Ultrazvučna dijagnostika Smederevo

Registruj se
Prijavi se
Ultrazvučna dijagnostika Smederevo
dr-dankov-ultrazvucna-dijagnostika

Dr Dankov

Smederevo, Knez Mihajlova 47 026 611673
ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA - DR DANKOV Ultrazvuk abdomena, štitaste žlezde, urotrakta i prostate, srca...
Ultrazvuk je neinvazivna medicinska dijagnostička metoda. Ultrazvučni pregled, sonografija ili ehosonografija koristi malu ultrazvučnu sondu i gel kako ne bi telo pacijenta izložili visoko frekventnim talasima zvuka. Ultrazvuk je sigurna i bezbolna dijagnostička metoda, a stvara slike unutrašnjosti tela koristeći zvučne talase. Ultrazvukom se sa lakoćom otkrivaju kamen u žučnoj kesici i žucnim putevima, kamen u bubregu, prati i kontroliše trudnoća, rast i razvoj bebe u stomaku, otkrivaju se tumorske promene, krvarenje ili slobodna tečnost u stomaku. Ultrazvučna dijagnostika spada u metode pregleda koji na potpuno neinvazivan način, bez štetnih efekata na organizam i tkiva, daju veoma lak i tačan uvid u stanje organa koji se nalaze u trbuhu, izgled štitaste žlezde, testisa, promena u potkožnom sloju kože i vrata. Ultrazvuk se danas koristi u skoro svim granama medicine za detekciju raznih vrsta povreda i oboljenja. Ultrazvučnim pregledom abdmena pregledaju se parenhimatozni organi: jetra, žučna kesa, žučni putevi, pankreas, slezina, bubrezi, mokraćni putevi, bešika i prostata. Načini proizvodnje ultrazvuka - Elektrostrikcija - najrasprostranjeniji generator ultrazvuka je kvarcni generator, čiji je rad zasnovan na tzv. piezoelektričnom efektu. To je pojava da se na nekim kristalima (kvarc, turmalin i dr.) koji su pogodno odrezani javlja električna polarizacija kada se silom izvrši elastična deformacija. Umesto sile, može se postići obrnut efekt - elektrostrikcija - stavljanjem pločica u nazmenično električno polje vrlo visoke frekvencije. Kada se frekvencija naizmeničnog napona poklopi sa sopstvenom (vlastitom) frekvencijom kvarcne pločice, nastupa rezonancija. Usled rezonancije, pločica jako vibrira i proizvodi ultrazvučne talase znatne amplitude. Upotrebom turmalina mogu se dobiti ultrazvučne oscilacije i do nekoliko stotina MHz.Magnetostrikcija je metoda dobijanja ultrazvuka zasnovana je na svojstvu nekih materijala da delovanjem magnetnog polja menjaju dimenzije (gvožđe, kobalt, nikal itd.). Ovi se materijali u jačem magnetnom polju uglavnom skraćuju, te je ova pojava nazvana magnetostrikcijom (striktura - stezanje, sužavanje). Ako se kratak štap od ovih materijala nalazi u promenjivom magnetnom polju, onda se dovodi u rezonantno logitudinalno oscilovanje, kad se kroz elektromagnet propušta naizmenična struja odgovarajuće frekvencije.
Back to Top