Ultrazvučna dijagnostika Nova Pazova

Registruj se
Prijavi se
Ultrazvučna dijagnostika Nova Pazova
poliklinika-nova-pazova-ultrazvucna-dijagnostika

Poliklinika Nova Pazova

Nova Pazova, Despota Stefana Lazarevića 110 022 321795 |
063 8439070 |
cena: Cenovnik
ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA, Ultrazvuk.
ULTRAZVUK ABDOMENA, ULTRAZVUK MALE KARLICE, ULTRAZVUK ŠTITNE ŽLEZDE, ULTRAZVUK MEKIH TKIVA, ULTRAZVUK DOJKI, ULTRAZVUK SRCA, DOPLER KRVNIH SUDOVA VRATA, DOPLER EKSTREMITETA, ULTRAZVUK KUKOVA BEBE
Ultrazvuk je neinvazivna medicinska dijagnostička metoda. Ultrazvučni pregled, sonografija ili ehosonografija koristi malu ultrazvučnu sondu i gel kako ne bi telo pacijenta izložili visoko frekventnim talasima zvuka. Ultrazvuk je sigurna i bezbolna dijagnostička metoda, a stvara slike unutrašnjosti tela koristeći zvučne talase. Ultrazvukom se sa lakoćom otkrivaju kamen u žučnoj kesici i žucnim putevima, kamen u bubregu, prati i kontroliše trudnoća, rast i razvoj bebe u stomaku, otkrivaju se tumorske promene, krvarenje ili slobodna tečnost u stomaku. Ultrazvučna dijagnostika spada u metode pregleda koji na potpuno neinvazivan način, bez štetnih efekata na organizam i tkiva, daju veoma lak i tačan uvid u stanje organa koji se nalaze u trbuhu, izgled štitaste žlezde, testisa, promena u potkožnom sloju kože i vrata. Ultrazvuk se danas koristi u skoro svim granama medicine za detekciju raznih vrsta povreda i oboljenja. Ultrazvučnim pregledom abdmena pregledaju se parenhimatozni organi: jetra, žučna kesa, žučni putevi, pankreas, slezina, bubrezi, mokraćni putevi, bešika i prostata. Načini proizvodnje ultrazvuka - Elektrostrikcija - najrasprostranjeniji generator ultrazvuka je kvarcni generator, čiji je rad zasnovan na tzv. piezoelektričnom efektu. To je pojava da se na nekim kristalima (kvarc, turmalin i dr.) koji su pogodno odrezani javlja električna polarizacija kada se silom izvrši elastična deformacija. Umesto sile, može se postići obrnut efekt - elektrostrikcija - stavljanjem pločica u nazmenično električno polje vrlo visoke frekvencije. Kada se frekvencija naizmeničnog napona poklopi sa sopstvenom (vlastitom) frekvencijom kvarcne pločice, nastupa rezonancija. Usled rezonancije, pločica jako vibrira i proizvodi ultrazvučne talase znatne amplitude. Upotrebom turmalina mogu se dobiti ultrazvučne oscilacije i do nekoliko stotina MHz.Magnetostrikcija je metoda dobijanja ultrazvuka zasnovana je na svojstvu nekih materijala da delovanjem magnetnog polja menjaju dimenzije (gvožđe, kobalt, nikal itd.). Ovi se materijali u jačem magnetnom polju uglavnom skraćuju, te je ova pojava nazvana magnetostrikcijom (striktura - stezanje, sužavanje). Ako se kratak štap od ovih materijala nalazi u promenjivom magnetnom polju, onda se dovodi u rezonantno logitudinalno oscilovanje, kad se kroz elektromagnet propušta naizmenična struja odgovarajuće frekvencije.
Back to Top