Logopedi Palilula

Registruj se
Prijavi se
Logopedi Palilula
logopedsko-edukativni-centar-cabarkapa-logopedi
Logopedski tretman.
Kako za razvoj sluha, govora i jezika postoji takozvani „kritični period“, važno je da kao roditelјi ili staratelјi budemo savesni u praćenju razvoja deteta.
Program rane stimulacije.
Naš program rane stimulacije predstavlјa kombinaciju logopedskog tretmana uz primenu metode psihomotorne reedukacije i senzorno-integrativne terapije.
Reedukacija psihomotorike.
Telo koristimo kao medijum komunikacije mnogo pre početka upotrebe reči.
Pokret postaje sredstvo da se saznaje, da se istražuje, da se komunicira potreba i mnogo šta drugo.
Psihološko testiranje.
Korišćenjem psiholoških testova, psiholog ima mogućnost da ponudi nalaze koji govore o različitim aspektima funkcionisanja osobe.
Savetodavni rad.
Onda kada ima sumnje da postoji predispozicija da se javi određeni problem ili kada problem već postoji, uvek je najbolјi izbor posavetovati se sa stručnjacima.
Back to Top