Reumatologija Stari Grad

Registruj se
Prijavi se
Reumatologija Stari Grad
poliklinika-centar-plus-reumatologija

Poliklinika Centar Plus

Beograd, Stari Grad, Terazije 16 011 2688331
REUMATOLOGIJA.
Glavni simptomi zapaljenskih reumatskih bolesti su bol u strukturama lokomotornog aparata a glavni znak poremećaj funkcije zahvaćenih delova.
Za dijagnozu bolesti su značajni dobro uzeta anamneza, detaljan fizikalni pregled bolesnika, dopunski pregledi: laboratorijske i imunoserološke analize,muskuloskeletni ultrazvučni pregled- jednostavna, neizvazivna metoda kojom se dobro vizualizuju promene i klasična radiografija zahvaćenih zglobova.
Pojavi ovih oboljenja može da prethodi prodomalna faza u kom periodu se bolesnik žali na bolove u zglobovima bez objektivnih promena, zamor,malaksalost,gubitak apetita, lako povišenu temperatu.
Anamnestički najvažniji simptomi su bol, otok, dugotrajna jutarnja ukočenost zglobova (30-60 min), a traju najkrace 6 nedelja.
Fizikalnim pregledom se zapažaju simetrican otok malih zglobova šaka i stopala,ograničen obim pokreta u zglobovima, deformacija zglobova, atrofija lokalnih mišičnih grupa.
Lečenje je kompleksno, programirano, individualno : Opšte mere – odmor i obavezna edukacija bolesnika.Medikamentno lečenje – primena simptomatskih lekova, lekova koji modifikuju tok bolesti, bioloskih lekova, fizičko i hirurško lečenje.
Osteoporoza-smanjena koštana čvrstina kosti je u stalnom porastu jer je produžen životni vek, savremenog nacina zivota i zbog upotrebe lekova koji utiču na koštanu masu.
Od osteoporoze prema procenama Svetske zdravstvene organizacije u svetu ima oko 200 miliona obolelih.
Postoje dva osnovna oblika ove bolesti.
Prvi se javlja kod žena oko pedesete godine u menopauzi, posledica je sniženja ženskih polnih hormona.
Drugi oblik osteoporoze, tzv.
Senilna-staračka osteoporoza, javlja se oko sedamdesete godine i posljedica je slabijeg metabolizma kalcijuma u starijem dobu.
I muškarci mogu oboleti od osteoporoze, a najčešći je uzrok alkoholizam, bolesti endokrinih žlezda, smanjeno lučenje polnih hormona, nedostatak vitamina D, maligna oboljenja.
Osteoporoza je nemi proces,gubitak koštane mase teče tiho, prvi znaci bolesti su značajno smanjenje telesne visine,deformiteti kičmenog stuba (pogrbljeno držanje), bol u leđima i sklonost prelomima (kuka, podlaktice i kičmenih pršljenova).
Najpouzdanija metoda za otkrivanja osteoporoze je denzitometrija (DEXA) ispitivanje mineralne koštane mase (gustine kosti) na lumbalnoj kičmi i butnoj kosti,jednom godišnje u prve dve do tri godine lečenja, kasnije ređe.
DEXA je bezbolan, brz i suguran način za rano otkrivanje smanjene koštane mase, a koristi se i za praćenje efekta lečenja.
Osteoporoza se moze sprećiti i na vreme lečiti te se preporučuje lekarski pregled kojim se mogu odrediti navike pacijenta, prisutni klinički faktori rizika za osteoporozu ili pojavu osteoporoze u porodici.
Osteoporoza se danas može uspešno lečiti- adekvatna ishrana,fizička aktivnost, lekovi, fizikalna terapija i korekcijom životnih navika može se popraviti kvalitet života.
Back to Top