Logopedi Bežanijska Kosa

Registruj se
Prijavi se
Logopedi Bežanijska Kosa
logo-centar-za-razvoj-i-igru-logopedi

Logo centar za razvoj i igru

Beograd, Bežanijska Kosa, Bežanijskih Ilegalaca 62 011 2275632
LOGOPEDSKI TRETMANI.
Procena nivoa razvijenosti govorno jezičkih sposobnosti deteta, predlog i realizacija stimulativnog tretmana.
Saradnja i obuka roditelja za rad sa detetom u kucnim uslovima.
Individualni tretmani: Rana dijagnostika, Logopedski tretmani, Reedukacija psihomotorike, Psihološko savetodavni rad, Savetodavni rad socijalnog radnika, Individualni tretman sa surdoaudiologom, Aktivnosti oligofrenopedagoga u kućnim uslovima, Profesor doktor defektologije pruža stručnu pomoć roditeljima dece sa posebnim potrebama u komunikaciji.
Grupni tretmani: Senzorna integracija dece sa smetnjama u razvoju, Radionice glume, Radionice likovnog izražavanja, Muzičke radionice, Organizacija proslava dečijih rođendana dece sa posebnim potrebama, Organizacija fizičkih aktivnosti u okviru grupnog rada sa decom.
Logo centar je udruženje koje se bavi: Organizujemo besplatne procene nivoa razvoja i komunikativnih sposobnosti deteta.
Edukacijom dece sa posebnim potrebama.
Procenjujemo kliničke manifestacije patologije verbalne komunikacije.
Pripremom dece za inkluzivno obrazovanje.
Podrškom u komunikaciji dete- roditelj.
Podsticaj razvoja senzornom integracijom.
Podsticaj razvoja putem reedukacije psihomotorike.
Poboljšanjem kvaliteta habilitacije i rehabilitacije dece sa posebnim potrebama.
Podška školskoj deci u učenju.
Organizovanje radionica (likovno, gluma, muzičko, fizičko) u cilju stimulacije socio-emocionalnih odnosa dece sa posebnim potrebama i redovne populacije.
Organizuje savetodavni rad drugih stučnjaka ukoliko postoji potreba za multidisciplinarnim pristupom. Upućuje roditelje na stučna lica koja mogu ispitati uzroke stanja u kojim se dete nalazi.
Procenjuje nivo razvoja verbalne komunikacije i daje predlog stimulativnog logopedskog tretmana.
Prati razvoj i realizaciju ciljeva stimulativnog tretmana. Organizuje kućne posete i podrsku roditeljima u rešavanju problema ponašanja i komunikacije sa detetom.
Organizuje savetodavni rad iz oblasti socijalne zaštite i prava roditelja na uvećanu tudju negu i pomoć.
Piše i realizuje projekte koje se odnose na ranu dijagnostiku i rani tretman.
Back to Top