Internističke ordinacije Šabac

Registruj se
Prijavi se
Internističke ordinacije Šabac
internisticka-ordinacija-dr-milosevic-internisticka-ordinacija
Specijalistička internistička ordinacija "Dr Milošević" osnovana je 2007.god.
Uspešno služimo poboljšanju zdravlja gradjana koristeći se najsavremenijom tehnologijom, uz visoku stručnost i odgovornost lekara specijalista i subspecijalista.
Internistički pregledi.
Kardiološki pregledi.
Endokrinološki pregledi.
Gastroenterološki pregledi.
Ultrazvučni pregledi.
Endoskopski pregledi.
Hbp izdisajni test.
poliklinika-md-internisticka-ordinacija
INTERNA MEDICINA.
Interna medicina je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i nehirurškim lečenjem bolesti unutrašnih organa.
Interna medicina je grana medicine koja se bavi problemima i bolestima unutrašnjih organa ( bolesti srca, krvi i krvnih sudova, organa za varenje, pluća...). Samim tim, ukratko se može reći da se interna medicina bavi opštim zdravljem i dobrobiti odrasle osobe. Odgovornosti lekara interniste, jeste da obrazuje i usmeri pacijenta kako da modifikuje svoj način života, da ga psihološki posavetuje, da daje lekove i uputi pacijenta kako da koristi prepisane lekove. Naravno internista treba da brine o pacijentu u bolničkim uslovima i da traži savete lekara drugih specijalnosti u cilju prevencije i izlečenja. Razvojem medicine u okviru interne medicine izdvojile su se posebne subspecijalističke grane koje se bave samo odredjenim sistemom unutrašnjih organa. Preporuka je da se pre odlaska kod lekara subspecijaliste obavi sveobuhvatni internistički pregled kako bi se ustanovio problem i eventualna potreba za daljim pregledima i ispitivanjem. Održavanje normalne telesne težine, zdrava, uravnotežena ishrana, izbegavanje stresnih situacija, prestanak pušenja, kao i svakodnevna polučasovna fizička aktivnost pomažu u prevenciji bolesti. Preporuka lekara je da se na redovne lekarske preglede ide jednom godišnje ili jednom u dve godine, u zavisnosti od starosne dobi, zdravstvenog stanja i faktora rizika.
Back to Top