Psihijatrijske ordinacije Čukarička padina

Registruj se
Prijavi se
Psihijatrijske ordinacije Čukarička padina
psihijatrijska-ordinacija-ratio-psihijatrijske-ordinacije

Psihijatrijska ordinacija RATIO

Beograd, Čukarička padina, Obalskih radnika 4b 011 3546341 |
063 223100 |
Specijalistička psihijatrijska ordinacija RATIO bavi se: Savetovanjem u oblasti mentalnog zdravlja, njegovim očuvanjem i unapređenjem, Dijagnostikovanjem i lečenjem psihijatrijskih poremećaja kod osoba svih starosnih doba.
Oblast rada u psihijatrijskoj ordinaciji RATIO su svi mentalni poremećaji, krizna stanja i bolesti zavisnosti (alkoholizam, patološko kockanje), izuzev narkomanije.
Osnivač i vlasnik ordinacije je Dr Dejan Lapčević, specijalista psihijatrije, sa dugogodišnjom kliničkom praksom u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu i klinikama u inostranstvu.
Posebno iskustvo i značajne rezultate je postigao u lečenju: depresija, fobija, psihoza, adolsecentnih kriza, hroničnog i akutnog stresa.
Individualna terapija u ordinaciji RATIO orijentisana je i prilagođena potrebama i potencijalima svake pojedinačne osobe koja se obraća za savet ili lečenje, uz apsolutno poštovanje privatnosti i tajnosti.
Terapija se uvek prilagođava klijentu, a ne klijent terapiji ili veštini terapeuta.
Tokom savetovanja ili lečenja u ordinaciji RATIO, pojedinac postaje aktivan učesnik sopstvenih pozitivnih promena ili izlečenja.
Realni rezultati i ciljevi terapije su uvek jasno definisani i dostižni, kako bi se uspostavili efikasniji modeli ponašanja u svim redovnim i vanrednim životnim okolnostima.
Stres je postao deo naše svakodnevice. Neko od nas uspe na adekvatan način da se izbori sa njime, a neko ima problem u suočavanju sa stresom. Posledice stresa umeju da budu izuzetno neprijatne, da nas sputaju i onemoguće nam normalan život. Reakcija na stres može biti različita i najviše zavisi od naše ličnosti. Kada ne možemo sami da rešimo nastale probleme, potrebno je da se obratimo za pomoć stručnjaku. Psihijatrija klasično je odredjena kao medicinska struka koja se bavi nastankom, razvojem, manifestacijama bolesti čovekove ličnosti koji proizlaze iz subjektivnog individualnog života ili njegovog odnosa s okolinom. Psihijatar leči tako što pomaže pacijentu na najsvrsishodniji način tokom pacijentovog teškog perioda u životu. Bol, bolest i osećaj nemoći može svakom da se desi, a često se ne može direktno naći uzrok. Često se mi sami izborimo sa teškim periodima u životu, pronadjemo snagu u razgovorima sa kolegama, prijateljima ili porodicom. Medjutim, to u nekim slučajevima nije moguće, nekada može da bude izuzetno teško da se nastavi dalje. Često se dešava da čovek oseća da je potpuno sam sa svojim problemima. Tada se treba obratiti psihijtaru za pomoć.
Back to Top