Logopedi Vidikovac

Registruj se
Prijavi se
Logopedi Vidikovac
obrazovni-centar-esperanto-logopedi
LOGOPEDI OBRAZOVNI CENTAR ESPERANTO Logoped se bavi pre svega detekcijom, dijagnostikom, prevencijom, terapijom dece i odraslih sa verbalnim ili neverbalnim komunikacijskim smetnjama, kao i savetodavnim radom.Logoped je stručnjak koji pomaže deci i odraslima da razviju svoje komunikacijske sposobnosti i izraze sebe svim sredstvima verbalne komunikacije, kako bi ostvarili svoj pun bio- psiho-socijalni integritet.
Logopedi se bave dijagnostikovanjem i lečenjem poremećaja u govoru kod dece i ograslih. Govorne mane kao što su šuškanje ili stigmatizam, mucanje, nepravilno izgovaranje ili nemogućnost izgovaranja nekih glasova leče se kod logopeda. Kada je reč o deci, normalno je da deca do određenog uzrasta ne mogu da izgovore sve glasove i tačno se zna do kog uzrasta bi dete trebalo da savlada sve glasove i da ih izgovara pravilno. Logopedi utvrđuju da li razvoj govorne sposobnosti kod dece teče normalno. Mališani ponekada govore nerazgovetno. Koliko god nam to bilo simpatično, ukoliko se taj način izgovaranja glasova nastavlja, trebalo bi da posetimo logopeda, jer je problem sa govorom u direktnoj vezi sa motorikom. Kada roditelji primete da njihovo dete ne može da izgovori neke glasove, da šuška ili da kotrlja r, treba da se obrate logopedu kako bi se se kroz jezičke vežbe na vreme otklonile poteškoće u govoru i savladao izgovor svih glasova. Što se problem ranije prepozna, brže će biti rešen. Ako ste primetili nepravilan izgovor nekih od glasova kod svoga deteta, obavezno se obratite logopedu jer ako se na vreme ne otkloni nedostatak, vaše dete će imati problem u pisanju i čitanju tih glasova kad krene u školu. Pregled, dijagnostiku i testiranje vašeg deteta radi logoped. Kada se utvrdi vrsta i stepen poremećaja izgovora, počinje se s logopedskim radom na njegovoj korekciji. Da li su mame i tate suviše dugo čekali, možda i zakasnili da odvedu dete na preventivni lekarski pregled, teško je proceniti, ali logopedi uveravaju da za svaki problem u razvoju govora manje-više postoji lek. Logoped će na svakom sastanku provežbati sa detetom izgovor glasova i zadaće detetu vežbe koje treba raditi svakodnevno. Roditelji sam treba da budu strpljivi i uporni i željeni rezultat neće izostati. Ministarstvo zdravlja nedavno je uvelo obavezne preglede kod logopeda i to već kada beba napuni šest meseci.
Back to Top