Oftalmološke ordinacije, Očne klinike Banjica

Registruj se
Prijavi se
Oftalmološke ordinacije, Očne klinike Banjica
oftalmoloska-ordinacija-pro-lens-oftalmoloske-ordinacije
OFTALMOLOŠKA ORDINACIJA PRO LENS.
Specijalistička ordinacija iz oftalmologije PROLENS.
Kompjutersko određivanje dioptrije - KOMPJUTERIZOVANI KERATOREFRAKTOMETAR najnovije generacije, subjektivna provera vida na daljinu i blizinu, prepisivanje naočara.
Određivanje i prepisivanje kvalitetnih mekih kontaktnih sočiva najpoznatijih svetskih proizvođača (dnevnih, mesečnih, tromesečnih i godišnjih; sferičnih i asferičnih, toričnih i multifokalnih.
Određivanje i prepisivanje najnovijih silikon- hidrogel kontaktnih sočiva najpoznatijih svetskih proizvođača.
Određivanje i prepisivanje gaspermeabilnih kontaktnih sočiva, Kontaktna sočiva u boji (bez dioptrije i sa dioptrijom).
Stručna obuka nosilaca kontaktnih sočiva prilikom rukovanja sa kontaktnim sočivom.
Kontrolni pregledi pacijenata koji nose kontaktna sočiva.
Lečenje komplikacija nastalih neadekvatnim nošenjem kontaktnih sočiva
Oftamološke ordinacije se bave kako dijagnostikom, tako i lečenjem očnih bolesti. Oftamologija se bavi funkcijom, poremećajima i bolestima očiju, suznog aparata, očnih mišića i kapaka. Danas su privatne oftamološke ordinacije uglavnom opremljene najsavremenijom aparaturom. Kompijuterizovana provera dioptrije je jedan od najvećih napredaka u oftamologiji. Svako oftalmološko oboljenje može da počne sa padom vidne oštrine i vrlo je bitno zaključiti da li se radi o gubitku vida sa bolom ili bez bola. Oftamolozi preporučuju pacijentima da bilo kakvu promenu u vidnoj oštrini, a pogotovo ona koja je nastala naglo, odmah prijave oftalmološkoj ordinaciji. Oftamološke ordinacije koje su stručne, iskusne i ostvaruju dobar odnos i saradnju sa pacijentima, ulivaju poverenje kod ljudi. Broj izvedenih intervencija predstavlja bogato iskustvo lekara, a broj zadovoljnih pacijenata je najbolja preporuka za ordinaciju. Očne bolice ili oftalmološke klinike poseduju kapacitete koji su neophodni i za bolničko i operativno lečenje bolesti oka. Među najtežim operacijama u oftalmologiji smatraju se operacije na zadnjem segmentu oka, koje se na klinikama zvode dugi niz godina. Takođe, izvode se operacije katarakte savremenom metodom ultrazvuka (fakoemulzifikacija), kao i kombinovane operacije glaukoma i katarakte ili kombinovane operacije na prednjem i zadnjem segmentu oka (takozvana Fako vitrektomija). Pod terminom očni lekar može se podrazumevati oftalmolog. Oftalmolog je očni lekar koji je specijalizovan u oblasti medicinske i hirurške nege očiju i sistema vida, kao i u sprečavanju i lečenju bolesti oka i povreda. Zapravo, to je lekаr sа diplomom medicinskog fakulteta koji je obavio specijalizaciju u jednoj od kliničkih ustanova. On je specijаlizovаn zа lečenje očiju i operаcije nа očimа. Ukratko se može reći da je oftalmolog specijalizovan za ispitivanje, lečenje i negu očiju. Oftаlmolozi mogu dijаgnostikovаti i na više načina lečiti sve probleme sа očimа, uključujući propisivаnje lekovа, propisivаnje sredsava za korigovanje vida kаo što su nаočаre i kontаkta sočiva ili vršenje operаcije.
Back to Top