Logopedi Novi Beograd

Registruj se
Prijavi se
Logopedi Novi Beograd
centar-speak-up-logopedi

Centar Speak Up

Novi Beograd, Bulevar umetnosti 17 011 2130147
Pričajmo!
LOGOPED ZA PREDŠKOLCE.
Korekcija nepravilnog izgovora glasova, Program za razvoj jezičkih sposobnosti, fine motorike i pažnje.
ZA ŠKOLARCE.
Savladavanje tehnika čitanja i pisanja, Uvežbavanje matematičkih veština, Korekcija nepravilnog izgovora glasova.
ALALIJA.
Nerazvijen govor, poremećaj u funkcionisanju nervnih struktura koji se ispoljava se potpunim odsustvom sposobnosti govora.
Ovo se ne odnosi na nerazvijen govor kao posledicu određenog stanja kao što su npr.
autizam ili oštećen sluh.
AFAZIJA.
Vrlo težak jezički poremećaj, nastao kao posledica oštećenja moždanih struktura.
U ranom uzrastu najčešće je posledica traumatskih povreda glave, dok u starijem dobu kao jedan od osnovnih pratilaca raznih dementnih stanja ili kao posledica moždanih udara.
Ispoljava se različitim nepravilnostima u jezičkoj strukturi - od blagih teškoća pri prisećanju određenih reči, do potpune nemogućnosti da se govor razume i/ili produkuje.
DISLALIJA.
Poremećaj artikulacije, nemogućnost ili nepravilnost u izgovoru glasova.
Uzroci nastanka su mnogobrojni i raznovrsni.
Na primer - loš govorni uzor u porodici ili bližoj okolini; anatomski uzroci (kratak frenulum, rascep usne i/ili nepca, nepravilnosti vilica i td; neurološki uzroci - razvojna kašnjenja motorike.
Najučestalije dislalije kod nas su sigmatizam (odnosi se na glasove S, Z, C, Ć, Đ, Š, Ž, Č, Dž), lambdacizam (odnosi se na glasove L i LJ) i rotacizam (odnosi se na glas R).
logopedski-centar-lingua-logos-logopedi

Logopedski centar Lingua logos

Novi Beograd, Đorđa Stanojevića 11đ 011 6303319
INDIVIDUALNI LOGOPEDSKI TRETMANI.
LOGOPEDSKE MASAŽE.
Naši logopedi sprovode sistematske preglede govorno jezičkog razvoja sa logopedskim nalazom.
GOVORNO JEZIČKI POREMEĆAJI: Aspergerov sindrom, Autizam, Dečija afazija, Dislalija, Disleksija, Mucanje, Oralna i govorna apraksija, Poremećaj pažnje i hiperaktivnost, Poremećaj glasa, Razvojna disfazija.
logopedski-centar-vas-logoped-logopedi
Procena i dijagnostika govorno jezičkih poremećaja.
Terapija govorno jezičkih poremećaja.
Savetodavni rad sa roditeljima.
Stimulacija razvoja jezika i govora kod dece koja su rođena sa riziko faktorom za nastanak poremećaja jezika i govora.
Priprema dece za polazak u školu gde se razvijaju veštine (motorika, pažnja, grafomotorika, percepcija, pamćenje) na kreativan i prilagođen način.
Rad sa decom sa smetnjama u učenju.
centar-za-edukaciju-torbica-+-logopedi
Razvojna disfazija, Mucanje, Dislalija.
Uspešno se bavimo savetovanjem i edukacijom roditelja dece sa različitim razvojnim poremećajima.
U saradnji sa kolegama iz struke, bavimo se edukacijom svih onih koji žele nešto više da čuju o ranim razvojnim poremećajima, njihovom etiologijom, klasifikacijom, dijagnostikom i tretmanom.
Mi smo mala, privatna ordinacija koja se bavi prevencijom, dijagnostikom, stimulacijom i tretmanom svih ranih razvojih poremećaja, posebno poremećaja koji su vezani za govor i jezik.
Motiv nam je da se deca i roditelji lepo osećaju kod nas i rado dolaze.
Opremljeni smo raznovrsnim edukativnim materijalom koji nam služi kao potpora u radu sa decom.
Imamo mnoštvo knjiga, slagalica, drvenih igračaka, Montesori igračaka, materijala za stimulaciju senzora, zvučnih igračaka.
Cilj nam je pravovremena dijagnostika i organizovanje adekvatnog tretmana.
Ko je logoped?
Logoped je stručna osoba koja se bavi svim aspektima govora i jezika, njihovim razvojem, stimulacijom, a posebno poremećajima govora i jezika.
Logoped prilazi svakom detetu kao individui, posmatra dete od kada uđe u našu sobu, pa zatim kako reaguje tokom pregleda i upoznavanja, pa sve do odlaska iz ordinacije.
Trijažom testova i razgovorom sa roditeljima zaključujemo na kom razvojnom stupnju, a koji se tiče govora i jezika , se nalazi dete i daje svoje mišljenje o eventualnom organizovanju tretmana, njihovom kontinuitetu i programu rada sa detetom.
logopediliste-logopedi

Logopedilište

Novi Beograd, Omladinskih brigada 4 011 2283040
Individualni logopedski rad, Savetodavni rad sa porodicom, Savetodavni rad sa nastavnicima, Savetodavni rad sa vaspitačima, Radionica fine motorike, Muzička radionica, Radionica socijalnih veština, Reedukacija psihomotorike, Terapija senzorne integracije, Program učenja govora tela.
Logopedilište pruža usluge i deci i odraslima koji imaju teškoće sa komunikacijom, kao i osobama koje žive i rade sa njima.
Smatramo da je od presudne važnosti adekvatno obučiti osobe iz okruženja na koji način treba podsticati razvoj i učvršćivanje komunikacije i pružiti im podršku u primeni naučenog u prirodnom okruženju.
U skladu s tim razvili smo razne vidove usluga u okviru kojih pristupamo osobi i kao pojedincu i kao društvenom biću pružajući mu priliku da svoje veštine uči i uvežbava i individualno i u okviru grupe.
Logopedilište se rodilo iz pogleda na komunikaciju koji se u srcima njegovih osnivača oblikovao tokom dugogodišnjeg iskustva u radu, praćenja najsavremenijih naučnih dostignuća iz oblasti vezanih za komunikaciju i ogromne ljubavi prema osobama sa kojima radimo.
Ono što krasi Logopedilište je izuzetna posvećenost poštovanju individualnosti svakog ljudskog bića sa kojim se susrećemo i stalnom osavramenjivanju i prilagođavanju metoda i materijala za rad.
Težimo da ostvarivanjem odnosa punih pozitivnih emocija razvijamo funkcionalnu komunikaciju.
Kada bismo sabrali godine našeg iskustva u logopediji i pretvorili ih u ljudsko biće, pred vama bi stajala jedna nasmešena bakica.
Naše iskustvo obojeno je neposrednim radom sa decom i roditeljima kao i kvalitetnom i bogatom saradnjom sa velikim brojem udruženja.
Logopedilište je mesto gde seme jezika sadimo na plodnom tlu pozitivnih emocija i potom zalivamo velikim količinama stručnosti i ljubavi dok ne uzraste u veliko drvo funkcionalne komunikacije čije plodove svako sa uživanjem jede.
studio-za-edukaciju-logoucionica-logopedi

Studio za edukaciju Logoučionica

Novi Beograd, Gandijeva 148a 063 360074
Znanje, iskustvo, volja, požrtvovanost i pre svega ljubav našeg tima u rešavanju svih govorno jezičkih poteškoća!
Pridružite se našem timu ili se konsultujte sa nama!
Nikada nije rano za pravu reč i savet!
Vaša Logoučionica!
Back to Top