Logopedi Karaburma

Registruj se
Prijavi se
Logopedi Karaburma
logopedski-centar-higia-logos-logopedi

Logopedski centar Higia Logos

Beograd, Karaburma, Mirijevski bulevar 17b 011 2970891
Logoped se bavi pre svega detekcijom, dijagnostikom, prevencijom, terapijom (habilitacionim ili rehabilitacionim radom) dece i odraslih sa verbalnim i/ili neverbalnim komunikacijskim smetnjama, kao i savetodavnim radom.
DIJAGNOSTIKU i TRETMAN POREMEĆAJA IZGOVORA GLASOVA (DYSLALIA).
DIJAGNOSTIKU I TRETMAN POREMEĆAJA FLUENTNOSTI GOVORA – MUCANJA.
DIJAGNOSTIKU i TRETMAN RAZVOJNIH JEZIČKIH SMETNJI .
DIJAGNOSTIKU i TRETMAN SMETNJI ČITANJA, PISANJA i RAČUNANJA (DYSLEXIA, DYSGRAPHIA i DYSCALCULIA) KAO i SPECIFIČNIH SMETNJI UČENJA USLED NAVEDENIH SMETNJI ILI NEKOG DRUGOG OMETAJUĆEG UZROKA.
TRETMAN GOVORNO-JEZIČKOG RAZVOJA DECE SA OŠTEĆENJEM SLUHA.
TRETMAN DECE SA POREMEĆAJEM PAŽNJE ADHD.
Higia Logos je Logopedski centar sa sedištem u Beogradu, osnovan 2005.god.
U novembru 2015.
na osobito zadovoljstvo, proslavili smo destogodišnji jubilej uspešnog rada.
Našu ekipu čini tim stručnjaka sa iskustvom i puno entuzijazma u radu i ljubavi prema deci: tim logopeda, psihologa, kao i stručnih saradnika, iz najeminentnijih ustanova naše zemlje.
Back to Top