Logopedi Zvezdara

Registruj se
Prijavi se
Logopedi Zvezdara
specijalisticka-ordinacija-dr-selakovic-logopedi
LOGOPED.
Logopedski tretman podrazumeva niz intervencija usmerenih na ranu stimulaciju govorno – jezičkog razvoja (receptivnog govora – razvoj značenja reči i ekspresivnog govora – razvoj reči) i socioemocionalnog razvoja (zajednička pažnja, igra, interesovanje za druge) koja se sprovodi kroz igru i primenu tehnika iz ABA programa, floortime terapije i drugih metoda.
Pored ovih tehnika, logopedski tretman se bazira i na upotrebi KSAFA aparata kojim se utiče na brzinu i efekasnost samog tretmana kroz poboljšanje auditivne percepcije i pažnje, verbalne memorije, suprasegmentne strukture govora, stimulacije receptivnog i ekspresivnog govora.
Pored toga logopedskim tretmanom u našoj ordinaciji postiže se i: razvoj i usmeravanje auditivne percepcije i pažnje, uspostavljanje adekvatne SSSG (melodija, tempo, ritam), bogaćenje rečnika, razvoj rečenice i rečeničnih struktura, razvoj sposobnosti auditivne percepcije i diskriminacije nosilaca gramatičkih kategorija (korekcija agramatizma), razvoj verbalne memorije, izazivanje glasova, korekcija izgovora glasova, razvoj sposobnosti diskriminacije akustički sličnih fonema – fonemski sluh, stimulacija postojećih i razvoj novih sposobnosti neophodnih za uspešno savladavanja čitanja i pisanja (tretman disleksije i disgrafije), razvoj globalne psihomotorike, razvoj i diferencijacija oralne praksije, razvoj praksije šake, razvoj grafomotornih sposobnosti, razvoj vizuomotorne koordinacije, podizanje stepena motivacije za komunikacijom, razvoj sposobnosti pragmatske upotrebe jezika (upotreba govora i jezika u skladu sa zahtevima date socijalne situacije i komunikativnog konteksta).
Back to Top