Psihijatrijske ordinacije Vračar

Registruj se
Prijavi se
Psihijatrijske ordinacije Vračar
poliklinika-as-medicus-biorezonanca-psihijatrijske-ordinacije
PSIHIJATRIJSKE ORDINACIJE BEOGRAD POLIKLINIKA AS MEDICUS BIOREZONANCA U poliklinici As Medicus na odeljenju psihijatrije vrše se psihijatrijski pregledi kojima se postavljaju dijagnoze, određuje terapija, vrše se procene psihološkog stanja pacijenta i radi se psihoanaliza.
Radi se i psihoterapija psihodinamski orijentisana, suportativna ili dubinska, uspešno se leče sve vrste neuroza i depresivnih stanja, krizna i anksiozna stanja, menadžerske bolesti, stres i sve vrste psihoza. U terapiji se koristi kako medikamentozna tako i mikrorezonantna terapija, psihoterapija i fitoterapija. Ovom kombinacijom se postiže mnogo bolji efekat nego klasičnim načinom lečenja. Tokom turnusa terapije koji traje u jednoj seriji 12 dana pacijenti mogu da se stalno savetuju sa psihijatrom ili da se u toku te serije radi i dubinska psihoterapija.
pro-anima-centar-psihijatrijska-i-psihoterapijska-ordinacija-psihijatrijske-ordinacije
Pro Anima Centar je psihijatrijska ordinacija, bazirana na dvodecenijskom kliničkom iskustvu u psihijatriji dr Nataše Šikanić i dr Jasminke Janković Gajić.
Rešene da Vam se približimo, svoje znanje i iskustvo učinimo za Vas korisnijim, a pomoć dostupnijom, odlučile smo da sve to okupimo na novoj adresi, osnivajući “oazu” savremene psihijatrije.
Pro Anima Centar je ordinacija koja Vam nudi otvorenost, pristupačnost, diskreciju i savremenost.
Aktuelni princip zakazivanja podrazumeva da se pregled, seansa ili kontakt bilo kog oblika zakazuje telefonskim putem ili putem email-a.
Inicijalni interviju, u trajanju od 60 minuta, otvara pitanje odluke o nastavku lečenja, dijagnostičkim procedurama, konsultativnim pregledima.
Ponekad je za postavljanje dijagnoze i pravljenja detaljnog terapijskog plana potrebno dve do tri seanse.
Takođe, Tim je u mogućnosti da Vam ponudi internet komunikaciju, psihoterapiju uz pomoć savremenih informacionih tehnologija, a uprkos Vašim otežavajućim okolnostima, prostornoj distanci ili fizičkoj onemogućenosti.
Psihosocijalna rehabilitacija.
Možda je potpuno opravdano na početku postaviti pitanje-šta uopšte znači izlečenje u savremenoj brizi o mentalnom zdravlju.
Iako je do skora lečenje imalo za cilj povlačenje ili smanjenje simptoma, razvojem sve savremenije farmakoterapije, ovaj se cilj sve redje dovodi u pitanje.
Cilj lečenja je aktuelno, ne samo delovati na simptome bolesti, već staviti akcenat na proces rehabilitacije, koji podrazumeva osnaživanje zdravih kapaciteta osobe.
Koliko god je bitno razvijati personalizovani pristup-usmeren na pojedinca, podjednako je važno sagledati osobu u celini, kako sa svojim simptomima ili bolešću živi unutar porodice, u zajednici, široj socijalnoj sredini.
Tim Pro Anima Centra posebno stavlja akcenat na povratak osobe u svoju porodičnu, profesionalnu i širu socijalnu mrežu, ojačanih kapaciteta za preuzimanje odogovornosti, kao i za poboljšanje kvaliteta sopstvenog života.
Psihosocijalnu rehabilitaciju sprovodimo kroz TRIJALOG (rad na rešavanju problema koji okuplja terapeuta, klijenta i saradnika-najčešće člana porodice), što tokom terapije podrazumeva mnogo više od DIJALOGA (kontakta terapeuta i klijenta).
Pro Anima Centar je prva ordinacija koja na teritoriji Srbije i regiona stavlja akcenat na trijalog kao najefikasniji oblik pristupa u radu sa psihotičnim poremećajima, posebno shizofrenije, bipolarnog afektivnog poremećaja, posttraumatrskog stresnog poremećaja (PTSP) ili kognitivnih poremećaja.

Poliklinika Intertim

Beograd, Vračar, Svetog Save 41 011 3447488
PSIHIJATRIJSKA ORDINACIJA. Glavni konsultant za psihijatriju je dr sci med Božidar Miljanović, psihijatar koji ima 25 god kliničkog iskustva u VMA i deset godina polikliničkog rada u tretmanu psihijatrijskih pacijenata. Pored Dr Miljanovića kao konsultanti rade Prof. dr Miloje Preradović i dr Nedeljko Bjelica, takođe lekari Vojnomedicinske akademije u Beogradu. Radikalne društvene i ekonomske promjene u poslednjih 20 godina, generisale su brojne psihosocijalne stresove i druge uzroke za sve veću učestalost mentalnih poremećaja. Tako, visoko je prasla incidenca za sledeće kategorije mentalnih poremećaja: mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja zbog upotrebe psihoaktivnih supstanci, depresivni poremećaji u vidu depresivnih epizoda i perzistentnih depresivnih poremećaja (distimija), neurotski i sa stresom povezani poremećaji, a posebno anksiozni poremećaji, poremećaji ishrane pogotovo anoreksije i poremećaji ličnosti i ponašanja odraslih. U okviru navedenih poremećaja dr Miljanović psihijatar je stekao značajno iskustvo u tretmanu:mentalnih poremećaja i poremećaja ponašanja kod upotrebe Canabisa depresivnih epizoda i distimija anksioznih poremećaja, posebno paničnih epizoda psihosomatskih poremećaja.
Psihijatrija. Poliklinika Millenium Medic u cilju očuvanja Vašeg mentalnog zdravlja i njegovog unapređenja bavi se dijagnostikovanjem i lečenjem psihijatrijskih poremećaja kod svih starosnih grupa. Pregled vrši magistar doktor specijalista psihijatrije.
Back to Top