Logopedi Vračar

Registruj se
Prijavi se
Logopedi Vračar
logopedski-centar-logopedika-logopedi

Logopedski centar Logopedika

Beograd, Vračar, Knjeginje Zorke 6 069 2986123
Logopedski centar LOGOPEDIKA obavlja: Ranu dijagnostiku i sprovodi adekvatnu terapiju sa osobama svih starosnih dobi sa govorno – jezičko – glasovnim teškoćama, Reedukaciju psihomotorike, Ranu intervenciju kod dece sa teškoćama u razvoju i razvojnim odstupanjima, DIR Floortime terapiju, Pripremu dece za školu kroz individualne i grupne radionice, Testiranje u predškolskim, školskim i ustanovama za brigu i negu starih osoba, Dečiju psihoterapiju i psihološko savetovanje roditelja.
Zakasneli govorno – jezički razvoj (dysphasia), Nepravilan izgovor glasova (dyslalia, Logopedski defektoloski tretmani za decu beograd, Poremećaj ritma i tempa govora: mucanje (balbuties), brzopletost (batharismus), usporen tempo govora (bradilalia), „skandirajući govor”, Teškoće u učenju, čitanju, pisanju i računanju (dyslexia, dysgraphia, dyscalculia), Slabiju pažnju ili je značajno aktivnije od svojih vršnjaka (ADD, ADHD, Teškoće u ostvarivanju interakcije i komunikacije sa okolinom, Emocionalne teškoće i probleme u ponašanju, Usporen psihomotorni razvoj, Teškoće u govoru usled cerebralne paralize, Oštećenje sluha, Poremećaj glas.
centar-za-patologiju-govora-logomedica-logopedi
Centar za patologiju govora – LogoMedica osnovan je s ciljem da pruži usluge i pomoć svim osobama, od najmlađe do najstarije životne dobi, koje se susreću sa problemima govora i jezika.
Višegodišnjim radom i iskustvom u oblasti rehabilitacije govora i jezika stekli smo nepodeljeno poverenje pacijenata da nam prepuste misiju sprovođenja rehabilitacionog postupka uz primenu najsavremenijih logopedskih instrumenata.
Naša stručnost i saradnja omogućila nam je da u našem centru pružamo usluge u domenu kompletne govorno-jezičke patologije i usluge iz domena psihologije i srodnih oblasti pri čemu su angažovani eminentni stručnjaci.
Ovlašćeni smo zastupnici i edukatori najsavremenije logopedske opreme, te sprovodimo kontinuirane edukacije iz oblasti logopedije (logopedskih instrumenata: Digitalni logopedski set, logopedske sonde, logofon i logoplus uređaj) namenjene stručnjacima – logopedima.
Dijagnostičke postupke sprovodimo primenom standardizovanih mernih instrumenata.
Stalnim usavršavanjem zaposlenih i kvalitetom usluga koje nudimo trudimo se da budemo primer dobre logopedske prakse u Republici Srbiji.
Naša misija je stvaranje sistema društvene brige o osobama svih uzrasta i njegovo održavanje.
Stvarajući uslove za dobrobit dece od rođenja do osoba najstarije životne dobi sa ciljem da se podrži njihov celoviti razvoj i stvore uslovi kako za rano učenje i stimulaciju tako i za rehabilitaciju narušenih funkcija, zavisno od potreba pojedinca i porodice.
Back to Top