihološko testiranje) ako je to potrebno.
Jedan sastanak može biti dovoljan ako je u pitanju pacijent sa manjim psihijatrijskim poremećajem ili je u pitanju pacijent koji je ranije već lečen te je upoznat sa svojim psihijatrijskim poremećajem ili bolešću.
Postavljanje tačne dijagnoze predstavlja osnovni preduslov za planiranje lečenja.
U interesu i pacijenta i psihijatra je da pacijent bude upoznat sa svim aspektima svoje bolesti i procesa njenog lečenja.
Back to Top