Psihijatrijske ordinacije Vračar

Registruj se
Prijavi se
Psihijatrijske ordinacije Vračar
poliklinika-as-medicus-biorezonanca-psihijatrijske-ordinacije
PSIHIJATRIJSKE ORDINACIJE BEOGRAD POLIKLINIKA AS MEDICUS BIOREZONANCA U poliklinici As Medicus na odeljenju psihijatrije vrše se psihijatrijski pregledi kojima se postavljaju dijagnoze, određuje terapija, vrše se procene psihološkog stanja pacijenta i radi se psihoanaliza.
Radi se i psihoterapija psihodinamski orijentisana, suportativna ili dubinska, uspešno se leče sve vrste neuroza i depresivnih stanja, krizna i anksiozna stanja, menadžerske bolesti, stres i sve vrste psihoza. U terapiji se koristi kako medikamentozna tako i mikrorezonantna terapija, psihoterapija i fitoterapija. Ovom kombinacijom se postiže mnogo bolji efekat nego klasičnim načinom lečenja. Tokom turnusa terapije koji traje u jednoj seriji 12 dana pacijenti mogu da se stalno savetuju sa psihijatrom ili da se u toku te serije radi i dubinska psihoterapija.
pro-anima-centar-psihijatrijska-i-psihoterapijska-ordinacija-psihijatrijske-ordinacije
Pro Anima Centar je psihijatrijska ordinacija, bazirana na dvodecenijskom kliničkom iskustvu u psihijatriji dr Nataše Šikanić i dr Jasminke Janković Gajić.
Rešene da Vam se približimo, svoje znanje i iskustvo učinimo za Vas korisnijim, a pomoć dostupnijom, odlučile smo da sve to okupimo na novoj adresi, osnivajući “oazu” savremene psihijatrije.
Pro Anima Centar je ordinacija koja Vam nudi otvorenost, pristupačnost, diskreciju i savremenost.
Aktuelni princip zakazivanja podrazumeva da se pregled, seansa ili kontakt bilo kog oblika zakazuje telefonskim putem ili putem email-a.
Inicijalni interviju, u trajanju od 60 minuta, otvara pitanje odluke o nastavku lečenja, dijagnostičkim procedurama, konsultativnim pregledima.
Ponekad je za postavljanje dijagnoze i pravljenja detaljnog terapijskog plana potrebno dve do tri seanse.
Takođe, Tim je u mogućnosti da Vam ponudi internet komunikaciju, psihoterapiju uz pomoć savremenih informacionih tehnologija, a uprkos Vašim otežavajućim okolnostima, prostornoj distanci ili fizičkoj onemogućenosti.
Psihosocijalna rehabilitacija.
Možda je potpuno opravdano na početku postaviti pitanje-šta uopšte znači izlečenje u savremenoj brizi o mentalnom zdravlju.
Iako je do skora lečenje imalo za cilj povlačenje ili smanjenje simptoma, razvojem sve savremenije farmakoterapije, ovaj se cilj sve redje dovodi u pitanje.
Cilj lečenja je aktuelno, ne samo delovati na simptome bolesti, već staviti akcenat na proces rehabilitacije, koji podrazumeva osnaživanje zdravih kapaciteta osobe.
Koliko god je bitno razvijati personalizovani pristup-usmeren na pojedinca, podjednako je važno sagledati osobu u celini, kako sa svojim simptomima ili bolešću živi unutar porodice, u zajednici, široj socijalnoj sredini.
Tim Pro Anima Centra posebno stavlja akcenat na povratak osobe u svoju porodičnu, profesionalnu i širu socijalnu mrežu, ojačanih kapaciteta za preuzimanje odogovornosti, kao i za poboljšanje kvaliteta sopstvenog života.
Psihosocijalnu rehabilitaciju sprovodimo kroz TRIJALOG (rad na rešavanju problema koji okuplja terapeuta, klijenta i saradnika-najčešće člana porodice), što tokom terapije podrazumeva mnogo više od DIJALOGA (kontakta terapeuta i klijenta).
Pro Anima Centar je prva ordinacija koja na teritoriji Srbije i regiona stavlja akcenat na trijalog kao najefikasniji oblik pristupa u radu sa psihotičnim poremećajima, posebno shizofrenije, bipolarnog afektivnog poremećaja, posttraumatrskog stresnog poremećaja (PTSP) ili kognitivnih poremećaja.
poliklinika-intertim-psihijatrijske-ordinacije

Poliklinika Intertim

Beograd, Vračar, Svetog Save 41 011 3447488
PSIHIJATRIJSKA ORDINACIJA.
Glavni konsultant za psihijatriju je dr sci med Božidar Miljanović, psihijatar koji ima 25 god kliničkog iskustva u VMA i deset godina polikliničkog rada u tretmanu psihijatrijskih pacijenata.
Pored Dr Miljanovića kao konsultanti rade Prof.
dr Miloje Preradović i dr Nedeljko Bjelica, takođe lekari Vojnomedicinske akademije u Beogradu.
Radikalne društvene i ekonomske promjene u poslednjih 20 godina, generisale su brojne psihosocijalne stresove i druge uzroke za sve veću učestalost mentalnih poremećaja.
Tako, visoko je prasla incidenca za sledeće kategorije mentalnih poremećaja: mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja zbog upotrebe psihoaktivnih supstanci, depresivni poremećaji u vidu depresivnih epizoda i perzistentnih depresivnih poremećaja (distimija), neurotski i sa stresom povezani poremećaji, a posebno anksiozni poremećaji, poremećaji ishrane pogotovo anoreksije i poremećaji ličnosti i ponašanja odraslih.
U okviru navedenih poremećaja dr Miljanović psihijatar je stekao značajno iskustvo u tretmanu:mentalnih poremećaja i poremećaja ponašanja kod upotrebe Canabisa depresivnih epizoda i distimija anksioznih poremećaja, posebno paničnih epizoda psihosomatskih poremećaja.
poliklinika-i-laboratorija-millenium-medic-psihijatrijske-ordinacije
Psihijatrija.
Poliklinika Millenium Medic u cilju očuvanja Vašeg mentalnog zdravlja i njegovog unapređenja bavi se dijagnostikovanjem i lečenjem psihijatrijskih poremećaja kod svih starosnih grupa.
Pregled vrši magistar doktor specijalista psihijatrije.
Back to Top