Vrtić na engleskom jeziku Karaburma

Registruj se
Prijavi se
Vrtić na engleskom jeziku Karaburma
happy-kids-vrtic-na-engleskom-jeziku

Privatni vrtić Happy Kids

Beograd, Karaburma, Višnjička 45a 011 2790484 |
061 1514130 |
cena: Cenovnik
Vrtić na engleskom jeziku na Paliluli.
Vrtić na engleskom jeziku na Banjici.
Vrtić na engleskom jeziku na Novom Beogradu.
Vrtić HAPPY KIDS 3 je dvojezični/biligvalni vrtić, što znači da se vaspitno-obrazovni program odvija paralelno i na srpskom i na engleskom jeziku. Za koncept usvajanja engleskog, a ne nekog drugog jezika smo se opredelili, jer se život i rad savremenog čoveka ne mogu zamisliti bez poznavanja engleskog jezika.
Danas je engleski ne samo najrasprostranjeniji jezik, već i univerzalni jezik sporazumevanja širom sveta. U HAPPY KIDS-u 3 se sa decom intenzivno radi na razvijanju srpskog kao maternjeg jezika, ali i na usvajanju engleskog kao drugog jezika.
Učenje engleskog jezika se realizuje kroz program usvajanja stranog jezika kao maternjeg. Usvajanje drugog jezika je proces, koji prati detetov govorni razvoj, ali je i rezultat detetovog samopouzdanja, fleksibilnosti razmišljanja, prirodnog talenta za usvajanjem stranih jezika.
Usvajanje kako maternjeg tako i stranog jezika je najintenzivnije u periodu od rođenja do šeste godine, jer se tada kod dece formira inteligencija i psihičke sposobnosti.
Unapred pripremljeno okruženje, materijal, sredina i vaspitač imaju veliki uticaj na detetov napredak. U vrtiću HAPPY KIDS sa decom svakog dana po ceo dan istovremeno rade vaspitači koji govore srpski jezik i profesori engleskog jezika književnosti, koji govore isključivo engleski jezik.
Prilikom usvajanja engleskog jezika, akcenat se stavlja na usvajanje jezika i kompletnih jezičkih konstrukcija.
Deca korišćenjem opipljivih stvari, čulnih iskustava, intonacije, pantomime, asocijacije, pesme, poezije, rime, priče i ponovljenih situacija na jedan interaktivan, zabavan i veseo način sa mnogo pokreta, igara i konverzacije usvajaju nove reči i kompletne jezičke konstrukcije. Značaj bilingvalnog vaspitno – obrazovnog rada je višestruk: – Dete koje je od najranijeg detinjstva izloženo uticaju stranog jezika, razvija veštinu da sa lakoćom usvaja i druge strane jezike. – Dete, koje odrasta u bilingvalnoj sredini, stvara pozitivan stav prema svim jezicima potrebnih za uspostavljanje i održavanje društvenih veza – Pored osobenosti jezika dete se upoznaje i sa kulturom naroda čiji je to maternji jezik – Dete od najranijeg uzrasta postaje motivisano da se služi stranim jezicima.
Poznata je činjenica da deca lako uče strane jezike u najmlađem uzrastu i da kada se ljudi presele u inostranstvo, vrlo često svedoče da su njihova deca brže i lakše naučila strani jezik od njih. Znanje engleskog jezika u današnje vreme se podrazumeva, bez obzira gde živite. Najveći deo poslovne komunikacije sa inostranstvom je na engleskom jeziku. A mnoge poslove ne možete ni dobiti ako ne znate engleski jezik. Zato je odlična ideja da odmah investirate u budućnost svoga deteta i da mu omogućite da još u vrtiću nauči engleski jezik. Ako Vaše dete pohađa vrtić na engleskom jeziku, nećete morati da mu plaćate dodatne časove, a ono će ceo dan nesvesno učiti engleski. Vrtići na engleskom jeziku su osmišljeni tako da deca sa vaspitačima komuniciraju na engleskom jeziku. To je kao da je dete u nekoj stranoj zemlji. Detetu to neće predstavljati problem iako na početku možda ne zna ni jednu reč engleskog jezika. Jednostavno, kroz igru i druženje dete će polako usvajati reči na engleskom i počeće da sastavlja rečenice, dok tečno ne progovori engleski. Deca su dosta okružena engleskim jezikom kroz filmove za decu i crtane filmove. Što dete ranije nauči engleski jezik, lakše će moći da prati i crtaće na engleskom i oni neće morati da budu sinhronizovani. Ako ste odlučili da dete upišete u vrtić na engleskom jeziku, doneli ste odličnu odluku jer u tim vrtićima stručno osoblje ne samo da će čuvati Vaše dete nego će mu i preneti znanje engleskog jezika.
Back to Top