Internističke ordinacije Niš

Registruj se
Prijavi se
Internističke ordinacije Niš
poliklinika-human-internisticka-ordinacija

Poliklinika Human

Niš, Bulevar Dr Zorana Ðinđića 14 018 538889
INTERNA MEDICINA.
Kolor-dopler ultrazvučna dijagnostika; 12-kanalni Holter EKG-a; Test opterećenja; Holter pritiska.
Poliklinika Human ima veliki broj konsultanata iz svih oblasti interne medicine.
To je visoko stručni kadar iz oblasti: onkologije, kardiologije, gastroenterologije, endokrinologije, hematologije, pneumofiziologije, alergologije.
Od dijagnostičkih metoda radi se ultrazvučna dijagnostika na najsavremenijem aparatu MayLab 50 Xvision.
Ultrazvuk danas predstavlja nezamenljivu dijagnostičku metodu koja se široko primenjuje za otkrivanje brojnih patoloških promena u organizmu.
On je najčešće korišćena metoda zbog jednostavnog , neinvazivnog, neštetnog karaktera i niske cene.
Naš ultrazvuk MayLab 50 Xvision proizvodi ultrazvučnu sliku sa kvalitetnom rezolucijom kroz čitavo polje preseka .
Poseduje multifrekfentne sonde sa visokom rezolucijom i visokom osetljivošću za kolor dopler prikaz, kako krupnih tako i sitnih krvnih sudova.
Koristi se u oblasti kardiologije, gastroenerologije, ginekologije, reumatologije, pedijatrije, traumatologije itd.
Interna medicina je grana medicine koja se bavi problemima i bolestima unutrašnjih organa ( bolesti srca, krvi i krvnih sudova, organa za varenje, pluća...). Samim tim, ukratko se može reći da se interna medicina bavi opštim zdravljem i dobrobiti odrasle osobe. Odgovornosti lekara interniste, jeste da obrazuje i usmeri pacijenta kako da modifikuje svoj način života, da ga psihološki posavetuje, da daje lekove i uputi pacijenta kako da koristi prepisane lekove. Naravno internista treba da brine o pacijentu u bolničkim uslovima i da traži savete lekara drugih specijalnosti u cilju prevencije i izlečenja. Razvojem medicine u okviru interne medicine izdvojile su se posebne subspecijalističke grane koje se bave samo odredjenim sistemom unutrašnjih organa. Preporuka je da se pre odlaska kod lekara subspecijaliste obavi sveobuhvatni internistički pregled kako bi se ustanovio problem i eventualna potreba za daljim pregledima i ispitivanjem. Održavanje normalne telesne težine, zdrava, uravnotežena ishrana, izbegavanje stresnih situacija, prestanak pušenja, kao i svakodnevna polučasovna fizička aktivnost pomažu u prevenciji bolesti. Preporuka lekara je da se na redovne lekarske preglede ide jednom godišnje ili jednom u dve godine, u zavisnosti od starosne dobi, zdravstvenog stanja i faktora rizika.
Back to Top