Logopedi Žarkovo

Registruj se
Prijavi se
Logopedi Žarkovo
logopedski-centar-govorilica-logopedi
Usluge koje pružamo u našem logopedskom centru: Savetodavni rad sa roditeljima, Stimulacija početnog progovaranja,Prevencija, dijagnostika i tretman poremećaja izgovora glasova, Dijagnostika i tretman razvojnih jezičkih smetnji (Disphasia expresiva, Disphasia receptiva, alalia), Dijagnostika i tretman smetnji u savladavanju veština čitanja, pisanja i računanja (Dyslexia, Dysgraphia, Dyscalculia), Prevencija, dijagnostika i tretman poremećaja fluentnosti govora- Mucanje, Dijagnostika i tretman govorno-jezičkih smetnji nastalih usled ostećenja sluha, Dijagnostika i tretman govorno-jezičkih smetnji kod dece sa simptomima iz autističnog spektra, Dijagnostika i tretman govornih i jezičkih smetnji kod dece sniženih intelektualnih sposobnosti, Priprema dece za polazak u školu, Psihološko savetovanje, dijagnostika i tretman, Sistematski pregledi za polazak u školu.
Back to Top