Ultrazvučna dijagnostika Beočin

Registruj se
Prijavi se
Ultrazvučna dijagnostika Beočin
poliklinika-ns-lab-ultrazvucna-dijagnostika

Poliklinika NS LAB

Beočin, 16. oktobra 18a 021 872790
Ultrazvučna dijagnostika predstavlja veoma modernu i rasprostranjenu dijagnostičku proceduru kojom se, na potpuno bezbolan i neškodljiv način, mogu dijagnostikovati razlicita oboljenja.
Primena ultrazvuka u modernoj medicini je neizostavna u kardiologiji, gastroenterologiji, urologiji, endokrinologiji, ginekologiji, onkologiji, reumatologiji, ortopediji, i sl.
Indikacije za obavljanje ovih pregleda postavlja lekar odgovarajuce specijalnosti, nakon obavljenog pregleda.
Ultrazvuk abdomena je jedna od osnovnih i nezaobilaznih dijagnostickih metoda u savremenoj medicini koja pruža dragocene informacije o stanju unutrašnjih organa stomaka: žucne kese i žucnih puteva, gušterace, slezine, bubrega, nadbubrežnih žlezda, mokracne bešike, prostate i krvnih sudova stomaka.
Ultrazvučni pregled se najčešće radi kod: bolova u trbuhu, promena i oboljenja na jetri, upala i promena na žučnoj kesi i bubrezima, smetnji pri mokrenju i pojave krvi u mokraći, nekih zaraznih oboljenja, svih drugih stanja prema proceni lekara.
Da bi se ultrazvučni pregled abdomena (stomaka) obavio neophodna je prethodna priprema koja podrazumeva gladovanje 5-6 sati pre pregleda uz unos obične vode i to najmanje 2-3 caše vode 90 minuta pre pregleda (da bi tecnost bila prisutna u mokraćnoj bešici).
Naravno, vodu ne treba prazniti iz mokracne bešike pre pregleda.
Za ostale ultrazvučne i kolor Doppler preglede krvnih sudova nije potrebna prethodna priprema.
Ultrazvuk vrata daje uvid u stanje štitaste žlezde, paraštitastih žlezda, pljuvačnih žlezda i limfnih žlezda vratne regije.
Potrebno ga je uraditi kod oboljenja i promena na ovim organima, kao i kod svake pojave otoka i bola na vratu.
Ultrazvučni pregled dojki se radi jednom godišnje ili češce ukoliko postoji sumnja na oboljenje ili promene na dojkama.
Kod žena nakon tridesete godine života treba raditi sistematski ultrazvuk dojki svakih šest meseci.
Ultrazvuk je neinvazivna medicinska dijagnostička metoda. Ultrazvučni pregled, sonografija ili ehosonografija koristi malu ultrazvučnu sondu i gel kako ne bi telo pacijenta izložili visoko frekventnim talasima zvuka. Ultrazvuk je sigurna i bezbolna dijagnostička metoda, a stvara slike unutrašnjosti tela koristeći zvučne talase. Ultrazvukom se sa lakoćom otkrivaju kamen u žučnoj kesici i žucnim putevima, kamen u bubregu, prati i kontroliše trudnoća, rast i razvoj bebe u stomaku, otkrivaju se tumorske promene, krvarenje ili slobodna tečnost u stomaku. Ultrazvučna dijagnostika spada u metode pregleda koji na potpuno neinvazivan način, bez štetnih efekata na organizam i tkiva, daju veoma lak i tačan uvid u stanje organa koji se nalaze u trbuhu, izgled štitaste žlezde, testisa, promena u potkožnom sloju kože i vrata. Ultrazvuk se danas koristi u skoro svim granama medicine za detekciju raznih vrsta povreda i oboljenja. Ultrazvučnim pregledom abdmena pregledaju se parenhimatozni organi: jetra, žučna kesa, žučni putevi, pankreas, slezina, bubrezi, mokraćni putevi, bešika i prostata. Načini proizvodnje ultrazvuka - Elektrostrikcija - najrasprostranjeniji generator ultrazvuka je kvarcni generator, čiji je rad zasnovan na tzv. piezoelektričnom efektu. To je pojava da se na nekim kristalima (kvarc, turmalin i dr.) koji su pogodno odrezani javlja električna polarizacija kada se silom izvrši elastična deformacija. Umesto sile, može se postići obrnut efekt - elektrostrikcija - stavljanjem pločica u nazmenično električno polje vrlo visoke frekvencije. Kada se frekvencija naizmeničnog napona poklopi sa sopstvenom (vlastitom) frekvencijom kvarcne pločice, nastupa rezonancija. Usled rezonancije, pločica jako vibrira i proizvodi ultrazvučne talase znatne amplitude. Upotrebom turmalina mogu se dobiti ultrazvučne oscilacije i do nekoliko stotina MHz.Magnetostrikcija je metoda dobijanja ultrazvuka zasnovana je na svojstvu nekih materijala da delovanjem magnetnog polja menjaju dimenzije (gvožđe, kobalt, nikal itd.). Ovi se materijali u jačem magnetnom polju uglavnom skraćuju, te je ova pojava nazvana magnetostrikcijom (striktura - stezanje, sužavanje). Ako se kratak štap od ovih materijala nalazi u promenjivom magnetnom polju, onda se dovodi u rezonantno logitudinalno oscilovanje, kad se kroz elektromagnet propušta naizmenična struja odgovarajuće frekvencije.
Back to Top